Đề thi hóa giữa kì 2 lớp 8

Sở đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học tập lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 6 đề kiểm tra chất lượng 8 tuần học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa giữa kì 2 lớp 8

Qua kia giúp chúng ta lớp 8 ôn tập lại những kỹ năng và kiến thức đã học tập, review năng lực làm bài bác của bản thân và sẵn sàng mang đến bài bác chất vấn giữa học tập kì được xuất sắc rộng. Vậy sau đó là văn bản chi tiết đề thi, mời các bạn cùng THPT Sóc Trăng tham khảo vào bài viết sau đây.


Nội dung

1 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa học – Đề 12 Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập – Đề 23 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa học – Đề 34 Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học 8 – Đề 4

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa

Nội dung con kiến thứcMức độ dấn thức
BiếtHiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL
Chủ đề 1: Điều chế- Call thương hiệu – phân loại oxitBiết được thích hợp chất dùng làm pha chế khí oxi vào PTN, Gọi thương hiệu được những một số loại đúng theo hóa học oxit.Điện thoại tư vấn được thương hiệu các hòa hợp chất oxit cùng phân loại được oxit.
Số câu4 câu3 câu1 câu
Số điểm1,0 điểm0.75

điểm

1,0 điểm
Tỉ lệ10 %7,5 %10%
Chủ đề 2: Tính hóa học của oxi, tư tưởng oxit, sự thoái hóa, bội nghịch ứng Phân huỷ, Hóa vừa lòng. Sự cháy, sự thoái hóa đủng đỉnh.Biết được đặc thù của oxi, hoá trị của oxi trong các vừa lòng chất oxit, quan niệm phản nghịch ứng phân huỷ, sự cháy.Xác định được phản nghịch ứng phân diệt, phản nghịch ứng hóa hợp
Số câu4 câu1câu1 câu1 câu
Số điểm1,0 điểm1điểm0,25


điểm

2,0 điểm
Tỉ lệ10 %10 %2,5%10%
Chủ đề 3: Cân bởi, tính toán thù theo PTHHCân bằng PTHH cho trước với giải bài xích toán tìm kiếm thể tích chất khí hoặc trọng lượng thành phầm tạo nên thành sau làm phản ứng.Giải bài bác toán thù tính theo PTHH (gồm tạp chất)
Số câu1 câu1 Câu
Số điểm2điểm1 điểm
Tỉ lệ20%10 %
Tổng số câu8 câu4 câu4câu2 Câu 1câu1 câu
Tổng số điểm2 điểm1điểm1 điểm3 điểm2 điểm1 điểm
Tỉ lệ20%10%10%30%20%10 %

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa học

I Trắc nghiệm ( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào vần âm ở câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cặp chất làm sao tiếp sau đây được dùng làm pha chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm:

A. KMnO4 với Fe2O3B. KMnO4 cùng KClO3C. CaCO3 với KClO3 D. KClO3 cùng K2O

Câu 2: Trong các dãy hòa hợp chất oxit sau, hàng vừa lòng hóa học như thế nào toàn là oxit axit ?

A.P2O5, CO2, SO2B. P2O5, CO2, FeOC. CaO, Na2O, SO2D.SO2, CO2, FeO

Câu 3: Sự thoái hóa chậm là

A. Sự oxi hóa ko tỏa nhiệt

B. Sự thoái hóa cơ mà không phạt sáng

C. Sự thoái hóa tỏa sức nóng nhưng ko vạc sáng

D. Sự từ bỏ bốc cháy

Câu 4: Tên của vừa lòng chất Na2O là:

A.ĐinatrioxitB. NatrioxitC. NatriđioxitD.Oxitđinatri

Câu 5: Thành phần của không khí gồm:

A.21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí khác ( CO2, CO, khí hiếm…).
B.21% khí không giống, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
C.21% khí oxi, 78% khí không giống, 1% khí nitơ.
D.21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí không giống ( CO2, CO, khí hiếm…).

Câu 6: Phản ứng nào bên dưới đây là bội nghịch ứng hóa hợp

A. CuO + H2-> Cu + H2O

B. CaO +H2O -> Ca(OH)2

C. 2MnO4 -> K2MnO4+ MnO2 + O2

D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

A. Na2O

B. CaO

C. Cr2O3

D. CrO3

Câu 8: Trong các hàng thích hợp hóa học oxit sau, hàng thích hợp chất nào toàn là oxit bazơ :

A.P2O5, CO2, SO2B. P2O5, CO2, FeOC. CaO, Na2O, CuOD. Mn2O7 , Cr2O3, FeO

Câu 9: Công thức chất hóa học nào viết sai:

A. NaO.B. FeO.C. Fe2O3.D. Fe3O4.

Câu 10: Cho các các tự sau: đốt nguyên nhiên liệu, sự thở, sự thoái hóa, bội nghịch ứng. Chọn các nhiều tự cân xứng nhằm điền vào địa điểm trống trong các câu sau:

a.Khí oxi đề nghị mang đến …1…của người, động vật hoang dã với buộc phải nhằm …2…vào cuộc sống và tiếp tế.

Sự công dụng của oxi với 1 hóa học là …3…

II. Tự luận:(7 đ)

Câu 1: (1 đ) Phản ứng phân huỷ là gì? Viết phương thơm trình hoá học tập minch hoạ.

Câu 2: ( 1đ) Hãy Điện thoại tư vấn tên những oxit sau:

a. CO2b. Mn2O7c.PbOd.SiO2

Câu 3: ( 2đ) Lập phương thơm trình hoá học tập của các phản nghịch ứng sau với đã cho thấy phản bội ứng như thế nào trực thuộc loại bội nghịch ứng phân huỷ ? Phản ứng hóa phù hợp ?

………………….

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học – Đề 2

TRƯỜNG THCS………..

TỔ HÓA – SINH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022)

Môn thi: HÓA HỌC LỚPhường. 8

Thời gian :45 phút; ko nói vạc đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Chọn lời giải đúng nghỉ ngơi từng câu cùng điền vào bảng lời giải trắc nghiệm trên.

Câu 1: Đốt cháy pirit sắt FeS2 trong khí oxi, làm phản ứng xảy ra theo phương thơm trình: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2

Sau khi cân bằng hệ số của những hóa học là giải pháp làm sao sau đây?

A. 2, 3, 2, 4

B. 4, 11, 2, 8

C. 4, 12, 2, 6

D. 4, 10, 3, 7

Câu 2: Cho 6,5g Zn tính năng cùng với hỗn hợp tất cả cất 12g HCl. Thể tích khí H2( đktc) nhận được là:

A. 1,12lít

B. 2,24 lít

C.3,36 lít

D. 2,42 lít

Câu 3: Phản ứng làm sao dưới đây chưa hẳn là bội nghịch ứng thế?

A. CuO + H2-> Cu + H2O

B. Mg +2HCl -> MgCl2+H2

C. Ca(OH)2+ CO2-> CaCO3 +H2O

D. Zn + CuSO4->ZnSO4+Cu

Câu 4: Trong số những chất gồm phương pháp hoá học tập dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:

A. H2O

B. HCl

C. NaOH

D. Cu

Câu 5: Thể tích khí hiđro bay ra (đktc) Lúc cho 9,8g kẽm tác dụng cùng với 9,8g Axit sunfuric là:

A. 22,4 lít

B. 44,8 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Câu 6: Các câu sau, câu như thế nào đúng khi có mang dung dịch?

A. Dung dịch là tất cả hổn hợp đồng bộ của hóa học rắn và chất lỏng

B. Dung dịch là các thành phần hỗn hợp đồng hóa của chất khí và chất lỏng

C. Dung dịch là hỗn hợp đồng điệu của nhị hóa học lỏng

D. Dung dịch là các thành phần hỗn hợp đồng hóa của hóa học rã với dung môi

Câu 7: Khi tăng nhiệt độ với sút áp suất thì độ rã của chất khí trong nước biến hóa như thế nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Có thể tăng hoặc giảm

D. Không gắng đổi

Câu 8: Dãy hóa học làm sao chỉ toàn bao gồm axit:

A. HCl; NaOH

B. CaO; H2SO4

C. H3PO4; HNO3

D. SO2; KOH

Câu 9: Dãy hóa học như thế nào chỉ toàn bao gồm muối:

A. MgCl; Na2SO4; KNO3

B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3

D. H2O; Na3PO4; KOH

Câu 10: Cho biết phát biểu nào dưới đấy là đúng:

A. Gốc sunfat SO4hoá trị I

B. Gốc photphat PO4hoá trị II

C. Gốc Nitrat NO3hoá trị III

D. Nhóm hiđroxit OH hoá trị I

Câu 11: Ở 200C hoà rã 40g KNO3 vào vào 95g nước thì được dung dịch bão hoà. Độ rã của KNO3 ở nhiệt độ 200C là:

A. 40,1g

B. 44, 2g

C. 42,1g

D. 43,5g

Câu 12: Câu nào đúng vào khi nói tới nồng độ phần trăm?

Nồng độ Tỷ Lệ là nồng độ đến biết:

A.Số gam hóa học tan có trong 100g dung dịch

B. Số gam hóa học rã có vào 100g hỗn hợp bão hoà

C. Số gam hóa học chảy tất cả vào 100g nước

D. Số gam hóa học chảy bao gồm trong 1 lít dung dịch

Câu 13: Hoà tung 12g SO3 vào nước và để được 100ml hỗn hợp.Nồng độ của dung dịch H2SO4 nhận được là:

A. 1,4M

B. 1,5M

C. 1,6M

D, 1,7M

Câu 14: Trộn 2 lkhông nhiều dung dịch HCl 4M vào 1 lkhông nhiều dung dịch HCl 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là:

A. 2,82M

B. 2,81M

C. 2,83M

D. Tất cả phần lớn sai

Câu 15: Ở 200C, độ tung của dung dịch muối nạp năng lượng là 36g. Nồng độ % của dung dịch muối hạt ăn uống bão hoà ở 200C là:

A. 25%

B. 22,32%

C. 26,4%

D. 25,47%

Câu 16: Hợp chất nào sau đây là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat

B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat

D. Canxi hiđroxit

Câu 17: Cặp chất nào sau đây Lúc tan trong nước chúng tác dụng cùng nhau tạo thành hóa học kết tủa?

A. NaCl cùng AgNO3

B. NaOH và HCl

C. KOH với NaCl

D. CuSO4với HCl

Câu 18: Hoà rã 124g Na2O vào 876ml nước, phản nghịch ứng tạo ra NaOH. Nồng độ xác suất của hỗn hợp nhận được là

A. 16%

B. 17%

C. 18%

D.19%

Câu 19: Nồng độ mol/lkhông nhiều của dung dịch là:

A. Số gam hóa học tung trong một lkhông nhiều dung dịch

B. Số gam chất tung trong 1lkhông nhiều dung môi

C. Số mol hóa học chảy trong 1lít dung dịch

D. Số mol hóa học tung trong 1lkhông nhiều dung môi

Câu 20: Tất cả các kim loại vào dãy như thế nào dưới đây công dụng được với H2O sống ánh sáng thường?

A. sắt, Zn, Li, Sn

B. Cu, Pb, Rb, Ag

C. K, Na, Ca, Ba

D. Al, Hg, Cs, Sr

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2điểm) Bổ túc cùng thăng bằng phương trình hóa học tiếp sau đây và cho thấy thêm chúng nằm trong một số loại phản bội ứng như thế nào (ghi điều kiện bội nghịch ứng, ví như có)?

1) Fe2O3 + H2 ? + ?

2) ? + H2O H3PO4

3) Na + H2O ? + ?

4) Phường + O2 ?

Câu 2: (2 điểm) Cho săt chức năng hoàn toản với 182,5 gam hỗn hợp HCl 5% cho đến khi bội phản ứng ngừng chiếm được V lít khí sống đktc?

a.Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính cân nặng sắt đang phản bội ứng với tính V?

c.Tính độ đậm đặc Phần Trăm của dung dịch muối bột thu được?

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa học

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu1234567891011121314151617181920
Đáp ánBBCBDDBCADCABCCDAACC

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (2đ) Bài giải:

1) w Fe2O3 + 3H2 →2sắt + 3H2O (phản bội ứng thế)

2) w P2O5 + 3H2O →2H3PO4 (làm phản ứng hóa hợp)

3) w 2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2 (phản ứng thế)

4) w 4Phường. + 5O2 → 2P2O5 (làm phản ứng cộng)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 2

(2đ)

a. PTHH

Fe + 2 HCl →FeCl2 + H2

1 2 1 1

0,125 0,25 0,25 0,25

b. mHCl = 9,125 g

nHCl = 0,25 mol

msắt = 0,125. 56= 7g

VH2 = 0,25.22,4= 5,6 l

c. mFeCl2 = 0,25.127=31,75g

mdd sau pư= m sắt + mdd HCl – m H2

=7 +182,5-0,25.2= 189g

C%(FeCl2) =16,798%

0,5đ

0,5đ

……………………………..

Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập – Đề 3

Ma trận đề thi giữa kì 2 Hóa học 8

TTNội dung loài kiến thứcĐơn vị kiến thứcMức độ kỹ năng, kĩ năng

đề xuất soát sổ, đánh giá

Số câu hỏi theo những mức độ thừa nhận thức
Nhận biếtThông hiểu
1Chương 4

Oxi – Không khí

Tính chất của oxi.Nhận biết

– Tính hóa học thứ lí của oxi: Trạng thái, Color, hương thơm, tính tan nội địa, tỉ khối đối với bầu không khí.

– Tính chất hoá học tập của oxi : Oxi là phi kyên vận động hóa học mạnh mẽ đặc biệt quan trọng sinh sống ánh nắng mặt trời cao: công dụng cùng với hầu hết kim loại (sắt, Cu…), những phi kyên ổn (S, cùng hòa hợp chất (CH4…).

– Hoá trị của oxi trong các hòa hợp chất thường xuyên bởi II.

Thông hiểu

– Quan liền kề thí nghiệm hoặc hình hình ảnh phản nghịch ứng của oxi cùng với sắt, S, Phường, C, đúc rút được nhận xét về đặc thù hoá học tập của oxi.

Vận dụng

– Viết được các PTHH.

– Tính được thể tích khí oxi (đktc) tsay mê gia hoặc sinh sản thành vào bội nghịch ứng.

Vận dụng cao

Lập cách làm chất hóa học của oxit

2

1*

2Sự Oxi hóa, bội phản ứng hóa thích hợp, ứng dụng của oxiNhận biết

Biết được:

– Sự oxi hoá là sự chức năng của oxi với cùng một chất khác.

– Khái niệm phản nghịch ứng hoá đúng theo.

– Nhận hiểu rằng một trong những phản ứng hoá học rõ ràng trực thuộc nhiều loại làm phản ứng hoá hòa hợp.

– Thông hiểu

Xác định được tất cả sự oxi hoá vào một số trong những hiện tượng lạ thực tiễn.

Vận dụng

– vận dụng của oxi vào đời sống và chế tạo.

2

3OxitNhận biết

Biết được:- Định nghĩa oxit.

– Cách điện thoại tư vấn thương hiệu oxit nói thông thường, oxit của sắt kẽm kim loại có không ít hóa trị, oxit của phi klặng có tương đối nhiều hóa trị.

– Cách lập CTHH của oxit.

– Khái niệm oxit axit, oxit bazơ.

– Điện thoại tư vấn được thương hiệu một trong những oxit theo phương pháp hoá học tập hoặc ngược trở lại.

Thông hiểu

– Phân loại được oxit bazơ, oxit axit phụ thuộc vào CTHH của một số trong những hóa học cụ thể.

Vận dụng

– Vận dụng đặc thù của Oxi nhằm xử lý một vài vụ việc thực tế liên quan cho chúng.

– Lập CTHH oxit lúc biết hoá trị của nguim tố với trở lại biết CTHH ví dụ, tìm kiếm hoá trị của nguyên tố.

Vận dụng cao

+ Lập được CTHH của oxit phụ thuộc hóa trị, nhờ vào % những nguyên ổn tố

3

4Điều chế Oxi, bội phản ứng phân bỏ + thực hànhNhận biết

– Pmùi hương pháp điều chế oxi vào chống xem sét (nhì biện pháp thu khí oxi) – Khái niệm bội nghịch ứng phân huỷ .

Thông hiểu

– Xác định được một số bội phản ứng rõ ràng trực thuộc loại phản ứng phân hủy tuyệt làm phản ứng hóa phù hợp.

Vận dụng

– Viết được các PTHH điều chế khí oxi từ bỏ KMnO4 cùng từ bỏ KClO3.

Vận dụngcao

– Tính thể tích khí oxi điều chế được (sinh hoạt đktc) trong chống phân tích cùng vào công nghiệp.

2

5Không khí, sự cháy + luyện tập

Nhận biết

Biết được:

– Thành phần của không gian theo thể tích và theo trọng lượng.

– Sự oxi hoá chậm rì rì là việc oxi hoá bao gồm toả sức nóng cơ mà không chiếu sáng.

– Sự cháy là việc oxi hoá bao gồm toả nhiệt với phát sáng.

– Ôn tập lại kỹ năng vào chủ thể oxi

 Phân biệt được sự oxi hoá lờ lững với sự cháy trong một vài hiện tượng kỳ lạ của cuộc sống và sản xuất

Thông hiểu

– Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy; phương pháp phòng cháy và khống chế đám cháy vào trường hợp vậy thể; biết phương pháp làm cho sự cháy bổ ích xẩy ra một giải pháp công dụng.

Xem thêm: 520 Có Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa 520 Trong Tình Yêu

Vận dụng

– Sự ô nhiễm và độc hại không khí cùng giải pháp đảm bảo an toàn không gian tránh bị ô nhiễm.

3

1*

6

Cmùi hương 5. Hiđro – Nước

Tính chất, vận dụng của hiđro

Nhận biết

– Tính chất trang bị lí của hiđro: Trạng thái, Color, tỉ kân hận, tính chảy nội địa.

– Tính hóa học hoá học của hiđro : Tác dụng với oxi, cùng với oxit sắt kẽm kim loại. Khái niệm về sự khử với hóa học khử.

– ứng dụng của hiđro : Làm nhiên liệu, vật liệu trong công nghiệp.

– Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tham mê gia bội phản ứng cùng sản phẩm

Thông hiểu

– Quan sát thí điểm hoặc hình hình họa thực nghiệm, đúc rút được trao quan tâm đặc điểm vật dụng lí với đặc thù hoá học tập của hiđro.

Vận dụng

– Viết được PTHH minc hoạ tính khử của hiđro. – Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tđam mê gia phản ứng với sản phẩm

Vận dụng cao

– Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tham mê gia bội nghịch ứng với sản phẩm. Biện luận lượng chất làm phản ứng còn dư

2

1*

7Điều chế

hiđro, phản

ứng thế

Nhận biết

– Phương pháp điều chế hiđro trong phòng phân tích phương pháp thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước với đẩy không gian.

– Phản ứng nạm. là bội nghịch ứng ứng trong các số ấy nguyên ổn tử 1-1 hóa học sửa chữa nguyên tử của nguyên tố không giống vào phân tử hòa hợp chất.

– Viết được những PTHH điều chế khí hiđro từ bỏ sắt kẽm kim loại (Zn, Fe) với hỗn hợp axit ( HCl, H2SO4 loãng).

Thông hiểu

– Quan gần kề phân tách, hình ảnh… đúc kết được nhận xem về phương pháp điều chế và cách thu khí hiđro.

Vận dụng

Phân biệt phản bội ứng vắt cùng với phản nghịch ứng oxi hoá – khử. Nhận biết bội phản ứng gắng trong những PTHH ví dụ.

Vận dụng cao

– Tính được thể tích khí hiđro pha trộn được sinh hoạt đkc

2

1*

Tổng161,5
Tỉ lệ % từng cường độ dìm thức40%30%
Tỉ lệ chung70%

Đề thi thân kì 2 Hóa 8 năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)

Em hãy chọn lời giải đúng trong những câu sau:

Câu 1: Phát biểu làm sao sau đó là đúng?

A. Oxi là chất khí ít tung trong nước cùng nhẹ hơn bầu không khí.

B. Oxi là hóa học khí rã vô hạn nội địa cùng nặng hơn bầu không khí.

C. Khí oxi dễ dãi công dụng được với rất nhiều đối kháng hóa học cùng phù hợp chất

D. Tại ánh nắng mặt trời cao, khí oxi tiện lợi chức năng được với rất nhiều đối kháng hóa học (Kim một số loại, phi kim) cùng phù hợp hóa học.

Câu 2: Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không gian dựa vào tính chất như thế nào dưới đây của oxi?

A. Khí O2 nặng trĩu hơn ko khí

B. Khí O2 là khí ko mùi.

C.Khí O2 dễ dàng hoà tan trongnước

D. Khí O2 nhẹ hơn không khí

Câu 3: Hai chất khí nhẹ hơn không gian là

A. H2với N2

B. H2cùng CO2

C. H2 cùng O2

D. H2 với SO2

Câu 4: Đâu là phản ứng hóa phù hợp trong số làm phản ứng hoá học sau?

A. MgCO3MgO + CO2

B. H2O + SO2 H2SO3

C. 2HCl + CaO →CaCl2+ H2O

D. sắt + H2SO4FeSO4 + H2

Câu 5: Cho hồ hết chất sau: CaO, Mg(OH)2, Na2O, CuO, KOH, H3PO4 các chất là oxit?

A. CaO, Na2O, KOH, CuO

B. Mg(OH)2, KOH, H3PO4

C.CaO, Na2O, CuO

D. CuO, KOH, H3PO4

Câu 6: Dãy gồm những chất ở trong các loại oxit axit là

A. CO2, SO2, Na2O,

B. CaO, CO2, SO2

C. SO2, SO3, P2O5

D. CO2, P2O5, Fe2O3

Câu 7: Công thức hóa học điphotpho pentaoxit là:

A. P2O5

B. P2O3

C.PO

D. P5O2.

Câu 8: Trong phòng thí điểm, khí oxi được điều chế trường đoản cú nguyên liệu nào?

A. KMnO4hoặc KClO3

B. KMnO4hoặc KCl

C. Không khí hoặc nước

D. Không khí hoặc KMnO4

Câu 9: Phản ứng nào bên dưới đây là phản ứng phân hủy?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O → Ca(OH)2

D. Ca(HCO3)2 → CaCO3+CO2+H2O

Câu 10: Điều khẳng định nào sau đó là đúng: Không khí là

A. một chất

B. một solo chất

C. một thích hợp chất

D. một láo lếu hợp

Câu 11: Sự cháy là

A. sự lão hóa tất cả tỏa nhiệt độ nhưng mà ko phát sáng

B. sự lão hóa gồm tỏa nhiệt và thắp sáng.

C. sự oxi hóa nhưng lại không tỏa nhiệt độ.

D. sự oxi hóa tuy nhiên không chiếu sáng.

Câu 12: Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu dưới đây về nguyên tố theo thể tích của ko khí:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí khác (CO2, CO, khí hiếm…).

B. 21% những khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống (CO2, CO, khí hiếm…).

D.21% khí oxi, 78% các khí không giống, 1% nitơ.

Câu 13: Khí Hiđro được dùng để làm hấp thụ vào khinc khí cầu vì:

A.khí H2 là đơn chất.

B. khí H2 là khí dịu độc nhất.

C. khí H2 Khi cháy lan các sức nóng.

D. khí H2 không nhiều rã nội địa.

Câu 14 : Hỗn đúng theo của hiđro với oxi nổ bạo gan nhất lúc tỉ lệ thành phần H2: O2 là

A. 1:1

B. 3:1

C. 2:1

D. 4:1

Câu 15: Cho các hóa học sau: HCl, CaO, Mg, S, O2, NaOH, sắt. Các chất dùng để làm điều chế khí H2 là:

A. HCl, CaO.

B. Mg, NaOH, sắt.

C. HCl, S, O2.

D. HCl, Mg, sắt.

Câu 16: Trong các bội phản ứng sau, làm phản ứng cố kỉnh là:

A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

B. 2KClO3 2KCl + 3O2

C. 3Fe + 2O2 Fe3O4

D. 2Al + 3Cl2 2AlCl3

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17: (2,0 điểm) Hoàn thành những pmùi hương trình phản ứng sau:

a . C4H10 + O2.→….. + ……..

b. Fe + ……….. →Fe3O4

c. H2+ O2…………….→

d. Al + O2…..→

Câu 18 : (1 điểm) Hãy phân tích và lý giải hiện tượng kỳ lạ sau: lúc quạt gió vào nhà bếp củi vừa bị tắt, lửa vẫn bùng cháy?

Câu 19: (3 điểm) Cho 13 gam kẽm phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch axit clohiđric (vừa đủ).

a. Tính thể tích khí hidro hiện ra (đktc)?

b. Nếu sử dụng toàn bộ lượng hidro cất cánh ra sống bên trên lấy khử 12 gam bột CuO ngơi nghỉ ánh sáng cao thì hóa học làm sao còn dư? Dư bao nhiêu mol?

Cho biết: Cu = 64; Zn = 65; O = 16;

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8

Hướng dẫn chung:

Chú ý: – Học sinch có thể giải theo những cách sự so sánh, nếu đúng thì giám khảo vẫn đến điểm tối nhiều ứng với phần đó.

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

CâuĐáp án những mã đềĐiểm
Mã đề 01Mã đề 02
Câu 1DA0.25
Câu 2AA0,25
Câu 3AC0,25
Câu 4BA0,25
Câu 5CB0,25
Câu 6CC0,25
Câu 7AA0,25
Câu 8AD0,25
Câu 9DB0,25
Câu 10DD0,25
Câu 11BD0,25
Câu 12CC0,25
Câu 13BC0,25
Câu 14CD0,25
Câu 15DA0,25
Câu 16AB0,25

II. TỰ LUẬN (6,0điểm)

Câu 17 (2,0 điểm)Hoàn thành những phương trình phản nghịch ứng sau:

………………

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học 8 – Đề 4

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Pmùi hương trình hóa học nào tiếp sau đây ko xẩy ra bội nghịch ứng.

A. 4Phường + 5O2 

*
 2P2O5

B. 4Ag + O2 

*
 2Ag2O

C. CO + O2 

*
 CO2

D. 2Cu + O2 

*
 2CuO

Câu 2. Tên Điện thoại tư vấn của oxit N2O5 là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Đinitơ oxit

C. Nitơ (II) oxit

D. Nitơ (II) pentaoxit

Câu 3. Chất công dụng cùng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 4. Dãy chất dưới đây chỉ có những oxit:

A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 5. Dãy hóa chất làm sao sau đây dùng để làm pha chế oxi vào phòng thí nghiệm

A. Không khí, KMnO4

B. KMnO4, KClO3

C. NaNO3, KNO3

D. H2O, không khí

Câu 6. Phản ứng phân bỏ là

A. Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS + H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO2 + O2 + K2O

Câu 7. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là dựa vào phụ thuộc vào đặc điểm.

A. Khí oxi rã trong nước

B. Khí oxi ít rã vào nước

C. Khí oxi nặng nề hóa lỏng

D. Khí oxi khối lượng nhẹ hơn nước

Câu 8. Thành phần các chất trong ko khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% các hóa học khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% những hóa học khác

C. một nửa Nitơ, 1/2 Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% các chất khác

Câu 9. Phương pháp làm sao để dập tắt bếp bởi xăng dầu?

A. Quạt

B. Phủ chăn uống bông hoặc vải dày

C. Dùng nước

D. Dùng cồn

Câu 10. Tính cân nặng KMnO4 biết nhiệt độ phân thấy 2,7552 l khí cất cánh lên

A. 38,678 g

B. 37,689 g

C. 38,868 g

D. 38,886 g

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành phản nghịch ứng các phương thơm trình chất hóa học sau

a) P2O5 + H2O → ….

b) Mg + HCl → …..+ …..

c) KMnO4 → ……+ ……+ O2

d) K + H2O → ….

e) C2H4 + O2 → ……+ H2O

Câu 2. (2 điểm)

a. Trong dãy các oxit sau: H2O; Al2O3; CO2; FeO; SO3; P2O5; BaO. Phân một số loại oxit với hotline tên khớp ứng cùng với mỗi oxit đó?

b. Trong một oxit của sắt kẽm kim loại R (hóa trị II), nguim tố R chiếm phần 71,429% về cân nặng. Tìm công thức phân tử cùng Điện thoại tư vấn thương hiệu của oxit trên.

Câu 3. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 23,3 gam láo hơp 2 kim loại Mg cùng Zn trong bình bí mật đựng khí oxi, sau phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 36,1 gam hỗn hợp 2 oxit.

a) Viết phương thơm trình chất hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đang dùng để làm đốt cháy lượng kim loại trên

c) Tính cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp trên.

Đáp án Đề thi Hóa 8 thân học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng 0,3 điểm

1B2A3D4B5B
6C7B8D9B10C

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) P2O5 + H2O → H3PO4

b) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

c) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

d) 2K + H2O → 2KOH

e) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Câu 2. a

Oxit axitOxit bazoTên gọi tương ứng
Na2ONatri oxit
Al2O3Nhôm oxit
CO2Cacbonđioxit
N2O5Đinito lớn pentaoxit
FeOSắt (II) oxit
SO3Lưu trioxit
P2O5Điphotpho pentaoxit

b.

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |