Auxiliary verb là gì

Có 12 trợ đụng trường đoản cú vào giờ Anh: be, have, bởi vì, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Bạn đang xem: Auxiliary verb là gì

Trong số 12 trợ đụng từ bỏ nêu bên trên, tất cả 9 đụng từ bỏ còn được xếp vào các loại Động trường đoản cú kmáu thiếu thốn (Modal verbs). Đó là những động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare cùng used (to).

I. Đặc tính chung của Trợ cồn trường đoản cú (Auxiliary verbs)

Trợ đụng tự (auxiliary verbs) có tầm thường một vài tính năng sau đây:

1. Hình thành thể lấp định bằng phương pháp thêm NOT sau rượu cồn tự.

He is here - He is not here

They would help us - They would not help us

2. Hình thành thể nghi ngại bằng hòn đảo ngữ (inversion).

He is here - Is he here?

3. Hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng phương pháp dùng lại chính rượu cồn từ bỏ ấy.

They were there, weren’t they?

4. Hình thành Câu vấn đáp nlắp (short answer) bằng phương pháp dùng lại chính cồn trường đoản cú ấy.

It will take hours lớn vày this work.

Yes, it will. (No, it won’t)

5. Được sử dụng lại vào một số loại Câu tỉnh giấc lược (elliptical sentences).

They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spkết thúc your holiday in Spain?)

II. Trợ đụng trường đoản cú BE

*

1. BE được thực hiện làm trợ đụng từ nhằm hình thành các thì tiếp nối (Continuous Tenses) với thể bị động (Passive Voice).

She was washing clothes when we came.

He was washed to sign his name.

2. BE là 1 trong các loại cồn trường đoản cú gần đầy đủ (incomplete predication). Vì nắm luôn đòi hỏi cần bao gồm một vấp ngã ngữ trường đoản cú (Complement) nhằm ngừng ý nghĩa sâu sắc của câu.

Your dinner is ready.

His father was a famous man.

3. lúc được thực hiện như một động tự hoàn chỉnh, BE Có nghĩa là "hiện hữu, tồn tại".

I think, therefore I am.

4. BE TO diễn tả:

a) Một sự thu xếp, sắp xếp (arrangement).

The wedding is to take place on Saturday.

b) Một nhiệm vụ, một hưởng thụ.

You are khổng lồ see the headmaster at 4 o’clock.

c) Tính chất sau này trong những trường hợp yêu cầu miêu tả tương lai vào thừa khứ (Future in the Past).

My sister & her husband were to lớn come và see us this weekkết thúc, but they couldn’t come.

5. DO BE là 1 trong hiệ tượng nhấn mạnh vấn đề, có tác dụng tăng chân thành và ý nghĩa cảm xúc của hành vi xuất xắc làm cho câu nó gồm chân thành và ý nghĩa tngày tiết phục hơn.

Do be careful when you cross the road.

Do be as nice lớn hyên as you can.

6. Một số thành ngữ cùng với BE

- be able to: rất có thể, gồm khả năng

I am not able khổng lồ guarantee the results.

-be about to: sắp sửa

The plane is about lớn take off.

Xem thêm: Cách Hack Game Hayday Android / Ios, Cách Hack Game Hayday Full Kim Cương Android/ Ios

- be apt to: gồm năng khiếu, nkhô nóng trí về

He’s apt lớn ask awkward questions.

- be bound to: nhất mực, có khuynh hướng

Prices are bound to lớn go up this autumn.

- be certain to: vững chắc chắn

The match is certain khổng lồ start on time.

- be due to: vị, vì bởi vì, ắt hẳn, độc nhất vô nhị định

He’s due to lớn arrive sầu at any moment.

- be going to: định sẽ

We’re going khổng lồ need more staff here.

- be liable to: có công dụng sẽ

This machine is liable lớn break down.

- be sure to: chắn chắn, chấm dứt khoát là

He’s sure to lớn be waiting outside.

- be likely to: có vẻ như là

They’re likely to win by several goals.

- be meant to: ý ao ước nói là

Are you meant khổng lồ work overtime?

- be supposed to: xem như là, gồm trách nhiệm là

We’re not supposed khổng lồ smoke in here.

III. Trợ cồn từ HAVE

1. HAVE được sử dụng làm trợ rượu cồn từ bỏ nhằm tạo nên những thì xong (Perfect Tenses).

I have answered your questions.

Has he finished his dinner?

2. Khi được dùng như một rượu cồn từ bỏ thiết yếu vào câu, HAVE Có nghĩa là mua (possess). Với ý nghĩa này, trong văn nói cùng trong không ít cấu trúc văn viết, got được phân phối với have nhưng không làm cho tăng thêm ý nghĩa.

The man has (got) a oto.

How many children have you (got)?

3. lúc dùng với nghĩa khác rộng là thiết lập, HAVE có những hiệ tượng bao phủ định, nghi vấn... nhỏng những hễ trường đoản cú thông thường khác. khi ấy HAVE cũng không cần sử dụng cùng với got làm việc phía sau.

Did you have sầu a letter from home? (= receive)

I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience)

Với phương pháp thực hiện này HAVE thường xuyên miêu tả một hành động tất cả đặc điểm của một kinh nghiệm, một sự lặp đi tái diễn các lần. Hãy đối chiếu nhị câu sau:

He has a walk in the garden. (Ông ta đi bộ vào vườn)

He walks in the garden. (Ông ta bước tiến trong vườn)

4. HAVE hoàn toàn có thể được sử dụng vào thể nguim nhân (Causative). Cách áp dụng này cho biết ai đã gây ra một hành động như thế nào. Causative sầu của HAVE có nhì cấu tạo sau:

active:S + (have) + O1 + V + O2

passive:S + (have) + O2 + past participle (by O1)

They had Daisy clean the floor. (Họ bảo Daisy lau nhà)

We have sầu just had our house painted. (Chúng tôi vừa cho những người tô căn nhà của chúng tôi)

Why don’t you have sầu your hair cut? (Tại sao anh không đi hớt tóc)

Trong số đông các trường hòa hợp này HAVE có thể được thay thế sửa chữa do GET.

Why don’t you get your hair cut?

They got the floor cleaned.

5. HAVE TO (yêu cầu, bắt buộc phải) dùng diển tả một sự quan trọng (necessity), sự hiếp dâm, cần (compulsion). Trường thích hợp này HAVE cũng hoàn toàn có thể cần sử dụng với got ngơi nghỉ phía sau.

I missed the bus, so I had khổng lồ walk lớn the office.

You’ve sầu got to lớn work hard to make a living.

6. HAVE TO được dùng thế mang lại MUST sinh sống các thì nhưng MUST ko có.

You will have sầu to lớn leave for work early in the morning.

We had to lớn answer all the questions in the examination.

IV. Trợ đụng trường đoản cú DO

*

DO rất có thể là

- một hễ từ thường:

He does his work well.

- một trợ đụng từ. Khi dùng làm trợ cồn tự, DO bao gồm các phương pháp thực hiện sau đây:

1. Dùng nhằm xuất hiện thể bao phủ định (negative) và thể nghi hoặc (interrogative) cho những hễ tự thường.

What does he read?

She doesn’t lượt thích swimming.

Don’t sit on that chair!

2. Dùng để ra đời Câu hỏi đuôi (Tag-questions) khi cồn trường đoản cú vào câu chính là một rượu cồn từ bỏ thường xuyên.

Xem thêm: Thai 34 Tuần Nặng 2Kg Có Nhỏ Không ? Mẹ Đang Bầu Bí Nên Biết Điều Này

They stayed in that khách sạn, didn’t they?

Mary doesn't clean the floor, does she?

3. Dùng để tránh lập lại cồn từ bỏ bao gồm lúc hễ tự chính là một các loại cồn từ bỏ hay trong câu trả lời nđính thêm (short answer).


Chuyên mục: Công Nghệ