C2H5OH LÀ CHẤT ĐIỆN LI MẠNH HAY YẾU

*


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại sydneyowenson.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app sydneyowenson.com. Tải ngay!


Chọn đáp án D

A.

Bạn đang xem: C2h5oh là chất điện li mạnh hay yếu

H2O là chất điện li yếu: H2O ⇄ H+ + OH–.

B. C2H5OH không phải là chất điện li.

C.

Xem thêm: Download Microsoft Office 2016 Professional Plus, Microsoft Volume Activation

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH ⇄ CH3COO– + H+.

D. NaCl là chất điện li mạnh: NaCl → Na+ + Cl–.

chọn D.


HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT. - Livestream HÓA thầy TÀI


120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2) - Livestream HÓA cô THU


Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đkc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100% các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là


Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong 2 giờ. Sau khi dùng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra đều khan. Giá trị của m là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, sydneyowenson.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*