Bảng công thức lượng giác đầy đủ file word

Toán học THPT Luyện thi THPT quốc gia Đề thi THPT quốc gia Đề thi và đáp án Đề kiểm tra Giáo án toán Máy tính bỏ túi Công thức toán học Chủ đề xem nhiều nhất
*

2.

Bạn đang xem: Bảng công thức lượng giác đầy đủ file word

Các công thức lượng giác cơ bản:

\(\sin^2x+\cos^2x=1;\)\(1+\tan^2x=\frac{1}{\cos^2x};\)

\(1+\cot^2x=\frac{1}{\sin^2x};\)\(\tan{x}.\cot{x}=1\)

3. Các công thức liên hệ giữa các cung có liên quan đặc biệt:

"cos đối, sin bù, phụ chéo, tan và cot hơn kém \(\pi\)"

a) Cung đối nhau:\(\alpha \)và\(-\alpha\)

\(\cos(-\alpha)=\cos\alpha;\sin(-\alpha)=-\sin\alpha; \tan(-\alpha)=-\tan\alpha;\cot(-\alpha)=-\cot\alpha.\)

b) Cung bù nhau:\(\alpha;\pi-\alpha.\)

\(\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha;\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha; \tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha;\cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha.\)

c) Cung phụ nhau:\(\alpha;\frac{\pi}{2}-\alpha.\)

\(\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cos\alpha;\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\sin\alpha; \tan(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\cot\alpha;\cot(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\tan\alpha.\)

d) Cung hơn kém\(\pi:\)\(\alpha;\alpha+\pi.\)

\(\tan(\alpha+\pi)=\tan\alpha; \cot(\alpha+\pi)=\cot\alpha;\sin(\alpha+\pi)=-sin\alpha;\cos(\alpha+\pi)=-\cos\alpha.\)

4. Công thức cộng:

\(\sin(a+b)=\sin{a}.\cos{b}+\sin{b}.\cos{a};\\\sin(a-b)=\sin{a}.\cos{b}-\sin{b}.\cos{a};\\\cos(a+b)=\cos{a}.\cos{b}-\sin{a}.\sin{b};\\\cos(a-b)=\cos{a}.\cos{b}+\sin{a}.\sin{b};\\\tan(a+b)=\frac{\tan{a}+\tan{b}}{1-\tan{a}.\tan{b}};\\\tan(a-b)=\frac{\tan{a}-\tan{b}}{1+\tan{a}.\tan{b}};\\\)

5. Công thức nhân đôi:

\(\sin2a=2\sin{a}.\cos{a}\\\cos2a=2\cos^2a-1=1-2\sin^2a=cos^2a-sin^2a.\\\tan2a=\frac{2\tan{a}}{1-\tan^2a}.\)

6.

Xem thêm: Download Chicken Shooter: Space Shooting Mod Much Money 2, Chicken Shooter: Galaxy Attack Mod Apk Download

Công thức hạ bậc:

\(\sin^2a=\frac{1-\cos2a}{2};\cos^2a=\frac{1+\cos2a}{2}.\)

7. Công thức biến đổi tồng thành tích:

\(\sin{a}+\sin{b}=2\sin(\frac{a+b}{2}).\cos(\frac{a-b}{2});\\\sin{a}-\sin{b}=2\cos(\frac{a+b}{2}).\sin(\frac{a-b}{2});\\\cos{a}+\cos{b}=2\cos(\frac{a+b}{2}).\cos(\frac{a-b}{2});\\\cos{a}-\cos{b}=-2\sin(\frac{a+b}{2}).\sin(\frac{a-b}{2}).\)

8. Công thức biến đổi tích thành tổng:

\(\sin{a}.\cos{a}=\frac{1}{2}<\sin(a-b)+\sin(a+b)>;\\\cos{a}.\cos{a}=\frac{1}{2}<\cos(a-b)+\cos(a+b)>;\\\sin{a}.\sin{a}=\frac{1}{2}<\cos(a-b)-\cos(a+b)>.\)

II. Phương trình lượng giác cơ bản và phương trình đặc biệt

*

TẢI VỀ ĐẦY ĐỦ CÁC CÔNG THỨC VỀ TẠI ĐÂY:TẢI VỀ NGAY

1.Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2017 chính thức của Bộ gồm 24 mã đề 101 đến 124

2.Casio giải nhanh toán trắc nghiệm thi THPT quốc gia năm 2018

3.Bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác lớp 11

4.Bài tập đồng biến và nghịch biến của hàm số lớp 12 - Nguyễn Đắc Tuấn

5.Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm toán THPT Quốc gia

6.Bài tập cực trị của hàm số lớp 12 trắc nghiệm Nguyễn Đắc Tuấn

7.Bài tập trắc nghiệm chương khảo sát hàm số lớp 12

8.Bài tập giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn

9. Về Trang chủ:TRANG CHỦ sydneyowenson.com