Bài Tập Về Đại Từ Nhân Xưng Tính Từ Sở Hữu

Đại trường đoản cú nhân xưng và tính từ sở hữu là tri thức ngữ pháp dễ nhưng lại rất đa số chúng ta lầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn thế cùng với bài xích tập về đại từ nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu được tổng hòa hợp do ieltscaptoc.com.vn dưới đây sau thời khắc các bạn học kết thúc trí thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về đại từ bỏ cài vào giờ đồng hồ Anh nhé!


1. Lí ttiết về đại từ nhân xưng, tính trường đoản cú tải với đại từ bỏ snghỉ ngơi hữu

2. các bài luyện tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ bỏ cài và đại trường đoản cú sngơi nghỉ hữuBài tậpGiải đáp

1. Lí tngày tiết về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ download và đại từ ssống hữu

1.1. Đại tự nhân xưng

Đại từ nhân xưng là hầu như tự dùng để làm xưng hô vào giao tiếp. Ngôi thứ nhất ở trong về người nói, ngôi trang bị nhị thuộc về tín đồ nghe, ngôi đồ vật cha thuộc về tín đồ hoặc loài vật hoặc dụng cụ cơ mà bạn nói với bạn nghe đề cùa đến. Đại từ bỏ nhân xưng được cai quản ngữ yêu cầu hoàn toàn có thể call bọn chúng là đại trường đoản cú nhà ngữ.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ nhân xưng tính từ sở hữu

Đại tự nhân xưngTân ngữĐại trường đoản cú phản nghịch thânĐại tự ssống hữuTính từ sngơi nghỉ hữu

IMeMyselfMineMy

WeUsOurselvesOursOur

You (số ít)YouYourselfYoursYour

You (số nhiều)YouYourselvesYoursYour

HeHimHimselfHisHis

SheHerHerselfHersHer

ItItItselfItsIts

TheyThemThemselvestheirstheir

*
Lí ttiết về đại từ nhân xưng, tính trường đoản cú, đại tự ssống hữu

Lưu ý:

khi mong kêu người nào kia tự xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU”vày điều đó là vô cùng bất thanh lịch. Nếu fan sẽ là nam, rất có thể kêu MR đối với phái mạnh, MRS, hoặc MISS hay Ms so với nữ giới.“IT”chỉ sử dụng mang đến loài vật, dụng cụ, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không thời điểm như thế nào dùng để chỉ fan. Trong giờ Việt, ta rất có thể dùng “NÓ” để chỉ bạn vật dụng tía như thế nào kia. Trong trường hợp này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành“HE” hoặc “SHE” tùy nằm trong giới tính.

NgôiTiếng AnhPhiên âm

Ngôi đầu tiên số ít: TôiI/aɪ/

Ngôi trước tiên số nhiều: Chúng tôi, tất cả chúng taWe/wi:/

Ngôi máy nhì số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/

Ngôi sản phẩm nhị số nhiều: Các anh, những chị, các bạn…You/ju:/

Ngôi thiết bị bố số ít: Anh ấyHe/hi:/


Ngôi sản phẩm cha số ít: Chị ấyShe/ʃi:/

Ngôi thiết bị cha số ít: NóIt/it/

Ngôi máy tía số nhiều: Họ, chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại trường đoản cú slàm việc hữu

Người ta cần sử dụng đại tự cài nhằm rời ngoài cần nhắc lại tính từ cài + danh trường đoản cú vẫn nói trước đó. Nó có nghĩa: mine = mẫu của tôiyours = cái của (các) bạn; … Do đó chúng sửa chữa thay thế mang lại danh trường đoản cú. Đừng thời gian như thế nào cần sử dụng cả đại từ cài đặt lẫn danh tự.

Đại từ bỏ nhân xưngĐại tự slàm việc hữuPhiên âm

Tôi – IMine/main/

Chúng tôi, tất cả chúng ta – WeOurs/aʊəz/

Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/

Các anh, các chị, chúng ta – YouYours/jɔ:z/

Anh ấy – HeHis/hiz/

Chị ấy – SheHers/hɜ:z/

Nó – ItIts/its/

Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính tự download khác với đại từ cài đặt (nêu trên) tại phần nó vấp ngã nghĩa mang đến danh trường đoản cú chứ không thay thế mang lại danh trường đoản cú. Điện thoại tư vấn là tính tự cài đặt bởi nó trổ tài đặc thù tải của fan hoặc đồ dùng đối với danh từ đi sau nó.

Đại tự nhà ngữTính từ bỏ ssinh hoạt hữu

IMy

WeOur

You (số ít)Your

You (số nhiều)Your

HeHis

SheHer

ItIts

TheyTheir

2. Những bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ bỏ mua và đại tự slàm việc hữu

Bài tập

các bài tập luyện 1: Hãy chọn cách thực hiện phù hợp để điền vào địa điểm trốngThis is_____ (my/I) book và that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want to lớn be a teacher and___ (my/ me) sister wants lớn be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice & friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) xanh. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy lựa chọn 1 vào 3 cách thực hiện sau nhằm triển khai xong câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind lớn __ (our/ us/ we).William và Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.

Xem thêm: The Real Meaning Of “No Pain, No Gain”, No Pain, No Gain

*
những bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ bỏ thiết lập với đại từ thiết lập – Bài tập 2

My car is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you & __(he/ him/ his).She has an táo bị cắn in __ (she/ her/ hers) hand.Bob và Ted live near __(them/ their/ they) school.những bài tập 3: Hãy điền một đại trường đoản cú tương thích vào địa điểm trống để hoàn thành xong câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going trang chính.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Những bài tập 4: Điền đại tự thích hợp thay thế sửa chữa mang đến danh từ trong ngoặc……….is nhảy đầm. (John)……….is blachồng. (the car)………. are on the table. (the books)………. is eating. (the cat)………. are cooking a meal. (my sister and I)………. are in the garage. (the motorbikes)………. is riding his motorbike. (Nick)………. is from Engl&. (Jessica)………. has a sister. (Diana)Have ………. got a bike, Marry?
các bài tập luyện 5: Điền đại tự thích hợp vào chỗ trống……….am sitting on the chair.………. are listening radio.Are………. from Australia?………. is going school.………. are cooking dinner.………. was a nice day yesterday.………. are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. are playing in the room.Are ………. in the supermarket?những bài tập 6: Điền vào vị trí trống bởi tính từ bỏ tải hoặc đại từ sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends & I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have sầu got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs to lớn me. It is __.The chair belongs lớn Mary. It is __I have sầu a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Những bài tập 7: Đọc thư năng lượng điện tử. Chọn các trường đoản cú phù hợp cùng điền vào địa điểm trốngDear Christian,

My name is Emily & I want khổng lồ be _____ (1) e-pal. I am seven years old & I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have sầu ______ (3) got any brothers or sisters? In my không lấy phí time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friover _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India & her father is from Germany. Please write soon và tell _____ (6) all about you family & friends.

Best wishes,

Emily

1. A. yoursB. yourC. you

2. A. beB. canC. have got

3. A. youB. yourC. yours

4. A. amB. isC. are

5. A. SheB. HersC. Her

6. A. IB. meC. my

Bài

Bài tập 8

1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue

3. (They) _________ oto is red4. (We) _________ dog is white

5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big

7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary

các bài tập luyện 9: Điền đại từ bỏ nhân xưng thích hợp vào chỗ trống……asked Mr. Sitháng, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard to lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the comtháng cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us to lớn your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriover.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?

*
các bài luyện tập về đại tự nhân xưng, tính trường đoản cú mua với đại từ tải – Những bài tập 9

They paid Michael Cất cánh a lot of money khổng lồ make this film. They must like……very much.I haven’t seen Adam & Ally for ages. Have sầu you met……recently?I have two brothers & one sister; ……sister is a student.This is where we live sầu. Here is…… house.Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.What’s……name? – I’m Alan.My son told……that I need lớn stop smoking.
những bài tập 2The bird sang its happy tune.Listen lớn her.His uncle is a doctor. He is a nice personThat old man is kind lớn us.William & Tracy love their dogs so much.My oto is new, but hers is old.The teacher told us an interesting story.I want lớn sit between you and himShe has an táo khuyết in her handBob and Ted live sầu near their schoolBài tập 3I am sitting on the sofa.We/They are watching TV.Are you/ they from England?He/ She is going home page.They are playing football.It is a wonderful day today.We/ They are speaking English.Is she Kevin’s sister?You/ We are swimming in the pool.Are they in the cinema?bài tập 4He is nhảy đầm.It is black.They are on the table.It is eating.We are cooking a meal.They are in the garage.He is riding his motorxe đạp.She is from England.She has a sister.Have sầu you got a bike, Marry?các bài luyện tập 5I am sitting on the chair.We are listening radio.Are you from Australia?He is going school.They are cooking dinner.It was a nice day yesterday.We are watching TV.Is she Marry’s sister?You are playing in the room.Are they in the supermarket?các bài luyện tập 6

1. my2. ours3. her4. his

5. his6. her7. hers8. yours

9. mine10. hers11. mine12. theirs

những bài tập 7

1. B2. C3. A4. B5. C6. B

những bài tập 8

1. (I) ___My_____ sister is ten years old2. (He) ____His_____ eyes are blue

3. (They) ___Their______ oto is red4. (We) ___Our______ dog is white

5. (You) ____Your_____ bicycles are old6. (She) ____Her_____ house is big

7. (He) ___His____ father is doctor8. (I) ___My______ sister is Mary

bài tập 9

1. I – he – it2. you3. she – it4. they

5. you – you6. you – they7. it – her8. his

9. us10. him11. them12. my

13. our14. their15. your16. me

Trên đây là cục bộ ngôn từ về bài tập về đại tự nhân xưng, tính từ bỏ cài với đại tự cài đặt. Mời fan hâm mộ xem thêm các tư liệu tiếng Anh cũng tương tự những bài xích tập tiếng Anh hữu ích tại website tienganh365.net. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức giỏi cùng lấy điểm số cao nhất.

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN