Cấu Trúc Whenever

Trong giờ Anh, what, which,how,when, where đi kèm với ever thì nó mang tức thị “ mang lại dù… vậy nào đi nữa, thì…”. Những Wh-question nlỗi what, which when, where lúc theo sau là ever nó Tức là ngẫu nhiên. Qua nội dung bài viết này, sydneyowenson.com sẽ chia sẻ cùng với bạn học cấu trúc cùng cách dùng Whenever trong giờ Anh. Hãy thuộc tò mò nhé!


*
*
*
*
*
Bài tập áp dụng

3.1. Bài tập

Điền whoever, whichever, whatever, whenever, wherever với however vào chỗ trống phù hợp cho những câu bên dưới đây:I will buy the plastic chair or the wooden one,……….

Bạn đang xem: Cấu trúc whenever

is better.Could I speak to……….is in charge of managing this office, please?Choose……….of those you are happy with, but think about it carefully.……….rich they may be, it still isn’t enough for them.John love sầu riding his bike……….the weather is good.Rose like takeing a picture……….he sees an interesting thing.I’ll make it lớn lunch,……….the day goes.You can answer this question……….

Xem thêm: Hướng Dẫn Nâng Cấp Bios - Hp Consumer Notebook Pcs

.My mom goes lớn the KFC……….she feels like eating fried chicken.My brother always says……….comes into lớn his mind.Give sầu it to……….comes first. The early bird catches the worm.……….much she eats, she never puts on weight.From fried green tomatoes khổng lồ shrimp và grits, local ingredients are used……….……….you vì, pay attention to your health.

3.2. Đáp án

whicheverwhoeverwhicheverHoweverwheneverwhereverhoweverwhenever.wheneverwhateverwhoeverHowever wheneverWhatever

Trên đó là tổng hợp kết cấu với bí quyết sử dụng của whenever, mong muốn qua bài viết này những bạn cũng có thể minh bạch và áp dụng nó một phương pháp hiệu quả độc nhất vô nhị.