CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ CÁC CHỮ SỐ ĐỀU CHẴN

Hãy nhập câu hỏi của bạn, sydneyowenson.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Vậy ta có:4*4*3=48

Đ\S:48 sốCác chữ số đều chẵn gồm: 0;2;4;6;8

Số có 3 chữ số đều chẵn:

-Có 4 lựa chọn hàng trăm(loại chữ số 0).

-Có 4 lựa chọn hàng chục(loại chữ số hàng nghìn).

Xem thêm: Cách Chơi Ez Mùa 8 Của Top 10 Thách Đấu Hàn, Bảng Ngọc Ezreal Mùa 8 Của Top 10 Thách Đấu Hàn

-Có 3 lựa chọn hàng đơn vị(loại 2 chữ số hàng trăm và hàng chục).

Số có 3 chữ số đều chẵn: 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng hàng trăm: (2+4+6+8)x(48:4)x1000= 24000

Hàng chục(mỗi số hàng chục có 3 lựa chọn hàng trăm và 3 lựa chọn hàng đơn vị).

(2+4+6+8)x3x3x10= 1800

Hàng đơn vị(tương tự hàng chục): (2+4+6+8)x3x3= 180

Tổng tất cả: 24000+1800+180 =25978Các chữ số đều chẵn gồm: 0;2;4;6;8Số có 3 chữ số đều chẵn:‐Có 4 lựa chọn hàng trăm ﴾loại chữ số 0﴿.‐Có 4 lựa chọn hàng chục ﴾loại chữ số hàng nghìn﴿.‐Có 3 lựa chọn hàng đơn vị ﴾loại 2 chữ số hàng trăm và hàng chục﴿.Số có 3 chữ số đều chẵn: 4 x 4 x 3 = 48 ﴾số﴿Tổng hàng trăm: ﴾2+4+6+8﴿x﴾48:4﴿x1000= 24000Hàng chục ﴾mỗi số hàng chục có 3 lựa chọn hàng trăm và 3 lựa chọn hàng đơn vị﴿.﴾2+4+6+8﴿x3x3x10= 1800Hàng đơn vị ﴾tương tự hàng chục﴿: ﴾2+4+6+8﴿x3x3= 180Tổng tất cả: 24000+1800+180 = 25978


Ta có 5 chữ số chẵn gồm: 0, 2, 4, 6, 8Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm (loại chữ số 0)Có 4 cách chọn chữ số hàng chục (loại chữ số hàng trăm)Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị (loại chữ số hàng trăm và hàng chục)Theo quy tắc nhân, ta có: 4 x 4 x 3 = 48 (số)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu 1: Hãy cho biết, có tất cả bao nhiêu số thập phân có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3 ?

Câu 2: Hãy cho biết, có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9 ?

Câu 3: Hãy cho biết, có tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà các số đó đều không chia hết cho 3 ?

Đọc tiếp...

hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

Đọc tiếp...

theo bài ra ta có các chữ số chẵn đó là 0,2,4,6,8

ta có:

4 cách chọn ở c/s hàng trăm

4 cách chọn ở chữ số hàng chục

3 cách chọn ở chữ số hàng đơn vị

vậy ta lậ được số chữ số khác nhau mà các chữ số đều là chẵn là

4.4.3= 48 (chữ số)

đáp số; 48 chữ số


Các chứ số chẵn là : 0;2;4;6;8

Ta có

Có 4cách chọn chứ số thứ 1

Có 4cách chọn chứ số thứ 2

Có 3 cách chọn chứ số thứ 3

=> Có tất cả : 4.4.3=48 số

Vậy có tất cả 48 số


các chữ số chẵn đó là: 0;2;4;6;8

có 4 cách chọn c/s hàng trăm

có 4 cách chọn c/s hàng chục

có 3 cách chọn c/s hàng đơn vị

=> lập đượcsố số có 3 c/s khác nhau là:

4x4x3=48 ( số )

vậy có tất cả 48 số có 3 c/s khác nhau


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗