Ask after là gì

Phân biệt khổng lồ ask after sb; to lớn ask sb around; lớn ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb và how they are.quý khách hàng sẽ xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm thông tin, tình hình của ai đó.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong thỏng nhỏ bé bỏng tất cả hỏi thăm cho tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would lượt thích khổng lồ go with you to lớn an sự kiện or activity.

Bạn đang xem: Ask after là gì

Hỏi xem người làm sao kia vẫn muốn đi thuộc các bạn cho tới dự một sự kiện xuất xắc hoạt động như thế nào kia xuất xắc không?

Jane & Ed are going out tonight, and they've asked me along.

Cô Jane và anh Ed chuẩn bị sửa ra bên ngoài tối ni và họ vừa hỏi tôi vẫn muốn đi với chúng ta hay là không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order lớn find out sth.

Hỏi một vài người để tìm kiếm điều nào đó.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi chần chờ bao gồm vấn đề gì mang đến anh hay không, cơ mà tôi đang hỏi vài bạn coi sao.

4.To ask sb baông xã (to sth)

To invite sb to come bachồng lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà của bạn uống chút ít gì đó Khi cả hai đi chung cùng nhau.

I asked hlặng bachồng for a coffee.

SYN: To have sb back; khổng lồ invite sb back (lớn sth).5.To ask for sb

To say that you want to see or speak khổng lồ sb.

Dùng để nói rằng bạn muốn gặp giỏi rỉ tai với ai đó.

There is sometoàn thân at the door asking for Thanh hao.

Có ai đứng không tính cửa ngõ mong muốn rỉ tai với Thành đó.

6. To ask (sb) for sth

Dùng khi bạn có nhu cầu ai chuyển cho mình đồ gia dụng gì đó.

Xem thêm: Dac/ Amp Dac Là Gì - Làm Thế Nào Để Tận Dụng Tối Đa Tai Nghe Của Bạn

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinc nhật của bản thân, Huy ý muốn gồm một cây bọn ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử theo cách chắc chắn là vẫn gây nên phiền toái xuất xắc tự chuốc rước phiền lành toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai an toàn là từ bỏ chuốc phiền lành toái nhưng thôi.

c. To say that you want lớn speak lớn sb or be directed to a place.

When you arrive sầu, go lớn the reception & ask for Minh.

lúc làm sao cho tới thì đi thẳng liền mạch mang đến quầy tiếp tân và hỏi anh Minh nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb to come inkhổng lồ the room or the building that you are in, especially your home.

Mời ai kia vào chống xuất xắc vào tòa đơn vị nhưng nhiều người đang sinh hoạt đó, nhất là ở nhà chúng ta.

Aren't you going khổng lồ ask me in? It's cold out here.

Anh kế bên mời tôi vào trong nhà tuyệt sao? Ở kế bên này lạnh lẽo thừa.

Xem thêm: Hungry Shark Evolution Hack Ideas, Hungry Shark Evolution

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

Mời ai kia đi ra phía bên ngoài với chúng ta, quan trọng khi bạn có nhu cầu bao gồm mối quan hệ cảm xúc với chúng ta.


Chuyên mục: Công Nghệ