Adapt Nghĩa Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Adapt nghĩa là gì

*
*
*

adapt
*

adapt /ə"dæpt/ ngoại hễ từ tra vào, gắn vàolớn adapt one thing lớn another: tra vật dụng này vào thiết bị kia phỏng theo, sửa lại đến hợpdifficult books are often adapted for use in schools: phần lớn sách cực nhọc thường được sửa lại đến phù hợp với ngôi trường họca play adapted from a novel: một vở kịch phỏng theo một cuốn đái thuyếta novel adapted for the stage: một cuốn nắn đái tmáu được sửa lại để đưa lên sảnh khấu làm ham mê nghi, làm cho đam mê ứngto adapt onself to circumstances: đam mê nghi với hoàn cảnh nội hễ từ mê thích nghi (với môi trường thiên nhiên...)
lắpđính vàoLĩnh vực: xây dựngtiếp thích hợp vàotrayêu thích hợpham mê nghi
*

*

Xem thêm: Tăng Sức Chứa Linh Khí Là Tác Dụng Của Loại Trang Sức Nào? Đá Thạch Anh Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

adapt

Từ điển Collocation

adapt verb

1 change your behaviour

ADV. successfully, well The children have adapted well to lớn the heat. | quickly | easily, readily The company can easily adapt to lớn changing dem&. | accordingly We need to assess the new situation và adapt accordingly.

VERB + ADAPT be able/unable khổng lồ, can/cannot | have lớn, must | need lớn

PREP.. to lớn

PHRASES the ability to adapt Some animals have sầu a remarkable ability to adapt to changing environments. | find it difficult/hard khổng lồ adapt A lot of companies have found it hard lớn adapt to lớn the new system.

2 change a thing

PREPhường. for to adapt a book for television. | from The radio play had been adapted from a novel.

PHRASES specially adapted The classroom has been specially adapted lớn take wheelchairs.

Từ điển WordNet


v.


English Synonym và Antonym Dictionary

adapts|adapted|adaptingsyn.: adjust alter change modify varyant.: unfit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Nổ hũ club online uy tín