Biology là gì? những khám phá thú vị trong lĩnh vực sinh học

*
"BIO" thì không tồn tại nghĩa cụ thể nó được đọc là 1 trong những từ bỏ "tiền tố" Có nghĩa là trường đoản cú đứng trước môt trường đoản cú khác nhằm bổ thêm nghĩa cho tự đó.

Bạn đang xem: Biology là gì? những khám phá thú vị trong lĩnh vực sinh học

Lưu ý rằng từ mà "BIO" ngã nghĩa do đó là từ nên tất cả liên quan tới sự sinh sống (life), tiểu sử, sinch trang bị, có thể nói nó là chi phí tố chỉ đời sống, khung hình sinh sống, sinh đồ gia dụng sống. Quý Khách hãy xem những ví dụ bên dưới nhằm nắm rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinch đồ dùng học (ngành khoa học nghiên cứu về việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống đời thường (tè sử).

Xem thêm: Sinh Năm 1982 Là Tuổi Gì ? Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982) Nam, Nữ

biohazard: tranh bị sinh họcbiodesign: xây cất rộp sinc họcbiograph = biography: tiểu truyện, lý lịchbiographer: người viết đái sửbiotechnology: công nghệ sinh họcbioengineering: kỹ thuật sinch họcquý khách nào hiểu thêm ví dụ khác thì comment cho khách hàng biết cùng với nhé ^^! Ok... phần phân tích và lý giải của chính mình đã kết thúc tiếng tốt xem vào giờ anh người ta lý giải cố làm sao nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical protệp tin of someone.The prefix, bio-, implies of or related to life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that giao dịch with the chemical compounds & processes occurring in living things
biodegradable able khổng lồ break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar to diesel fuel and is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants & animals in an environment
biographer someone who tells the account of a real person"s life
biographical of or relating khổng lồ an trương mục of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard lớn humans or the environment
biological of or relating khổng lồ biology or to life và living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors & bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to lớn cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that giao dịch with living things và life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive plants and animals living together in a particular climate and physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability to perform a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems to the solution of engineering problems
biophysicist a speciadanh mục in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles and methods lớn biological problems
biopsy the removal và examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, và atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.

Xem thêm: Các Nhân Vật Trong Sword Art Online, Kirito Chỉ Xếp Thứ 4, Danh Sách Nhân Vật Sword Art Online

biotechnology the manipulation of living things to lớn produce useful products, e.g., crops resistant khổng lồ disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating khổng lồ, or caused by living things
biotin a growth Vi-Ta-Min of the Vi-Ta-Min B complex found especially in yeast, liver và egg yolk.
biotite a very comtháng blaông chồng or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium & aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test

Chuyên mục: Công Nghệ