Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 57 trang 25 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

1. Đề bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 12. Giải bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 12.1. Hướng dẫn cách làm 2.2. Bài giải chi tiết3. Giải bài tập khác
Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1? không cần tìm nữa...Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 9 đã được học trên lớp về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Xem thêm: Nên Nuôi Chó Cảnh Nào ? Tư Vấn Cách Lựa Chọn Hợp Lý! Tư Vấn Cách Lựa Chọn Hợp Lý!

Xem chi tiết!

Đề bài 57 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^2} - 4x + 3\)b) \({x^2} + 5x + 4\)c) \({x^2} - x - 6\)d) \({x^4} + 4\)(Gợi ý câu d): Thêm và bớt \(4{x^2}\) vào đa thức đã cho).» Bài tập trước: Bài 56 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để xuất hiện nhân tử chung.Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài 57 trang 25 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:a)\(\eqalign{ & {x^2}-4x + 3 = {x^2}-x - 3x + 3 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =\left( {{x^2} - x} \right) + \left( { - 3x + 3} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,= x\left( {x - 1} \right) - 3\left( {x - 1} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) \cr}\)
b)\(\eqalign{ & {x^2} + 5x + 4 = {x^2} + 4x + x + 4 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \, = \left( {{x^2} + 4x} \right) + \left( {x + 4} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \, = x\left( {x + 4} \right) + \left( {x + 4} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x + 4} \right)\left( {x + 1} \right) \cr} \)c)\(\eqalign{ & {x^2}-x-6 = {x^2} + 2x-3x-6 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\,= \left( {{x^2} + 2x} \right) + \left( { - 3x - 6} \right)\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right) - 3\left( {x + 2} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\, = \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) \cr}\)d)\(\eqalign{ & {x^4} + 4 = {x^4} + 4{x^2} + 4-4{x^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = \left( {{x^4} + 4{x^2} + 4} \right) - 4{x^2}\cr&\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = \left< {{{\left( {{x^2}} \right)}^2} + 2.{x^2}.2 + {2^2}} \right> - 4{x^2}\,\,\,\, \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = {({x^2} + 2)^2}-{\left( {2x} \right)^2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\; = ({x^2} + 2-2x)({x^2} + 2 + 2x) \cr}\)
*
Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.
Nổ hũ club online uy tín