TRUY NÃ YÊU QUÁI

Thức thầnGợi ýVị trí
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/sydneyowenson.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/sydneyowenson.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/sydneyowenson.com/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼

Các chương: 1 (gồm 4) và (có 2) , 2 (gồm 4), 3 (tất cả 4), 5 (có 1), 6 (bao gồm 2), 7 (tất cả 1), 9 (tất cả 5), 13 (bao gồm 1), 17 (tất cả 1)

Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên có 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ hai có 2 vào Khó;

Chương 2 – Hakaarashi no Rei thứ hai bao gồm 2; Kiseirei trước tiên có 2;

Cmùi hương 3 – Akajita đầu tiên gồm 2, Heiyo thứ 2 có 2;

Cmùi hương 5 – monster Kamikui tất cả 1;

Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng nơi 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority thứ hai gồm 1;

 Cmùi hương 9 – Chouchin Kozou đầu tiên có 3, Chouchin Kozou thứ hai có một, monster Moucha bao gồm 1;

Cmùi hương 13 – quái dị Kubinashi gồm 1;

Chương thơm 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng khu vực 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 5 với 7 từng khu vực 1 con;

*
Akajita – Xích Thiệt – 赤舌
Các chương: 3 (gồm 2), 10 (bao gồm 1), 15 (tất cả 6), 16 (gồm 4), 23 (gồm 6)

Chương 3 – Akajita đầu tiên có 1, Akajita sản phẩm công nghệ hai có 1;

Cmùi hương 10 – Satori thiết bị nhì bao gồm 1;

Chương thơm 15 – Tất cả (trừ Boss) đều sở hữu 1;

Chương thơm 16 – Akajita đầu tiên có một, Akajita thứ hai tất cả 2, Akajita vật dụng 3 bao gồm 1;

 Chương 23 – 2 con Hone Onna từng địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 cùng 7 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 mang đến 6 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ooteđần độn – Tầng 5 cùng 6 mỗi nơi 1 con;

*
Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤
紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi Đen đét

Các chương: 4 (gồm 7) và (có 6) , 5 (tất cả 7), 6 (có 4), 7 (tất cả 2), 11 (có 4), 13 (có 12), 14 (bao gồm 12), 15 (tất cả 6)

Cmùi hương 4 – Karakasa Kozou đầu tiên tất cả 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 1 trong Thường, 2 Amanojaku Aka mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 5 – Norikabe đầu tiên tất cả 2, Norikabe thứ hai có 3, 2 Hokigami mỗi địa điểm 1 con;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng địa điểm 2 con;

Chương thơm 7 – trùm cuối Youko bao gồm 2;

Chương 11 – 2 Hitotsume Kozou từng khu vực 2 con;

 Chương thơm 13 – 3 Gaki mỗi khu vực 3 con, 3 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 con;

 Cmùi hương 14 – 3 Hokigamày mỗi địa điểm 3 con; quái nhân Yumekui tất cả 3;

Cmùi hương 15 – 3 Amanojaku Midori từng chỗ 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onmãng cầu, Shouzu, với Kyonshi Ani từng khu vực 1 con; Umibouzu tất cả 2

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 có 1;

*
Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿
Các chương: 1 (có 4), 2 (tất cả 2), 5 (bao gồm 3), 6 (tất cả 9), 8 (gồm 2), 13 (tất cả 6), 15 (tất cả 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori từng chỗ 1 con, Chouchin Kozou đầu tiên tất cả 2;

Chương 2 – quái dị Zashiki bao gồm 2;

Chương 5 – Kanko cuối có 3;

 Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi chỗ 3 bé, quái dị Kodokushi gồm 3;

Chương thơm 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 13 – 3 Karakasa Kozou từng địa điểm 2 con;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng địa điểm 1 con;

Chương thơm Ngoại truyện “Hell Agent in training” – monster Kuro Mujou gồm 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu bao gồm 8, Gaki có 6, Hone Onna tất cả 6, Kyonshi Ani tất cả 4, và Sea Monnk gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6 với 7 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 bao gồm 1;

*
Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄
鼓 – Trống

單眼 – Một mắt

Các chương: 3 (gồm 3), 5 (gồm 4), 8 (tất cả 4), 12 (gồm 1)

Chương thơm 3 – 2 Amanojaku Ki từng địa điểm 1 bé, Akajita thứ 2 gồm 1;

Chương thơm 5 – Hokigangươi thứ hai bao gồm 2, Kanko thứ nhất gồm 2;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng chỗ 2 con;

Chương thơm 12 – Oguna trước tiên có 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu tất cả 3, Shouzu có 2, và Kyonshi Ani tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 cùng 5 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/6 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootegàn – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 5 tất cả 1;

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神

Các chương: 2 (gồm 1), 3 (gồm 2), 4 (có 4), 5 (có 2), 6 (tất cả 6), 7 (có 4), 8 (tất cả 8), 9 (gồm 5), 12 (có 1), 14 (có 3)

Chương thơm 2 – Hokigangươi bao gồm 1;

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki đầu tiên tất cả 2 vào Thường, có một vào Khó;

Chương 4 – 2 Hokigamày mỗi vị trí 1 bé, quái nhân Ame Onna tất cả 2;

Cmùi hương 5 – 2 Hokigangươi từng chỗ 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake mỗi địa điểm 3 con;

Chương 7 – Koi thứ nhất có 1, Koi thứ hai có 3;

Chương 8 – 2 Momo mỗi chỗ 1 bé, Karakasa Kozou trước tiên bao gồm 3, Karakasa Kozou thứ 2 bao gồm 2, Boss Momo có 1;

Chương 9 – Tesso thứ nhất gồm 3, Tesso thứ hai gồm 2;

Chương 12 – Umibouzu thứ nhất có 1;

Cmùi hương 14 – 3 Hokigamày mỗi khu vực 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra tất cả 4, Kuro Mujou có 3, Hone Onmãng cầu gồm 4, với Kyonshi Ani gồm 2;

 Phó bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 1 bao gồm 4, Tầng 2 mang lại 10 mỗi khu vực 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang lại 3 mỗi địa điểm 3 con;

*
Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Tkhô cứng – 天邪鬼青
Con DiềuCác chương: 2 (tất cả 1), 5 (có 2), 6 (bao gồm 2), 8 (có 3), 10 (có 4), 11 (có 2)

Chương 2 – Boss Zashiki có 1;

Chương 5 – monster Kamikui gồm 2;

Chương 6 – 2 Amanojaku Ao từng khu vực 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng khu vực 1 bé, boss khủng Momo có 1;

 Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi nơi 2 con;

Cmùi hương 11 – quái nhân Momiji bao gồm 2;

Cmùi hương ngoại truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng khu vực 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakuchi có 3, Kyonshi Ani có 3, với Umibouzu có 1;

 Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 mang đến 3 tất cả 4 each, Tầng 4 mang lại 9 từng khu vực 3 nhỏ, và Tầng 10 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 6 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 cho 6 từng nơi 1 con;

*
Kiseirei – Ký Sinc Hồn – 寄生魂
Các chương: 2 (tất cả 5), 3 (gồm 3), 5 (bao gồm 2), 11 (có 3), 12 (tất cả 1), 16 (có 9)

Cmùi hương 2 – Hokigamày có 1, Hakaarashi no Rei thứ nhất bao gồm 2, với 2 Kiseirei mỗi địa điểm 1 con;

Chương 3 – quái dị Hououka có 3;

Chương thơm 5 – 2 Kanko mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 7 – trùm cuối Youko mỗi địa điểm 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai trước tiên có 3;

Cmùi hương 12 – quái nhân Yuki Onna gồm 1;

 Chương 16 – 3 nhỏ Akajita, mỗi con tất cả 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 từng vị trí 3 con;

*
Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖
Các chương: 4 (gồm 7), 8 (gồm 2), 13 (có 3)

 Chương 4 – Hokigami thứ hai có 2 vào Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi nơi 1 nhỏ, Amanojaku Aka trước tiên có một, Amanojaku Aka thứ hai có 2;

Chương thơm 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi địa điểm 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi nơi 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 cho 3 từng khu vực 1 con, Tầng 4 đến 6 từng vị trí 3 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 2 tất cả 3;

*
Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼
Các chương: 2 (gồm 5), 12 (có 2), 23 (có 5)

Cmùi hương 2 – Hokigamày có 1, 2 Hakaarashi no Rei mỗi chỗ 1 con, Kiseirei thứ 2 gồm 2;

Chương 12 – 2 Doujo từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng khu vực 1 con; quái nhân Kairaishi tất cả 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi vị trí 1 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1/2/3 từng địa điểm 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 bao gồm 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 3 con;

*
Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧
Các chương: 1 (có 4), 3 (bao gồm 3) cùng (bao gồm 4) , 7 (bao gồm 3), 8 (gồm 2), 9 (gồm 2), 12 (gồm 2), 15 (có 3)

Chương thơm 1 – Amanojaku Midori thứ 2 tất cả 2, 2 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

Chương thơm 3 – Akajita đầu tiên có một, Heiyo đầu tiên có 1 trong Thường (2 trong Khó), Heiyo máy nhì có 1;

Chương thơm 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi địa điểm 1 con;

Chương 8 – boss khủng Momo gồm 2;

Cmùi hương 9 – 2 Chouchin Kozou từng khu vực 1 con;

Chương 12 – Doujo thứ nhất gồm 2;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou từng khu vực 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3, Futakubỏ ra tất cả 4, Kuro Mujou có 3, và Umibouzu gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1/2 mỗi vị trí 3 con;

*
Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁
石 – 青苔

Tường Đá

Các chương: 3 (có 1), 4 (tất cả 9) với (gồm 10) , 5 (có 4), 6 (bao gồm 2), 7 (bao gồm 3), 8 (có 5), 11 (có 2), 12 (gồm 3), 14 (có 18)

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki trước tiên có một vào Thường (2 trong Khó);

Chương thơm 4 – Hokigami trước tiên bao gồm 2, Hokigamày thứ 2 có một trong Thường, Karakasa Kozou thứ hai bao gồm 2 vào Thường (3 vào Khó), Amanojaku Aka đầu tiên có 2 vào Thường (3 vào Khó);

Chương 5 – Norikabe trước tiên có một trong Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có một, Hokigangươi thứ nhất gồm 2;

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng khu vực 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority trước tiên gồm 2, monster Youko gồm 3;

Chương 8 – Momo thứ nhất có 2, Momo thứ hai có 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou thứ nhất có một, Gaki trước tiên có 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu trước tiên gồm 2, Umibouzu thứ hai tất cả 1;

 Cmùi hương 14 – 3 Norikabe mỗi vị trí gồm 6;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có một, Kuro Mujou có 4;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 4 cùng 5 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 mang lại 3 từng nơi 1 con;

*
Hắc Báo – 黑豹
Cmùi hương 5 – Norikabe thứ nhất có một vào Thường (không tồn tại trong Khó);

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 gồm 3;

*
Ma Chó – 跳跳犬
Chương 1 – Amanojaku Midori đầu tiên tất cả 2 trong Khó;

 Chương thơm 7 – 2 Chouchin Kozou đầu mỗi vị trí 3 bé, Chouchin Kozou lắp thêm 3 có một, Kappage authority cuối có 2;

*
Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐
Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (gồm 2), 18 (tất cả 6)

Chương 6 – 2 Kochosei từng chỗ 1 con;

Cmùi hương 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ mỗi địa điểm 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Ngulặng Hỏa gồm 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 4 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 1 mang lại 4 từng vị trí 4 nhỏ, Tầng 5/6 từng vị trí 3 con, và Tầng 9 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

*
Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子
Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (bao gồm 1), 7 (có 2), 10 (có 4), 23 (tất cả 4)

Chương 2 – monster Zashiki tất cả 1;

Chương thơm 7 – Boss Kanko có 2;

Cmùi hương 10 – Satori thứ hai bao gồm 2, Kairaishi thứ hai tất cả 2;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 có 2 với Tầng 6 có 1;

 Phá Kết giới/PVPhường. – số đông mỗi team hồ hết có 1 yêu cầu chưa phải dùng mang lại sushi;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 2/6 mỗi vị trí 1 con;

*
Koi – Lý Ngư Tinc – 鲤鱼精
Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (có 7)

 Cmùi hương 7 – Koi thứ nhất tất cả 3, Koi thứ hai có một, Kappage authority trước tiên có 1, Chouchin Kozou bên đề xuất bao gồm 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 2/3/9 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 cho 10 từng vị trí 1 con

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8/9 có 2, Tầng 10 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 1 con;

*
Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫
Các chương: 1 (tất cả 3), 15 (tất cả 9), 18 (gồm 24)

Cmùi hương 1 – quái dị Kyuumei Neko tất cả 3;

Chương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi vị trí 2 con, Boss Kyonshii Imoto có 3;

 Chương 18 – 3 Kyuumei Neko mỗi chỗ gồm 6, 3 Sanbi no Kitsune mỗi chỗ 2 con;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 với 9 từng nơi 1 bé, Tầng 10 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1 đến 3 từng địa điểm 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi nơi 2 con;

*
Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫
Các chương: 10 (có 5), 17 (bao gồm 3)

Chương 10 – Satori thứ nhất tất cả 3, Kairaishi đầu tiên gồm 2;

Chương thơm 17 – 3 Bakedanuki từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 9 có 1;

 Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 1 đến 3 từng khu vực tất cả 4 nhỏ, Tầng 4 mang đến 10 từng chỗ 3 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 2 bao gồm 3;

*
Kappage authority – Hà Đồng – 河童
Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (gồm 2)

Chương thơm 7 – 2 Kappa từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 8 cho 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 đến 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 8 bao gồm 5 nhưng lại tầng này khó;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 mỗi nơi 3 con;

*
Oguna – Đồng Nam – 童男
Cánh/Vũ Y/Hiến TếChương thơm 12 – 2 Oguna từng khu vực 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 9 gồm 2;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootedở hơi – Tầng 8 cùng 9 mỗi khu vực 1 con;

*
Doujo – Đồng Nữ – 童女
Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (gồm 7) và (có 6) , 11 (gồm 1), 12 (gồm 5)

 Chương thơm 3 – Heiyo trước tiên có 2 vào Thường (một trong các Khó), Akajita thứ hai tất cả 2, Amanojaku Ki thứ hai bao gồm 3;

Chương thơm 11 – trùm cuối Momiji tất cả 1;

Chương thơm 12 – Doujo đầu có một, Doujo thứ hai bao gồm 3, Ogumãng cầu vật dụng nhị bao gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 2, Tầng 4 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 tất cả 3;

*
Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼
Các chương: 9 (bao gồm 3), 11 (có 4), 13 (có 3), 16 (tất cả 3)

Chương 9 – quái dị Moucha gồm 3;

Chương thơm 11 – Gaki trước tiên có 1, Gaki thứ hai gồm 3;

Chương thơm 13 – 3 Gaki từng chỗ 1 con;

Chương thơm 16 – 3 Gaki từng khu vực 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 tất cả 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki tất cả 3;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 3 mỗi chỗ gồm 4, Tầng 4 mang đến 10 mỗi vị trí 3 con;

*
Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师
Độc/TrùngChương 6 – trùm cuối Kodokushi tất cả 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 mang lại 10 từng nơi 1 con;

*
Karasu Tedại – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗
Naginata/Cánh

Mặt Nạ

Các chương: 3 (bao gồm 2), 9 (có 4), 12 (có 6), 17 (có 3), 18 (gồm 3)

Cmùi hương 3 – 2 Akajita từng địa điểm 1 con;

Chương 9 – 2 Yamausagi mỗi nơi 1 con, monster Moucha tất cả 2;

 Chương 12 – Umibouzu sản phẩm công nghệ hai có 2, 2 Ogumãng cầu mỗi vị trí 2 nhỏ (các tốt nhất 4 con nếu Oguna cần sử dụng skill hồi sinh);

Cmùi hương 17 – 3 Karasu Teđần độn từng địa điểm 1 con;

Chương thơm 18 – quái dị Ootengớ ngẩn có 3;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 tất cả 2 và Tầng 9 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/7 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 tất cả 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 mang lại 9 từng khu vực 3 bé, Tầng 10 gồm 5;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó phiên bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 5 tất cả 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 3 có 2;

*
Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼
Các chương: 5 (tất cả 1), 10 (tất cả 2), 21 (gồm 3)

Chương thơm 5 – Boss Kamikui bao gồm 1;

Cmùi hương 10 – trùm cuối Shuten Doji tất cả 2;

Chương 21 – 3 Kamikui mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 tất cả 3;

*
Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草
Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguim Hỏa – từng tầng có 4;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 với 9 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4/9 từng địa điểm 1 nhỏ, Tầng 10 bao gồm 3;

Mảnh khế ước – Hotarugusa bao gồm 3;

Phá Kết giới/PvPhường – thường gặp nghỉ ngơi tín đồ đùa màn chơi thấp

*
Hồn Samurai – 武士之灵
Chương 11 – 2 Hồn Samurai từng chỗ 1 con;

Chương 12 – monster Yuki Onna có 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 3 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 bao gồm 3;

*
Kyonshii Imoto – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹
Các chương: 12 (gồm 1), 15 (tất cả 1)

 Chương thơm 12 – quái thú Yuki Onmãng cầu có 1, cùng có thể phục hồi Kyonshi Ani;

Chương thơm 15 – boss khủng Kyonshii Imoto lớn có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 từng nơi 1 con;

*
Heiyo – Binc Dũng – 兵俑
Binch Giáp

Hóa Đá

Các chương: 3 (gồm 2), 10 (tất cả 1), 21 (bao gồm 3)

Chương 3 – 2 Heiyo từng khu vực 1 con;

Chương thơm 10 – quái dị Shuten Doji bao gồm 1;

Cmùi hương 21 – Enenra thứ hai có một, Kamikui thứ 2 với 3 từng địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Nguim Hỏa có 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Hay gặp sinh hoạt tín đồ đùa trung bình trung;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 cùng 10 mỗi nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 gồm 4;

*
Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女
Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (bao gồm 2), 21 (tất cả 7)

Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki từng khu vực 1 con;

Chương thơm 21 – Kamikui đầu gồm 3, Kamikui thứ hai và 3 mỗi chỗ 2 con;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 4 gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 với 7 từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 4 mỗi chỗ 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 mang đến 6 mỗi khu vực 1 con;

*
Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧
Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên Cang Kinh

Các chương: 11 (gồm 5) và (có 7)

 Chương thơm 11 – Hồn Samurai thứ 2 có 3, 2 Hitotsume Kozou từng chỗ 1 con vào Thường (mỗi địa điểm 2 trong Khó);

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1/5 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 4 tất cả 1;

*
Tesso – Thiết Thử – 铁鼠
Các chương: 9 (gồm 6)

Chương 9– Tesso đầu có 1, Tesso thứ 2 có 2, Chouchin Kozou thứ 2 gồm 2, Yamausagi thứ hai có 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu bao gồm 16 (Nhanh độc nhất là tự bắt cặp trong menu Tổ đội);

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 cho 3 có 1;

*
Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图
Quạt/Nước

Vỏ Sò/Đuôi

Các chương: 22 (có 1)

Cmùi hương 22 – trùm cuối Jorogumo bao gồm 1;

 Ecounter – Shouzu có 3;

Phá Kết giới/PVPhường – không tuyệt gặp;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 cho 8 từng chỗ 1 nhỏ, Tầng 9/10 mỗi tầng tất cả 2;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8/10 từng khu vực 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 gồm 1;

*
Ame Onmãng cầu – Vũ Nữ – 雨女
Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (gồm 1)

Chương thơm 4 – quái nhân Ame Onna gồm 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang đến 10 từng tầng 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7/9 mỗi tầng trệt con;

*
Kanko – Quản Hồ – 管狐
Các chương: 5 (gồm 3), 7 (tất cả 2), 11 (có 4)

Chương 5 – Kanko đầu bao gồm 2, Kanko thứ 2 bao gồm 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Chương 11 – Hitotsume Kozou thứ 2 có 1, Gaki đầu tất cả 2, Gaki thứ hai bao gồm 1;

Chương thơm nước ngoài truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng địa điểm tất cả 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 3 mỗi khu vực tất cả 4 nhỏ, Tầng 4 mang lại 10 từng vị trí 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 tất cả 5 tuy vậy khó;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 có 3;

*
Yamausagi – Sơn Thố – 山兔
Các chương: 9 (tất cả 7), 13 (gồm 1), 16 (tất cả 3), 17 (bao gồm 1), 23 (tất cả 9)

 Chương 9 – Yamausagi đầu tất cả 4, Yamausagi thứ hai bao gồm 3;

Chương 13 – quái thú Kubinashi bao gồm 1;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 17 – quái dị Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Chương 23 – 3 Moubố từng địa điểm 3 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 gồm 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặp

*
Kochosei – Hồ Điệp Tinch – 蝴蝶精
Trống Tay

Khả Ái

Chương 6 – 2 Kochosei mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 8 – quái nhân Momo tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3/8 mỗi khu vực 1 bé, Phó bạn dạng Nghiệp Ngulặng Hỏa có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 2 có 3, Tầng 4/5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 5 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi nơi 3 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng vị trí 1 con;

*
Yamawaro – Sơn Đồng – 山童
Thạch Chùy

Quái Lực

Các chương: 8 (có 1), 16 (bao gồm 6)

Chương thơm 8 – Karakasa Kozou thứ 2 tất cả 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi khu vực gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 2 gồm 3;

Phó bản Bí mật Ooteđần độn – Tầng 3 tất cả 3;

*
Kubinashi – Vô Thủ – 首无
Các chương: 13 (tất cả 3), Ngoại truyện 1 (tất cả 4) cùng (tất cả 6)

Chương thơm 13 – Gaki cuối có một.

Xem thêm: Hiệu Ứng Nước Tha Hóa Có Thể Cộng Dồn Tối Đa Bao Nhiêu Lần? Suckhoe Lamdep

Karakasa Kozou cuối có 1, quái thú Kubinashi bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 2 gồm 3;

 Phó bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 1 có 3;

*
Satori – Giác – 觉
Các chương: 10 (tất cả 4), 11 (có 2)

Cmùi hương 10 – 2 Satori mỗi địa điểm 1 bé, 2 Kairaishi từng vị trí 1 con;

Chương 11 – trùm cuối Momiji tất cả 2;

Chương thơm nước ngoài truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji mỗi vị trí 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 10 bao gồm 1;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4 đến 6 từng chỗ 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng khu vực 3 con;

*
Jikigaeru – Thanh khô Oa Từ Khí – 青蛙瓷器
Xúc Xắc/Hũ

Gian Lận

Các chương: 4 (có 1)

Chương 4 – quái dị Ame Onna có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 10 có 5 tuy vậy cực kỳ khó;

Phó bản Bí mật Ootengốc – Tầng 3 tất cả 1;

*
Yuki Onna – Tuyết Nữ – 雪女
Các chương: 8 (tất cả 2), 12 (có 4)

Chương thơm 8 – 2 Sakura mỗi nơi 1 con;

 Chương thơm 12 – 2 Doujo từng địa điểm 1 bé, trùm cuối Yuki Onmãng cầu gồm 2;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 gồm 4;

*
Inugami – Khuyển Thần – 犬神
Gâu Gâu

Thủ Hộ

Các chương: 10 (có 2), Ngoại truyện 1 (tất cả 9)

 Chương 10 – Satori thứ hai có 1, Kairaishi thứ 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 cho 10 mỗi khu vực 1 con;

*
Hone Onmãng cầu – Cốt Nữ – 骨女
Đầu Lâu

Oán Hận

Các chương: 10 (gồm 2), 11 (gồm 1), 13 (bao gồm 1), 17 (gồm 1), 23 (tất cả 2)

Chương 10 – quái dị Shuten Doji bao gồm 2;

Chương thơm 11 – quái dị Momiji gồm 1;

Chương thơm 13 – trùm cuối Kubinashi có 1;

Chương 17 – boss khủng Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;

Chương thơm 23 – 2 Hone Onmãng cầu từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 gồm 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onmãng cầu gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 gồm 4;

*
Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主
Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Cmùi hương 12 – 2 Umibouzu mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi chỗ 1 nhỏ, Tầng 8 bao gồm 5;

*
Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥
Nến/Quan TàiCác chương: 10 (có 1), 12 (gồm 2)

Cmùi hương 10 – quái thú Shuten Doji bao gồm 1;

Cmùi hương 12 – monster Yuki Onmãng cầu tất cả 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 2 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani có 3

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 mỗi khu vực 1 con;

*
Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师
Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (bao gồm 4), 23 (bao gồm 2)

 Chương thơm 10 – 2 Ushi no Toki mỗi chỗ 1 nhỏ, 2 Kairaishi từng vị trí 1 con;

Chương 23 – Boss Kairaishi gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 5 bao gồm 1

*
Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶
美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – Accessories

Các chương: 11 (gồm 2)

Chương thơm 11 – quái nhân Momiji gồm 2;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang lại 10 mỗi nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 bao gồm 1;

*
Hangan – Phán Quan – 判官
Các chương: 16 (có 1)

Cmùi hương 16 – quái vật Hangan có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 8 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 7 bao gồm 3, 8 đến 10 từng vị trí bao gồm 2;

*
Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖
Các chương: 8 (bao gồm 3)

 Chương thơm 8 – 2 Sakura từng nơi 1 con, quái dị bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/10 từng nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 6 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;

*
Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘
Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (có 6)

 Chương 14 – Norikabe cuối có 1, quái thú Yumekui tất cả 5;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 2, Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 tất cả 1;

*
Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火
Các chương: 3 (bao gồm 1), đôi mươi (bao gồm 1)

Cmùi hương 3 – trùm cuối Hououka gồm 1;

Chương thơm đôi mươi – Hannya thứ 2 tất cả 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 và 7 mang đến 10 từng địa điểm 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka gồm 3;

*
Momo – Đào Yêu – 桃花妖
花 – Flower

舞 – Dance

Các chương: 8 (gồm 1)

Cmùi hương 8 – quái dị Momo tất cả 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/10 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 1, Tầng 10 tất cả 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở người – Tầng 8 gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 gồm 2, 9 tất cả 1;

*
Moubố – Mạnh Bà – 孟婆
Bát/Cầm

Nha Nha

Các chương: 9 (có 2), 23 (có 3)

Cmùi hương 9 – boss khủng Mouba tất cả 2;

Cmùi hương 23 – Cả 3 Mouba từng chỗ 1 con;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 2, Tầng 6 có 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có 1, 8 bao gồm 2, 9/10 mỗi chỗ 3 con;

*
Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬
Dơi/MáuCác chương 21 (tất cả 4), 22 (gồm 1)

Chương thơm 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái nhân Hotarugusa từng vị trí 1 con;

Chương 22 – quái thú Jorogumo tất cả 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Không phổ biến;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 7 bao gồm 2, Tầng 10 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 8 có 2;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 tất cả 5 but the fight is Khó;

Phó phiên bản Bí mật Ootengốc – Tầng 10 tất cả 5;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 10 có 2;

*
Kuro Mujou – Quỷ Sứ đọng Hắc – 鬼使黑
Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minh GiớiCác chương: 16 (có 1)

Chương thơm 16 – trùm cuối Hangan tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou gồm 3;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 6 có 3;

*
Shiro Mujou – Quỷ Sđọng Bạch – 鬼使白
Minh Giới/Trắng

Đoạt Mệnh

Các chương: 16 (bao gồm 1)

Chương 16 – trùm cuối Hangan có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 9 tất cả 2 nhưng lại cạnh tranh đánh;

Phó phiên bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 6 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 6 tất cả 1;

*
Kamaitađưa ra – Liêm Dứu – 镰鼬
Chùy/Đinch Ba/RìuPhó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP. – Hay gặp;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 7/8 từng khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 9 tất cả 1;

Cmùi hương 18 Kamaitachi tất cả 14 nhỏ (Khuyên ổn lựa chọn vị phần thưởng bao gồm cả Mảnh Thức thần);

*
Youko – Yêu Hồ – 妖狐
Tlỗi Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (có 2)

Chương thơm 7 – quái thú Youko tất cả 2;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có một, Phó phiên bản Nghiệp Nguim Hỏa bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 10 có 2;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

*

Ootedở hơi – Đại Thiên Cẩu – 大天狗

Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (gồm 1), 18 (bao gồm 2)

Chương 15 – Chouchin Kozou cuối có 1;

Cmùi hương 18 – Sanbi no Kitsune thứ nhất có 1, Boss Ooteđần bao gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 4 có 1, Tầng 10 có 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 mang đến 10 từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 9 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ootengốc – Tầng 8/9 có 2, các tầng không giống từng địa điểm 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 gồm 1;

*

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子

Các chương 10 (2) , 22 (1)

Cmùi hương 10 – quái vật Shuten Doji tất cả 2;

Chương 22 – quái nhân Jorogumo bao gồm 1

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7/10 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVP.. – hên xui;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 7 mang đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Ootedại dột – Tầng 9 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 8 bao gồm 2;

*
Enma – Diêm Ma – 阎魔
Mây/Minc Giới Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9 gồm 1;

*
Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuyên ổn Chi Chủ – 荒川之主
Chương thơm 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa bao gồm 1;

Nổ hũ club online uy tín