Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều

- Xác định trọng điểm mặt cầu nội tiếp tứ đọng diện đều: là giao của con đường cao tđọng diện với tia phân giác của góc thân khía cạnh bên và dưới mặt đáy của tđọng diện đầy đủ.

Bạn đang xem: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều

- Tính bán kính khía cạnh cầu nội tiếp tứ đọng diện những.


*

Hotline $H$ là tâm tam giác số đông $BCD,E$ là trung điểm $CD$

Ta tất cả $AH ot left( BCD ight)$

gọi $I,r$ là trọng tâm cùng nửa đường kính khía cạnh cầu tiếp xúc với những khía cạnh của tứ đọng diện $ABCD$ thì $I$ là giao của $AH$ và phân giác góc $AEB$ của $Delta AEB$. Ta có

$eginarraylAE = BE = dfracasqrt 3 2;HE = dfracBE3 = dfracasqrt 3 6\AH = sqrt AE^2 - HE^2 = dfracasqrt 6 3endarray$

Áp dụng đặc điểm con đường phân giác:

$eginarrayldfracIHIA = dfracEHEA Rightarrow dfracIHIH + IA = dfracEHEH + EA\ Rightarrow r = IH = dfracEH.AHEH + EA = dfracasqrt 6 12endarray$


Đáp án phải chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Mặt cầu nước ngoài tiếp, nội tiếp đa diện Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Mặt cầu nước ngoài tiếp hình đa diện nếu nó:


Trục đa giác đáy là con đường thẳng vuông góc cùng với mặt phẳng đáy tại:


Tập phù hợp các điểm cách những nhị đầu mút ít của đoạn trực tiếp là:


Hình làm sao sau đây không xuất hiện cầu nước ngoài tiếp?


Số khía cạnh cầu nước ngoài tiếp tứ đọng diện là:


Hình chóp như thế nào dưới đây luôn nội tiếp được mặt cầu?


Cho hình chóp tam giác (S.ABC) gồm (widehat SAC = widehat SBC = 90^0). lúc kia trọng tâm khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình chóp ở trên đường thẳng nào?


Tâm khía cạnh cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều nằm tại đâu?


Cho hình chóp hầu như (S.ABCD) tất cả cạnh lòng bằng (a), kề bên (b). Công thức tính bán kính mặt cầu nước ngoài tiếp khối chóp là:


Công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp gồm bên cạnh vuông góc cùng với lòng là:


Công thức tính diện tích S mặt cầu là:


Khối hận cầu thể tích (V) thì nửa đường kính là:


Ba đoạn thẳng $SA,SB,SC$ đôi một vuông góc chế tạo với nhau thành một tđọng diện $SABC$ với $SA = a,SB = 2a,SC = 3a$ . Tính bán kính khía cạnh cầu ngoại tiếp hình tđọng diện kia là


Hình chóp $S.ABC$ có lòng $ABC$ là tam giác vuông trên $A$ gồm $SA$ vuông góc cùng với mặt phẳng $left( ABC ight)$ cùng tất cả $SA = a,AB = b,AC = c$. Mặt cầu đi qua các đỉnh $A,B,C,S$ bao gồm bán kính $r$ bởi :


Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác các cạnh bởi $1$, khía cạnh mặt $SAB$ là tam giác phần đông cùng nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với khía cạnh phẳng lòng. Tính thể tích $V$ của khối cầu nước ngoài tiếp hình chóp vẫn đến.


Cho hình chóp tam giác hầu hết $S.ABC$ bao gồm lòng $ABC$ là tam giác gần như cạnh $a$, cạnh (SA = dfrac2asqrt 3 3) . Điện thoại tư vấn $D$ là điểm đối xứng của $B$ qua $C$. Tính bán kính $R$ của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABD$


Cho tđọng diện số đông $ABCD$ gồm cạnh $a$. Một phương diện cầu tiếp xúc với các khía cạnh của tđọng diện tất cả nửa đường kính là:


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (AB = a,,AD = 2a), (SA ot left( ABCD ight)) cùng (SA = 2a). Tính thể tích kân hận cầu nước ngoài tiếp hình chóp (S.ABCD).


Cho lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$ tất cả lòng là tam giác vuông cân đỉnh $A,AB = AC = a,AA" = asqrt 2 $. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $CA"B"C"$ là:


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm $SA ot (ABC);AC = b,AB = c,widehat BAC = alpha $. Điện thoại tư vấn $B",C"$ thứu tự là hình chiếu vuông góc của $A$ lên $SB,SC$. Tính nửa đường kính phương diện cầu ngoại tiếp kân hận chóp $A. m BCC"B"$ theo $b,c,altrộn $


Một hình hộp chữ nhật bao gồm độ lâu năm bố cạnh thứu tự là $2;2;1$. Tìm bán kính $R$ của phương diện cầu nước ngoài tiếp hình vỏ hộp chữ nhật trên.


Cho một khía cạnh cầu bán kính bằng $1$. Xét những hình chóp tam giác các ngoại tiếp mặt cầu trên. Hỏi thể tích nhỏ tuổi độc nhất của bọn chúng bằng bao nhiêu?


Cho một lập phương có cạnh bằng $a$. Tính diện tích S khía cạnh cầu nội tiếp hình lập phương đó


Cho hình chóp đầy đủ $n$ cạnh $(n ge 3)$. Cho biết nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp nhiều giác lòng là $R$ cùng góc thân mặt mặt và mặt đáy bằng $60^0$ , thể tích khối hận chóp bởi $dfrac3sqrt 3 4R^3$ . Tìm $n$?


Cho tứ đọng diện (ABCD) bao gồm (AB = a;)(AC = BC = AD = BD = dfracasqrt 3 2). Call (M,,,N) là trung điểm của (AB,,,CD). Góc giữa nhì khía cạnh phẳng (left( ABD ight);,,left( ABC ight)) là (alpha ) . Tính ( mcosaltrộn ) biết mặt cầu đường kính (MN) xúc tiếp với cạnh (AD).

Xem thêm: Hiểu Rõ Về Intel Hd Graphics 3000 Chơi Được Game Gì, Intel Hd Graphics 3000 Chơi Được Game Gì


Cho tđọng diện (ABCD) gồm cạnh (AD) vuông góc với phương diện phẳng (left( ABC ight)), tam giác (ABC) vuông tại (B) gồm cạnh (AB = 3), (BC = 4)và góc thân (DC) cùng phương diện phẳng (left( ABC ight)) bằng (45^0). Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp tứ đọng diện.


Cho kăn năn cầu bao gồm bán kính (R = 6). Thể tích của khối hận cầu bằng


Một mặt cầu bao gồm bán kính bởi (a.) Diện tích của khía cạnh cầu kia là:


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả lòng là hình vuông cạnh (2sqrt 2 ). Cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy với (SA = 3). Mặt phẳng (left( alpha ight)) qua (A) và vuông góc với (SC) giảm cạnh (SB,,,SC,,,SD) theo thứ tự trên (M,,,N,,,P). Thể tích (V) của kăn năn cầu ngoại tiếp tứ diện (CMNP).


Cho mặt cầu (left( S_1 ight)) có nửa đường kính (R_1), khía cạnh cầu (left( S_2 ight)) gồm bán kính (R_2 = 2R_1.) Tính tỉ số diện tích của mặt cầu (left( S_2 ight)) với (left( S_1 ight).)


Cho bố hình cầu gồm bán kính theo thứ tự là (R_1,R_2,R_3) song một tiếp xúc nhau với cùng tiếp xúc với mặt phẳng (P). Các tiếp điểm của cha hình cầu với phương diện phẳng (P) lập thành một tam giác tất cả độ nhiều năm cạnh theo lần lượt là 2, 3, 4. Tính tổng (R_1 + R_2 + R_3):


Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ gồm AA’ = 2a, BC = a. Điện thoại tư vấn M là trung điểm BB’. Bán kính phương diện cầu nước ngoài tiếp khối hận chóp M.A’B’C’ bằng:


Cho phương diện cầu (left( S ight)) trung khu (O) với các điểm (A), (B), (C) ở cùng bề mặt cầu (left( S ight)) làm sao để cho (AB = 3), (AC = 4), (BC = 5) và khoảng cách từ (O) mang đến khía cạnh phẳng (left( ABC ight)) bằng (1). Thể tích của kân hận cầu (left( S ight)) bằng


Cho nhị kân hận cầu (left( S_1 ight),,,left( S_2 ight)) có thuộc bán kính 2 vừa lòng tính chất: trung khu của (left( S_1 ight)) ở trong (left( S_2 ight)) với ngược trở lại. Tính thể tích phần chung V của nhị khối cầu sản xuất vị (left( S_1 ight)) với (left( S_2 ight)).


Cho lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm độ cao bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; (angle BAC = 120^0). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ bên trên.


Một thùng rượu vang bao gồm dạng hình trụ luân chuyển có nhì đáy là nhì hình tròn trụ bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng (80left( cm ight)). Đường sinc của mặt bao phủ thùng là một trong những phần đường tròn có nửa đường kính (60left( cm ight))(tham khảo hình minc họa bên). Hỏi thùng đó hoàn toàn có thể đựng từng nào lkhông nhiều rượu?(làm cho tròn đến hàng 1-1 vị)


*

*

Cơ quan liêu chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng các dịch vụ social trực tuyến số 240/GPhường. – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN