DE THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 NĂM 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 8 đề thi, có cả đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và luyện giải đề thật tốt để làm bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 2 năm 2021

Với 8 đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 này, cũng giúp thầy cô giáo tham khảo khi ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh môn Toán, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của sydneyowenson.com:


Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số họcSố câu3111143
Câu số1,4,651241,4,7,51,2,4
Số điểm1,50,521124
Đại lượng và đo đại lượngSố câu11
Câu số22
Số điểm0,50,5
Yếu tố hình học: diện tích,chu vi các hình đã học.Số câu112
Câu số877,8
Số điểm0,50,51
Giải bài toán có lời văn.Số câu1111
Câu số3333
Số điểm0,520,52
TổngSố câu52112184
Số điểm2,5120,53146

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

Trường Tiểu học............

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021Môn : TOÁN – LỚP 2

(Thời gian làm bài 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: (0.5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 đơn vị được viết là:

A. 25 B. 205C. 2005D. 250

Câu 2: (0.5đ) Số?

2m = .....................cm

A. 20 B.2000 C.200 D.100

Câu 3: (0.5đ) Mỗi bình hoa có 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như thế có bao nhiêu bông hoa?

A. 20 bông B. 25 bông C. 10 bôngD. 6 bông

Câu 4: (0,5đ) Số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 999B. 900 C. 990 D. 100

Câu 5. (0.5đ) Kết quả của phép tính: 20 + 4 x 7 =

A. 16B. 26C. 48D. 30

Câu 6: (0.5đ) Số 265 đọc là:

A. Hai trăm sáu lăm B. Hai trăm sáu mươi năm C. Hai trăm sáu mươi lămD. Hai trăm sáu năm

Câu 7: (0.5đ) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?


A. 7B. 6C. 9D. 8Câu 8: (0.5đ): Hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8cm; 4cm; 5cm; 6cm thì có chu vi là:


A. 13cmB. 23cmC. 15cmD. 22cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính


46 + 38 82 – 46

................. ..................

................. ..................

................. ..................


235 + 523 648 – 205

................. ..................

................. ..................

................. ..................


Câu 2: (1đ) Tìm x:


a. 87 – X = 33

.................................................

.................................................

.................................................


b. X x 4 = 43 - 19

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 3: (2 đ) Mẹ mua 40 kg gạo, mẹ chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 4: (1đ) Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

I. Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
BCBACCDB

II. Tự luận: 6 điểm

Câu 1: 2 điểm

(Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5 điểm)

Câu 2: 1 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ) Tìm X


a. 87 – X = 33

X = 87 – 33 (0,3đ)

X = 54 (0,2đ)


b. X x 4 = 43 - 19

X x 4 = 24 (0,2đ)

X = 24: 4 (0,2đ)

X = 6 (0,1đ)


Câu 3:

Mỗi túi đựng số kg gạo là: (0.75đ)

40 : 5 = 8( kg) (1đ)

Đáp số: 8 kg gạo (0.25đ)

Câu 4:

2 số đó là 0 và 95

vì 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

TổngSố câu31212173
Số điểm21,51,52215,54,5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

Trường:........................

Lớp:................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 2NĂM HỌC: 2020 - 2021MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. a. Số bé nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số lớn nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120 B. 201C. 12

Câu 2.

Xem thêm: Fifa 16 Ultimate Team Chính Thức Đổ Bộ Android/Ios, Download Fifa 16 Ultimate Team 3

Điền dấu (>, B. C. =

Câu 3. 5 giờ chiều còn gọi là: (M1= 0,5đ)

A. 15 giờ B. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54 B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = .............. là: (M2= 1đ)

A. 29 B. 39 C. 32

Câu 6. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kg – 16kg = ………. b. 14 cm : 2 cm = …………

Câu 7: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)


A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giácCâu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)


a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................


b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................


c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................


Câu 9. Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ)


a. x x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................


b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................


Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Câu 8: 1,5 điểm - Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Câu 9: 2 điểm

Bài giải

Mỗi dãy có số ghế là(0,5 điểm)
36 : 4 = 9 (chiếc ghế)(1 điểm)
Đáp số: 9 chiếc ghế(0,5 điểm)

Câu 10: 1 điểm. Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.


a. x x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10


b. 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28Chia sẻ bởi:
*
Mai Mai
sydneyowenson.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 15.213 Lượt xem: 70.911 Dung lượng: 1,3 MB
Liên kết tải về

Link sydneyowenson.com chính thức:

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 sydneyowenson.com

Các phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
Nổ hũ club online uy tín