Contribution là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Contribution là gì

*
*
*

contribute
*

contribute /kən"tribju:t/ động từ góp phần, góp phầnto contribute an article to lớn a magazine: đóng góp một bài bác cho 1 tạp chí, viết bài bác cho một tạp chílớn contribute to acouse: đóng góp phần vào một trong những sự nghiệpgood health contributed lớn his success: sức khoẻ giỏi đã hỗ trợ anh ta thành công
cùng tácLĩnh vực: tân oán và tinđóng gópLĩnh vực: xây dựnggópđóng gópđóng góp phần (vào)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): contribution, contributor, contribute, contributory


*Xem thêm: Okey Dokey Là Gì - What Is The Meaning Of Okey Dokey

*

*

contribute

Từ điển Collocation

contribute verb

1 give

ADV. enormously, generously, greatly, handsomely, heavily, substantially His research has contributed enormously to lớn our understanding of this disease. Many people contributed generously lớn the appeal. | equally a situation where husbvà and wife contribute equally khổng lồ the family budget | fully | financially

VERB + CONTRIBUTE be asked to, be encouraged to lớn

PREPhường. lớn I would lượt thích to contribute khổng lồ the church restoration fund. | towards The company contributed £50,000 towards training costs.

PHRASES have sầu little/a lot/much to lớn contribute (lớn sth) He had very little lớn contribute to lớn the conversation.

2 help cause sth

ADV. greatly, largely, significantly, substantially Parental involvement contributes significantly lớn children"s learning. | effectively | further | actively, directly Unemployment contributes directly to homelessness. | indirectly | undoubtedly | unwittingly

PREP.. lớn Several factors might contribute to the development of the disease.

3 write for a newspaper, etc.

ADV. regularly a talented photographer who contributed regularly to lớn ‘The Face’

PREP. lớn Students are encouraged lớn contribute articles lớn the university magazine.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Top Dawg Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Dawg

English Synonym and Antonym Dictionary

contributes|contributed|contributingsyn.: donate give participate provide

Chuyên mục: Công Nghệ