Croissant Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ sydneyowenson.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Croissant là gì

It looks lượt thích a cross between a pancake and a croissant và has a buttery, salty taste & heavy texture.
Looking rather like a flattened croissant, it is similar in preparation but includes a cinnamon and sugar filling, often with raisins or brown sugar streusel.
Some have a crumbly scone-lượt thích consistency inside, while others are more tender like a fresh dinner roll or croissant.
Other common dishes include "croissant preado", a croissant with chistorra filler, and "tortilla con chistorra", a potato or egg omelet with chistorra.
The first tribe khổng lồ raise their flag would win immunity và a reward of tea, coffee, croissants, and biscotti.
Rigo originally intended to operate as a wholesale bakery, but soon began selling loaves & then croissants khổng lồ the public.
Numerous little streetside vendors offer an oily paratha (akin khổng lồ the croissant in its flakiness and oiliness) with meat, egg, or vegetable curry for dinner.
He implies that while the baker may be able to lớn create the perfect croissant, his ability lớn create a child might have sầu passed.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh: Cửa Hàng Tiện Lợi Tiếng Anh Là Gì? Tiện Lợi In English

Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên sydneyowenson.com sydneyowenson.com hoặc của sydneyowenson.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn sydneyowenson.com English sydneyowenson.com University Press Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN