Ôn Tập Về Chu Vi Hình Chữ Nhật Là 18Cm, Biết Chiều Dài Hơn Chiều Rộng 8Cm

Hãy nhập câu hỏi của khách hàng, sydneyowenson.com vẫn tìm kiếm hầu hết câu hỏi gồm sẵn cho chính mình. Nếu ko vừa lòng cùng với những câu trả lời gồm sẵn, bạn hãy sinh sản thắc mắc new.

Bạn đang xem: Ôn tập về chu vi hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài hơn chiều rộng 8cmChu vi hình chữ nhật là 18cm, giả dụ bớt chiều dài 20% với tăng chiều rộng lớn 25% thì chu vi của chính nó không đổi. Diện tích hình chữ nhật sẽ là ?
Ta gồm giả dụ giảm chiều dài 20% cùng tăng chiều rộng lớn 25% thì chu vi ko thay đổi Tức là 1 tháng 5 chiều nhiều năm bằng 1/4D rộng

Coi chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là 5 phần thì chiều rộng hình chữ nhật đó là 4 phần

Vậy tổng số phần cân nhau là 4+5=9(phần)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 18:2=9(cm)

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là 9:9.5=5(cm)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 9:9.4=4(cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là 4.5=(20left(cm^2 ight))đổi 25%=25/100=1/420% =20/100=1/5nếu như tăng chiều rộng 25%và giảm chiều lâu năm 20% thì chu vi vẫn ko cầm đổ=>1/4 chiều rộng = 1/5 chiều dài = 1 phần-> chiều rộng có 4 phần ; chiều dài 5 phần (vẽ sơ đồ theo số phần )nửa chu vi hình chữ nhật. : 18:2=9 (cm)tổng số phần = nhau: 4+5=9 (phần)chiều dài là: 9:9x5=5 (cm)chiều rộng : 9-5=4 (cm)khoảng không : 5x4=20 (cm2)Đổi 25% = (frac25100) =(frac14)20% = (frac20100)= (frac15)Nếu tăng chiều rộng 25%cùng bớt chiều dài 20% thì chu vi vẫn ko cầm cố đổi=>(frac14) chiều rộng =(frac15) chiều dài = 1 phần=> Chiều rộng có 4 phần ; Chiều dài 5 phần

Chiều rộng lớn : l----l----l----l----l

Chiều nhiều năm : l----l----l----l----l----lNửa chu vi hình chữ nhật. là 18 : 2=9 (cm)Tổng số phần bởi nhau: 4 + 5 = 9 (phần)Chiều dài là: 9 : 9 . 5 = 5 (cm)Chiều rộng : 9 - 5 = 4 (cm)Diện tích : 5 . 4 = đôi mươi (cm2)


- Khi chiều rộng tăng 25%, Tức là tăng 1/4 chiều rộng lớn thì bởi Chiều dài giảm 20% tức 1 tháng 5. bởi thế, 1/4 chiều rộng ( phần dc cộng thêm ) = 1/5 chiều lâu năm ( phần bị giảm sút ).

- Nửa chu vi hình chữ nhật là : 18:2=9 (cm)

- Sau đó ta vẽ sơ đồ, chiều dài là 5 phần bị trừ 1 tháng 5 , chiều rộng 4 phần dc thêm 1/4.

Xem thêm: Lời Bài Thơ Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa Câu Hỏi Thăm Cũng Trở Nên Thừa

-Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 5 = 9 (phần)

-Giá trị một phần là : 9 : 9 = 1 (cm) _ Chiều lâu năm là : 1x5=5 (cm)

- Chiều rộng là : 1x4=4 (cm)

- Diện tích hình chữ nhật là : 4x5=trăng tròn (cm)

- Đáp số : đôi mươi cm


A... Mình nhầm ... Là như vậy này mới đúng ... Mình quan sát lại bắt đầu thấy thắc mắc là hỏi diện tích ...- khi chiều rộng tăng 25%, có nghĩa là tăng 1/4 chiều rộng lớn thì bởi Chiều nhiều năm sút 20% tức 1 tháng 5. Vậy nên, 1/4D rộng ( phần dc cộng thêm ) = 1/5 chiều lâu năm ( phần bị giảm đi ).- Nửa chu vi hình chữ nhật là : 18:2=9 (cm)- Sau đó ta vẽ sơ vật dụng, chiều lâu năm là 5 phần bị trừ 1/5 , chiều rộng lớn 4 phần đượcthêm 1/4.- Tổng số phần đều nhau là : 4 + 5 = 9 (phần)- Giá trị 1 phần là : 9 : 9 = 1 (cm)- Chiều lâu năm là : 1x5=5 (cm)- Chiều rộng là : 1x4=4 (cm)- Diện tích hình chữ nhật là : 4x5=20 (cm2)


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 18 : 2 = 9(cm)Nếu sút chiều lâu năm 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi ko đổi tức là 01/05 chiều lâu năm bởi 1/4 chiều rộngCoi chiều dài hình chữ nhật sẽ là 5 phần thì chiều rộng lớn hình chữ nhật chính là 4 phầnTổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)Chiều dài hình chữ nhật đó là: 9 : 9 x 5 = 5(cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là 9 - 5 = 4(cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 5 x 4 = 20(cm2)


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 18 : 2 = 9(cm)Nếu giảm chiều lâu năm 20% cùng tăng chiều rộng 25% thì chu vi ko thay đổi Có nghĩa là 1/5 chiều lâu năm bởi 1/4 chiều rộngCoi chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là 5 phần thì chiều rộng lớn hình chữ nhật chính là 4 phầnTổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)Chiều dài hình chữ nhật kia là: 9 : 9 x 5 = 5(cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là 9 - 5 = 4(cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 5 x 4 = 20(cm2)


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 18 : 2 = 9(cm)Nếu bớt chiều lâu năm 20% cùng tăng chiều rộng 25% thì chu vi không thay đổi tức là 1 tháng 5 chiều nhiều năm bởi 1/4 chiều rộngCoi chiều dài hình chữ nhật chính là 5 phần thì chiều rộng hình chữ nhật sẽ là 4 phầnTổng số phần cân nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là: 9 : 9 x 5 = 5(cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật là 9 - 5 = 4(cm)Diện tích hình chữ nhật kia là: 5 x 4 = 20(cm2)


Nửa chu vi hình chữ nhật là: 18 : 2 = 9(cm)Nếu bớt chiều nhiều năm 20% với tăng chiều rộng lớn 25% thì chu vi ko thay đổi Tức là 1 tháng 5 chiều lâu năm bởi 1/4D rộngCoi chiều lâu năm hình chữ nhật sẽ là 5 phần thì chiều rộng hình chữ nhật đó là 4 phầnTổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)Chiều lâu năm hình chữ nhật kia là: 9 : 9 x 5 = 5(cm)Chiều rộng hình chữ nhật là 9 - 5 = 4(cm)Diện tích hình chữ nhật kia là: 5 x 4 = 20(cm2)


ujjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjjjhjjjhjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


Dưới đây là một vài ba câu hỏi hoàn toàn có thể tương quan cho tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. cũng có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà lại các bạn cần!

Chu vi hình chữ nhật là 18cm, nếu sút chiều lâu năm 20% cùng tăng chiều rộng 25% thì chu vi của nó ko thay đổi. Diện tích hình chữ nhật đó là .....

Đọc tiếp...


đổi 25%=25/100=1/420% =20/100=1/5nếu như tăng chiều rộng lớn 25%cùng sút chiều dài 20% thì chu vi vẫn ko nạm đổ=>1/4 chiều rộng = 1/5 chiều dài = 1 phần-> chiều rộng có 4 phần ; chiều dài 5 phần (vẽ sơ đồ theo số phần )nửa chu vi hình chữ nhật. : 18:2=9 (cm)tổng số phần = nhau: 4+5=9 (phần)chiều dài là: 9:9x5=5 (cm)chiều rộng : 9-5=4 (cm)khoảng không : 5x4=trăng tròn (cm2)


Chu vi hình chữ nhật là 18centimet, giả dụ bớt chiều nhiều năm 20% với tăng chiều rộng 25% thì chu vi của nó không thay đổi. Diện tích hình chữ nhật chính là ....

Đọc tiếp...


Chu vi hình chữ nhật là 18centimet, nếu giảm chiều dài 20% cùng tăng chiều rộng 25% thì chu vi của chính nó không đổi. Diện tích hình chữ nhật kia là

Đọc tiếp...


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn uống lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ vnạp năng lượng lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗