Đề Kiểm Tra Giữa Kì 2 Toán 6

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 có đáp án năm 2022 sách mới (30 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức bám sát nội dung chương trình của ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 có đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Câu 3: Làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng. B. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.D. Ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.

a) Tính số học sinh giỏi của lớp.

b)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn BC.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy so sánh

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Áp dụng quy tắc bằng nhau của hai phân số, ta có:

+)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau và tô màu 2 phần.

Do đó, số phần tô màu trong hình vẽ là

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> .

Vậy chọn D.

Câu 3: Làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số hàng phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên phải liền nó là 6 > 5 nên chữ số hàng phần mười tăng lên một đơn vị là 2 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số 312,163 làm tròn đến hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

B. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.

C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.

D. Ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, ta thấy ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d và điểm D không thuộc đường thẳng d.

Do đó, ba điểm A, B, C thẳng hàng và các bộ ba điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) không thẳng hàng.

Vậy chọn A.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau.

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung.

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau.

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- Phát biểu A sai. Vì hai tia OA và OB chung gốc O nhưng có thể không phải là hai tia đối nhau (như hình vẽ).

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- Phát biểu B sai vì hai tia đối nhau có một điểm chung là gốc của tia.

- Phát biểu C sai vì hai tia OA và OB cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc O có thể không phải là hai tia đối nhau. 

Trong hình dưới, hai tia OA và OB là hai tia trùng nhau.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- Phát biểu D đúng.

Vậy chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi điểm I nằm giữa hai điểm M và N (hay MI + IN = MN) và IM = IN.

- Câu trả lời A chưa đúng vì còn thiếu điều kiện điểm I nằm giữa hai điểm M và N (hay MI + IN = MN).

Xem thêm: Gạch Chân Trong Latex - Lệnh Tạo Đường Kẻ Ngang

- Câu trả lời B chưa đúng vì còn thiếu điều kiện IM = IN.

- Câu trả lời C đúng. Khi I nằm giữa M và N (hay MI + IN = MN) và IM= IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

- Câu trả lời D sai vì còn còn thiếu điều kiện IM = IN.

Vậy chọn C.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học sinh giỏi của lớp là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học sinh giỏi của lớp là 15 học sinh.

b) 80% số học sinh giỏi của lớp là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Số học sinh khá của lớp là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học sinh khá của lớp là 18 học sinh.

c) Tổng số học sinh của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học sinh của lớp là 33 học sinh.

Bài 4 (2 điểm): 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

a) Ta có điểm C nằm trên đoạn thẳng AB.

Mà AC b

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: Tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

B) Hai tia chung gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được kết quả lần lượt là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng hay sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB có độ dài 20cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ dài BC; CD.

b) C có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> tối giản với mọi số tự nhiên n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Lời giải: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; nhà Lan trồng 5 cây hoa; nhà Huy trồng 3 cây hoa; nhà An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng vì nhà An trồng nhiều hoa nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng vì nhà Huy trồng ít hoa nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng vì nhà Lan và nhà Mai trồng số cây hoa bằng nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai vì nhà Lan và nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn nhà nhà Huy và An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB nên

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Hai phân số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: Tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân có cả ba tính chất trên

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Hai tia chung gốc thì đối nhau

B) Hai tia chung gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Lời giải: 

A) sai vì cần thêm điều kiện hai tia đó phải nằm về hai phía của gốc

B) sai vì cần thêm điều kiện hai tia đó phải nằm về một phía của gốc

C) đúng vì nó là định nghĩa về tia

D) sai vì tia bị giới hạn 1 đầu là gốc của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được kết quả lần lượt là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Bài 3: 

a) Số người lao động của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số người lao động của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số người lao động của tổ ba là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động giỏi của cả đội là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao động khá của cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao động đạt của cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều hơn số lao động khá và đạt của đội số người là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy đội trưởng đã nói đúng.

Bài 4: 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

a) Vì C nằm trên đoạn thẳng AB nên AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = 20 – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm và AD = 12 cm nên AC *)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy phân số đã cho tối giản.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết quả của phép tính

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết quả so sanh hai phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 6: Hỗn số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> bằng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để chơi ở khu vườn thú;
*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để chơi các trò chơi;
*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ ở khi cây cối và các loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b

c) Sử dụng kí hiệu và để viết mô tả sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”

d) Cho đoạn thẳng AB và điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với mọi số nguyên n

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của ba đường chéo.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của ba đường chéo chính.

Câu 3: Kết quả của phép tính

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: đường thẳng a song song với đường thẳng b.

Cặp 2: đường thẳng c song song với đường thẳng d.

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 6: Hỗ số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> bằng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2 (1 điểm): 

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời gian Cường đã dùng để chơi khu vường thú; chơi các trò chơi; ăn kem và giải khát là: 

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | xo so ket qua| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN