Chạy File .dmg Trên Windows

Em down game về nhưng nó file DMG , em ý muốn mẫu trên win 7 thì làm nỗ lực như thế nào ? Bác nào biết chỉ rùm em cùng với nhé. THank rất nhiều .