Bài Tập Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Bạn vẫn coi phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng cài đặt ngay lập tức phiên bản không thiếu thốn của tài liệu tại phía trên (68.75 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

BÀI TẬP. VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHBài 1:Cnạp năng lượng cứ đọng vào tài liệu dưới đây trên công ty lớn cung cấp A (Đvt: triệu đồng). 1. Mua một máy hình thức chính thức đi vào sử dụng, giá chỉ thiết lập chưa có thuế GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi phí chuyển vận lắp ráp hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm. 2. Mua một máy cung ứng chính thức đi vào sử dụng, giá chỉ tkhô hanh toán: 110. Chi phí lắp ráp, chạy thử thiết bị theo phù hợp đồng giá chỉ chưa tồn tại thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu tmùi hương mại được hưởng: 0,5, thời hạn áp dụng 10 năm. 3. Nhận một phương tiện đi lại vận tải bởi vì chúng tôi K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống độc nhất vô nhị tấn công giá: 240, chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2. 4. Mua một sản phẩm công nghệ thống trị bên dưới vẻ ngoài thương lượng tựa như, nguyên ổn giá: 240, vẫn khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10 năm Yêu cầu: 1. Hãy xác minh nguyên ổn giá của TSCĐ vào trường phù hợp sắm sửa trên? 2. Tính tổng thể chi phí trích khấu hao thường niên của tất cả các TSCĐ nói trên? Biết rằng: - Doanh Nghiệp nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ. - DN tính khấu hao TSCĐ theo cách thức đường thẳng.Bài 2:chúng tôi cài một TSCĐ, giá chỉ nhập khẩu là 300trđ, thuế nhập khẩu là 8 %, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10%, chi phí chuyển động giá thanh tân oán là 10,5trđ cùng với thuế suất thuế GTGT là 5%, ngân sách không giống sẽ chi bằng tiền khía cạnh chưa xuất hiện thuế GTGT trước lúc gửi TSCĐ đó vào thực hiện là 30trđ, thuế GTGT là 3trđ. Thời gian sử dụng gia sản chính là 10 năm. Yêu cầu 1. Hãy xác định ngulặng giá chỉ TSCĐ trong 2 trường vừa lòng tính thuế GTGT.2. Hãy tính tiền khấu hao TSCĐ trên bằng những phương pháp: (Tính vào ngôi trường đúng theo chủ thể áp dụng tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ)a. Đường thẳng.
b. Số dư bớt dần bao gồm kiểm soát và điều chỉnh.Bài 3:Cửa Hàng chúng tôi ABC tải thứ ủi khu đất (bắt đầu 100%) với giá chưa thuế GTGT là một trong những.000trđ, thuế GTGT 10%, các chi phí không giống cửa hàng yêu cầu chi ra trước khi chuyển thứ ủi vào áp dụng với cái giá tkhô giòn tân oán là 55trđ, trong số ấy thuế GTGT là 5trđ. Công suất thiết kế của sản phẩm ủi này là 15m3/tiếng, hàng ngày làm 8 giờ, một năm có tác dụng 300 ngày cùng trang bị sử dụng 10 năm. Máy đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/N cùng với cân nặng thành phầm đã có được những năm nlỗi sau:Tháng Kân hận lượng hàng hóa xong (m3)Tháng Kân hận số lượng hàng hóa xong (m3)Tháng 1 3000 Tháng 7 3500Tháng 2 3200 Tháng 8 3200Tháng 3 3300 Tháng 9 2000Tháng 4 2400 Tháng 10 1800Tháng 5 2800 Tháng 11 2500Tháng 6 3000 Tháng 12 3200Yêu cầu 1. Hãy xác minh nguyên giá chỉ TSCĐ trong 2 trường thích hợp tính thuế GTGT.2. Trong ngôi trường hợp công ty tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, hãy tính mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo sản lượng đến năm N.Bài 4:1. Năm (n) bao gồm thực trạng về TSCĐ của người tiêu dùng T&T như sau:
- Nguim giá bán với tỉ lệ thành phần khấu hao hàng năm mang đến ngày 31 mon 12/N nlỗi sau:Loại tài sảnNguyên giá chỉ (trđ) Tỷ lệ khấu hao hàng năm (%)1. Nhà cửa, đồ vật kiến trúc 1.000 52. Máy móc, sản phẩm công nghệ 2.000 153. Pmùi hương một thể vận tải 550 124. Thiết bị vnạp năng lượng chống 500 105. TSCĐ khác 150 8Tổng 4.200 -- Số chi phí hao mòn lũy tiếp theo cuối năm N: 800trđ, trong đó khấu hao trong tháng 12/N là 40trđ2. Trong năm (N+1), cửa hàng bao gồm dự con kiến tình trạng biến động TSCĐ như sau:- Ngày 3/2, cửa hàng mua một xe pháo vận tải và gửi vào di chuyển sản phẩm & hàng hóa của chúng ta bởi quỹ chi tiêu cải cách và phát triển với mức giá thanh khô toán là 340trđ, các chi phí không giống để đưa tài sản vào thực hiện với cái giá vẫn có thuế GTGT là 8trđ. VAT 10%- Ngày1/3, cửa hàng tkhô giòn lý một trong những TSCĐ khác sẽ Ship hàng thêm vào có ngulặng giá chỉ là 100trđ, dự con kiến giá trị thanh hao lý dự tính là 4trđ. Biết tài sản này được có mặt bằng nguồn vốn CP cùng đang khấu hao 90%.- Ngày 17/6, chủ thể vay mượn ngân hàng nhập khẩu một sản phẩm công nghệ sấy cùng gửi vào chế tạo có mức giá tính thuế nhập vào 200trđ, thuế suất thuế nhập vào 30%, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí chuyên chở, chạy thử với cái giá không thuế GTGT là 3,5trđ, thuế GTGT là 0,5trđ. - Ngày 19/9, cửa hàng chuyển nhà xưởng new vào phục vụ tiếp tế bao gồm ngulặng giá bán 200trđ bởi nguồn vốn tự gồm của doanh nghiệp. - Ngày 1/11, công ty tkhô cứng lý một sản phẩm công nghệ quy định bao gồm ngulặng giá 80trđ, đang trích 95% khấu hao. Tài sản này được hình thành từ nguồn ngân sách trường đoản cú tất cả của khách hàng. Biết: Cửa Hàng chúng tôi tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ.Yêu cầu: Hãy lập planer khấu hao gia sản cố định và thắt chặt những năm (N+1)Bài 5:Doanh nghiệp nhập khẩu một máy chế tạo, giá nhập trên cửa ngõ khẩu tính ra đồng
Việt Nam: 200 triệu VND, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của mặt hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận động về mang đến công ty lớn theo hoá đối chọi đặc thù (giá chỉ vẫn bao gồm thuế GTGT): 33 triệu đ trong số ấy thuế GTGT: 10%. Ngân sách chi tiêu khác trước khi đưa TSCĐ vào thực hiện với cái giá chưa xuất hiện thuế GTGT: 30 triệu VND, thuế GTGT: 3 triệu VND. Thời gian thực hiện có lợi TSCĐ: 10 năm. Yêu cầu: 1. Hãy khẳng định nguyên giá bán sản phẩm công nghệ buôn bán vào hai trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp thẳng cùng khấu trừ. 2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ thường niên bằng những pmùi hương pháp: a. Đường trực tiếp. b. Số dư bớt dần kết hợp với phương thức mặt đường thẳng nghỉ ngơi trong năm cuối. (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ). Bài 6:Căn cứ vào tư liệu tiếp sau đây tại công ty Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân và lập chiến lược khấu hao TSCĐ đến năm kế hoạch. Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ. I. Tài liệu năm report 1. Tổng ngulặng giá TSCĐ có đến 31/12: 1.950 triệu VND. Trong đó yêu cầu khấu hao: 1.7XX triệu VND. 2. Tỷ lệ khấu hao trung bình năm: 10%. II. Tài liệu năm kế hoạch 1. Ngày 01/3 công ty lớn ngừng chuyển nhượng bàn giao một phân xưởng cung ứng bao gồm và đưa vào sản xuất với giá dự tân oán công trình xây dựng được xem xét (chưa xuất hiện thuế GTGT) là: 240 triệu đ, thuế GTGT là: 24 triệu đồng, thời gian thực hiện dự trù là 10 năm. 2. Ngày 01/4 doanh nghiệp dìm vốn góp liên doanh bởi một phương tiện đi lại vận tải dùng mang lại bán sản phẩm. Ngulặng giá là: 150 triệu đồng, đang khấu hao: đôi mươi triệu đ. Tài sản mang góp vốn được những mặt tsi gia liên doanh Review trị vốn góp là: 100 triệu VND, các ngân sách chạy thử cùng chi phí khác để lấy tài sản kia vào hoạt động với giá chưa có thuế GTGT là: trăng tròn triệu đồng, thuế GTGT là: 1 triệu VND. Thời gian
sử dụng là: 5 năm . 3. Ngày 01/5 công ty vẫn nhượng xuất bán cho công ty chúng tôi Y một thiết bị pháp luật không phải cần sử dụng. Nguim giá là: 180 triệu đồng, số chi phí khấu hao hàng năm là: 6 triệu đ. Biết gia sản này vẫn trích khấu hao: 1/2. Nay chào bán giá chỉ thỏa thuận hợp tác chưa có thuế GTGT: 100 triệu VND, thuế GTGT: 5%. 4. Ngày 01/8 doanh nghiệp nhập khẩu một máy bắt đầu. Giá nhập vào tính ra đồng VN là: 300 triệu đồng, thuế suất nhập khẩu là: 1/2, thuế suất thuế GTGT là: 10%, thời hạn sử dụng dự tính là 10 năm.


*
Một số vụ việc về hạch tân oán khấu hao gia tài cố định và thắt chặt vào công ty hiện thời.DOC 23 777 2

Xem thêm: Bảng Ngọc Singed Tốc Chiến Mới Nhất, Bảng Ngọc & Cách Lên Đồ Singed Mới Em 2021

*
Một số vấn đề về hạch tân oán sự dịch chuyển và khấu hao gia sản cố định và thắt chặt hiện giờ trong số công ty .DOC 31 679 0
*
Một số vụ việc về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp lớn hiện thời.DOC 24 957 4
*
Những luận cứ đọng về khấu hao tài sản cố định.DOC đôi mươi 572 3
*
Khấu hao cùng các phương pháp tính khấu hao gia sản thắt chặt và cố định 3 3 29
*
một số trong những vấn đề về kiểu cách tính khấu hao tài sản cố định với phương thức kế tân oán khấu hao gia tài thắt chặt và cố định theo cơ chế hiện hành trong số doanh nghiệp 27 878 0
*
Một số vụ việc về tính cùng hạch toán khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hiện giờ trong các công ty 23 604 0
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN