Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022

So với 7 bảng lương như hiện tại, hệ thống bảng lương mới rút gọn còn 5 bảng lương, gồm: 2 bảng lương cho công chức, viên chức và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.5 bảng lương mới từ năm 2022 gồm:
Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã (Bảng 1)Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (Bảng 2)
- Bảng lương chuyên môn (Bảng 2) được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với Bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo (Bảng 1) và khuyến khích những người làm chuyên môn nghiệp vụ có thể phát triển, không nhất thiết phải đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương.

Bạn đang xem: Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022


- Đối với lực lượng vũ trang, 02 bảng lương hiện hành được giữ nguyên (Bảng 3 và Bảng 4) và bổ sung thêm 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (Bảng 5) (hiện tại đối tượng này đang áp dụng thang lương, bảng lương quy định trong các công ty nhà nước).


- Cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực công có trình độ cao hơn thì lương cao hơn, giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; lương của lãnh đạo cấp trên cao hơn cấp dưới, tránh tình trạng ngược lại như hiện nay.

* Xây dựng 5 bảng lương chi tiết tuân theo các nguyên tắc tại bài viết:5 bảng lương cán bộ công viên chức từ 2022 và lộ trình tăng lương


* 5 Bảng lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tham khảo bài viết:Xây dựng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo để tạo bảng lương mới từ năm 2022


Như vậy, so với hệ thống bảng lương hiện hành, hệ thống bảng lương mới sẽkhông còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấnvà bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ (có trình độ dưới trung cấp như lái xe, tạp vụ...) trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp mà các bảng lương này sẽ gộp chung thành bảng lương cán bộ công chức, viên chức (có chức vụ hoặc không có chức vụ lãnh đạo). Riêng đối với nhân viên thừa hành, phục vụ sẽ thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức như hiện nay.
*

- Có 2 phương án tăng lương:

Phương án 1:mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 2,68 - 12 từ năm 2022. Tức là:


- Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới (tương ứng với hệ số 1,86, trình độ trung cấp trong bảng lương hiện hành) là 4,14 triệu đồng. (So với mức lương thấp nhất của công chức, viên chức chỉ gần 2,6 triệu đồng hiện nay).

Xem thêm: Chondrocytes Là Gì ? Tế Bào Gốc Trung Mô Là Gì


- Mức lương của chuyên viên bậc 1 (tương ứng với hệ số 2,34 trong bảng lương hiện hành) là 5,96 triệu đồng. (hiện nay chỉ hơn 3,25 triệu đồng).
- Mức lương của chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương ứng với hệ số 10 trong bảng lương hiện hành) là 26,7 triệu đồng. (hiện nay chỉ 13,9 triệu đồng).
Trong quan hệ tiền lương hiện nay, mức lương thấp nhất đối với nhân viên phục vụ bậc 1 là 1,3 triệu đồng (mức lương cơ sở), mức trung bình của cán bộ, công chức, viên chức chỉ đạt 3,042 triệu đồng (hệ số 2,34) và mức cao nhất như Chủ tịch nước, Tổng Bí thư cũng chỉ là 16,9 triệu đồng (hệ số 13). Theo bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, lương Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là 16,25 triệu đồng (hệ số 12,5).

Phương án 2:mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 như hiện nay lên 1 - 3 - 15 từ năm 2022 (mức lương thấp nhất của công chức, viên chức trong bảng lương mới vẫn là 4,14 triệu đồng)


- Mức lương của chuyên viên bậc 1 sẽ tăng lên 6,68 triệu đồng, của chuyên gia cao cấp bậc 3 là 33,4 triệu đồng. Theo quy định hiện hành, chuyên gia cao cấp bậc 3 có hệ số là 10, dành cho những người không giữ chức vụ lãnh đạo, tương đương với chức danh Bộ trưởng, có 2 bậc là 9,7 và 10,3.
- Nghĩa là lương chuyên viên bậc 1 tăng hơn gấp đôi, lương chuyên gia cao cấp bậc 3 tăng gần gấp 3./.
Nổ hũ club online uy tín