CỬA HÀNG TIỆN LỢI TIẾNG ANH

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:cửa hàng tiện ích
English translation:convenience store
Entered by: atoxraven

Bạn đang xem: Cửa hàng tiện lợi tiếng anh

02:36 Mar 13, 2015
Vietnamese to English translationsMarketing - Business/Commerce (general)
Vietnamese term or phrase: cửa hàng tiện ích
Theo các bạn, cửa hàng tiện ích dịch sang tiếng anh như nào thì phù hợp nhất, mình có một số lựa chọn, nhưng thấy hơi băn khoăn, đề nghị các bạn hỗ trợ chi tiết trân trọng cảm ơn
atoxraven
*

Local time: 03:18
convenience store
Explanation:đây là một trong những hình thức bán lẻ ở Việt Nam, còn có tên gọi là cửa hàng tiện lợi Bạn có thể tham khảo thêm ở đây. http://vfpress.vn/threads/phan-biet-cac-hinh-thuc-ban-le-o-v... http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-chuoi-cua-hang-tien...

*

This person is a sydneyowenson.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a sydneyowenson.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu NguyenVietnamLocal time: 03:18

Xem thêm: Movellas - Pes 2018 Hack

*

4convenience storeThis person is a sydneyowenson.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a sydneyowenson.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu Nguyen

*

6 mins confidence:
*
peer agreement (net): +2
Explanation:Ban co the tham khảo: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Convenience_storeChien NguyenVietnamLocal time: 03:18Specializes in fieldNative speaker of: Vietnamese, English