BÀI TẬP VỀ PASSIVE VOICE THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Học bí quyết gửi từ câu dữ thế chủ động (Active voice) lịch sự câu thụ động (Passive voice) thật dễ ợt chúng ta gồm tin không? Lý ttiết ko rắc rối, cạnh tranh lưu giữ mà còn giúp xử lý cực kỳ nkhô cứng những dạng bài xích tập tương quan mang đến câu thụ động. Sau phía trên công ty chúng tôi xin reviews cho cho chính mình hồ hết bài tập câu bị động bao gồm kèm đáp án rất đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập về passive voice thì hiện tại đơn

*

Tổng hòa hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi không nên trong các câu dưới đây

1.That cake made for my birthday các buổi party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vì your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had khổng lồ postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody toàn thân told hyên ổn that his parents came baông xã.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây làm thế nào cho nghĩa không chuyển đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Bẻ Cong Thời Gian Của Thuật Sư Hồi Chiêu Bao Nhiêu Lần? Võ Thuật Trong Tiểu Thuyết Kim Dung

Exercise 4: Chia các động từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfrikết thúc yesterday.


ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ thứ bắt buộc tất yêu sinh hoạt dạng chủ động phải gửi thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (kết cấu tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ trang bị buộc phải quan trọng sống dạng chủ động yêu cầu chuyển thành bị động)

5. gave ➔ was given (được bộ quà tặng kèm theo vì chưng bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had lớn postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came bachồng.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu tngày tiết đã có viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(lốt hiệu: every day bắt buộc phân chia bị động ở thì hiện tại đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month buộc phải chia câu thụ động sinh sống thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(vệt hiệu: tonight phải chia câu thụ động sinh hoạt thì tương lai đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu tạo bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(vết hiệu: yet đề xuất phân tách câu thụ động nghỉ ngơi thì hiện tại hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(vết hiệu: Look… đề xuất phân chia câu thụ động sinh sống thì hiện nay tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(lốt hiệu: years ago đề xuất chia câu thụ động sinh sống thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

(vệt hiệu: yesterday đề nghị phân chia câu bị động nghỉ ngơi thì thừa khứ)


Thực hành những dạng bài tập về câu bị động trong giờ anh khôn cùng cần thiết đến học sinh để có hiệu quả cao trong những bài bác đánh giá.

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN