CÁCH XÓA BỘ NHỚ ĐỆM

Bộ nhớ đệm của Firefox tạm thời lưu trữ hình ảnh, tập lệnh và các phần khác của trang web bạn truy cập để tăng tốc trải nghiệm duyệt web của bạn. Bài viết này mô tả cách xóa bộ nhớ đệm.

Bạn đang xem: Cách xóa bộ nhớ đệm


Xóa bộ nhớ đệm

Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Cài đặt.

Chọn bảng Riêng tư & bảo mật.Trong phần Cookie và dữ liệu trang, nhấp Xóa dữ liệu…. Xóa dấu kiểm ở phía trước Cookie và dữ liệu trang. Với hộp kiểm Nội dung web được nhớ đệm đã đánh dấu, nhấp vào nút Xóa. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Mẹo: Đây là một cách khác để xóa bộ nhớ đệm Firefox: Nhấp vào nút menu để mở bảng menu. Nhấp Lịch sử và chọn Xóa lịch sử gần đây…. Bên cạnh Khoảng thời gian để xóa, chọn Mọi lúc từ menu thả xuống, chọn Bộ nhớ đệm trong danh sách mục, hãy đảm bảo rằng các mục khác bạn muốn giữ lại không được chọn và sau đó nhấp vào nút OK. Xem bài viết này để biết thêm chi tiết.

Xem thêm: Làm Sao Để Xem Ảnh Gif Trên Win 7, Cách Xem Ảnh Động (Đuôi


Tự động xóa bộ nhớ đệm

Bạn có thể đặt Firefox để tự động xóa bộ nhớ đệm khi Firefox đóng:

Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu và chọn Cài đặt.

Nhấp vào bảng Riêng tư & bảo mật và đi đến phần Lịch sử. Trong menu thả xuống bên cạnh Firefox sẽ, chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử. Chọn hộp kiểm cho Xóa lịch sử khi đóng { -brand-short-name }. Nhấp vào nút Cài đặt…. Cửa sổ cài đặt cho Xóa lịch sử sẽ mở. Đặt dấu kiểm bên cạnh Bộ nhớ đệm và đảm bảo rằng các mục khác bạn muốn giữ lại không được chọn. Nhấp OK để đóng cửa sổ Thiết lập cho việc xóa trắng lịch sử. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
Mẹo: Có một số tiện ích mở rộng có sẵn sẽ cho phép bạn xóa bộ đệm bằng biểu tượng trên thanh công cụ. Đi đến Trang web tiện ích của sydneyowenson.com để tìm kiếm. Cộng đồng sydneyowenson.com không chịu trách nhiệm duy trì và hỗ trợ các tiện ích mở rộng của bên thứ ba. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển tiện ích nếu bạn cần hỗ trợ với tiện ích mở rộng.
| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |