Cách làm bài tập toán

*

Bạn đang xem: Cách làm bài tập toán

• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả đựng một chữ • Luyện tập trang 7 • Các số tất cả sáu chữ số • Luyện tập trang 10 • Hàng và lớp • So sánh những số có khá nhiều chữ số • Triệu cùng lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 16 • Luyện tập trang 17 • Dãy số tự nhiên • Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân • So sánh cùng xếp thự tự những số tự nhiên và thoải mái • Luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, cầm cố kỉ • Luyện tập trang 26 • Tìm số vừa đủ cùng • Luyện tập trang 28 • Biểu đồ gia dụng • Biểu đồ gia dụng (tiếp theo) • Luyện tập trang 33 • Luyện tập tầm thường trang 35 • Luyện tập chung trang 36

Chương thơm 2: Bốn phnghiền tính cùng với những số thoải mái và tự nhiên. Hình học


• Phnghiền cùng • Phnghiền trừ • Luyện tập trang 40 • Biểu thức có cất nhị chữ • Tính chất giao hoán thù của phnghiền cộng • Biểu thức gồm đựng bố chữ • Tính chất phối hợp của phxay cùng • Luyện tập trang 46 • Tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số kia • Luyện tập trang 48 • Luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc phạm nhân, góc bẹt • Hai con đường thẳng vuông góc • Hai con đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy • Thực hành vẽ hình chữ nhật • Thực hành vẽ hình vuông • Luyện tập trang 55 • Luyện tập chung trang 56
• Nhân cùng với số gồm một chữ số • Tính hóa học giao hoán thù của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phnghiền nhân • Nhân cùng với số tất cả tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số trong những với cùng 1 tổng • Nhân một vài với 1 hiệu • Luyện tập trang 68 • Nhân cùng với số có nhì chữ số • Luyện tập trang 69 • Giới thiệu nhân số gồm hai chữ số cùng với 11 • Nhân cùng với số tất cả tía chữ số • Nhân với số gồm tía chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 74 • Luyện tập phổ biến trang 75
• Chia một tổng cho một trong những • Chia cho số gồm một chữ số • Luyện tập trang 78 • Chia một trong những cho một tích • Chia một tích mang lại một vài • Chia hai số có tận thuộc là các chữ số 0 • Chia mang lại số gồm nhì chữ số • Chia mang lại số gồm hai chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 83 • Chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • Luyện tập trang 84 • Tmùi hương tất cả chữ số 0 • Chia cho số có ba chữ số • Luyện tập trang 87 • Chia mang lại số có cha chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 89 • Luyện tập phổ biến trang 90 • Luyện tập phổ biến trang 91
• Dấu hiệu phân tách không còn đến 2 • Dấu hiệu chia hết mang đến 5 • Luyện tập trang 96 • Dấu hiệu phân chia hết cho 9 • Dấu hiệu phân tách không còn cho 3 • Luyện tập trang 98 • Luyện tập tầm thường trang 99 • Ki-lô-mét vuông • Luyện tập trang 100

Xem thêm: Microsoft Smartscreen Filter In Windows 8 Or 10, How To Turn Off Smartscreen Filter In Windows 10

• Phân số • Phân số và phép chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số với phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) • Luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút ít gọn phân số • Luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu mã số những phân số • Quy đồng chủng loại số những phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 117 • Luyện tập phổ biến trang 118 • So sánh hai phân số cùng mẫu số • Luyện tập trang 120 • So sánh nhị phân số không giống chủng loại số • Luyện tập trang 122 • Luyện tập thông thường trang 123 phần 1 • Luyện tập bình thường trang 123 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 124
• Phxay cùng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 128 • Luyện tập 2 trang 128 • Phxay trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • Luyện tập trang 131 • Luyện tập phổ biến trang 131 • Phnghiền nhân phân số • Luyện tập trang 133 • Luyện tập trang 134 • Tìm phân số của một số trong những • Phép chia phân số • Luyện tập trang 136 • Luyện tập trang 137 • Luyện tập bình thường trang 137 • Luyện tập chung trang 138 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 138 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 139
• Giới thiệu tỉ số • Tìm hai số khi biết tổng với tỉ số của hai số kia • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Luyện tập thông thường trang 149 • Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số kia • Luyện tập 1 trang 151 • Luyện tập 2 trang 151 • Luyện tập tầm thường trang 152 • Luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ bản thứ • Ứng dụng của tỉ trọng bản đồ vật • Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ vật (tiếp theo) • Thực hành • Thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phnghiền tính cùng với số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về các phxay tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phnghiền tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu vật dụng • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phnghiền tính với phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phxay tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về kiếm tìm số vừa đủ cùng • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó • Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số kia • Luyện tập phổ biến trang 176 • Luyện tập thông thường trang 177 • Luyện tập bình thường trang 178 • Luyện tập phổ biến trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên và thoải mái. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng •Chương 2: Bốn phxay tính với những số tự nhiên và thoải mái. Hình học •Chương thơm 3: Dấu hiệu phân tách không còn cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Cmùi hương 4: Phân số - Các phnghiền tính với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương thơm 5: Tỉ số - Một số bài xích toán tương quan mang lại tỉ số. Tỉ lệ bản đồ gia dụng •Cmùi hương 6: Ôn tập
| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |