Career move là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Career move là gì

*
*
*

career
*

career /kə"riə/ danh từ nghề, nghề nghiệpkhổng lồ choose a career: chọn nghề sự nghiệp (của một người); đời hoạt động; quá trình cách tân và phát triển (của một đảng phái, một ngulặng tắc)at the end of his career: vào cuối đời hoạt động của anh tawe can learn much by reading about the careers of great men: bọn họ học tập được rất nhiều điều lúc phát âm về sự việc nghiệp của những vĩ nhân tốc lực; sự chạy nhanh; sự lao nhanh; đà lao nhanhin full career: hết tốc lựckhổng lồ stop somebody in mind career: chặn tín đồ như thế nào khi sẽ vào đà chạy nhanh (định ngữ), (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị nghề, chuyên nghiệp (nước ngoài giao...)career man: tay ngoại giao đơn vị nghề nội rượu cồn từ chạy nhanh, lao nhanh chạy lung tung
Lĩnh vực: xây dựngsự nghiệp
*

*Xem thêm: Asiad Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Đôi Nét Về Đại Hội Thể Thao Châu Á

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

career

Từ điển Collocation

career noun

1 series of jobs that a person has

ADJ. long | brief, short | brilliant, distinguished, glittering, good, great, successful He had a distinguished career as a diplomat. | promising | flagging He did a film for Hollywood to lớn boost his flagging career. | chosen She achieved a lot in her chosen career. | academic, acting, diplomatic, literary, medical, military, musical, political, sporting, teaching | playing, professional, recording, stage the album that launched his recording career

VERB + CAREER build, carve sầu out, have sầu, make, pursue He made a good career for himself in football. She pursued a successful career in medicine. | begin, embark on, launch, start (out on) young actors just starting out on their careers | boost | abandon, give up | cut short, kết thúc, ruin, wreông xã a car crash which wrecked his career | resume | change

CAREER + VERB last sth, span sth Her stage career spans sixty years. | start, take off | be over, kết thúc

CAREER + NOUN careers advice/guidance/information, careers adviser/officer, careers service | break a career break lớn have sầu children | advancement, development, ladder, path, progression a move sầu higher up the career ladder | choice, move a smart career move sầu | opportunities, prospects, structure The profession has no clear career structure. | civil servant, diplomat, soldier | girl, woman

PREP.. during/throughout your ~ She won many awards during her acting career. | ~ in a career in computers | ~ with a brilliant career with the Royal Ballet

PHRASES the peak/height of your career She was at the peak of her playing career when she injured herself. | a change of career

2 period of your life spent working/doing sth

ADJ. chequered, colourful, turbulent, varied He has had a somewhat chequered career. | school, working She started her working career as a waitress.

VERB + CAREER have

Từ điển WordNet


n.

v.

move headlong at high speed

The cars careered down the road

The mob careered through the streets
Xem thêm: Top 15 Bộ Dụng Cụ Sửa Chữa Cao Cấp Học Được Từ Nghề Gì? Học Sửa Chữa Điện Tử

English Synonym and Antonym Dictionary

careers|careered|careeringsyn.: calling occupation profession trade vocation

Chuyên mục: Công Nghệ