Điều dưỡng tiếng anh là gì

Hôm ni, sydneyowenson.com ra mắt cho tới bạn những từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành điều dưỡng thường dùng bạn cần lưu giữ nếu như muốn học hỏi và chia sẻ làm việc cải cách và phát triển trình độ chuyên môn trong với ngoài nước nhé!

*

sydneyowenson.com hy vọng cùng với những tự vựng tiếng Anh chăm ngành điều dưỡng cơ phiên bản này, những các bạn sẽ liên tục search kiếm nhằm cải thiện hơn nữa vốn tự vựng chăm ngành của chính bản thân mình, ship hàng xuất sắc hơn vào học tập tương tự như quá trình trong tương lai. Chúc chúng ta thành công!Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành điều dưỡng phần 1

Tiếng ViệtTiếng AnhPhát âm
* Bệnh:Disease/dɪˈziːz/
Sickness/ˈsɪknəs/
illness/ˈɪlnəs/
* Bệnh bại liệt tphải chăng em:Poliomyelitis/ˌpəʊlɪəʊmʌɪəˈlʌɪtɪs/
* Bệnh cúm:Influenza/ɪnflʊˈɛnzə/
Flu/fluː/
* Bệnh tè đường:Diabetes/dʌɪəˈbiːtiːz/
* Bệnh nhức khớp (xương):Arthralgia/ɑːˈθraldʒə/
* Bệnh đau đôi mắt hột:Trachoma/trəˈkəʊmə/
* Bệnh đau tim:Hear-disease/hɪə//dɪˈziːz/
Viêm gan:Hepatitis/ˌhɛpəˈtʌɪtɪs/
* Bệnh đậu mùa:Small box/smɔːl//bɒks
* Bệnh đục nhân mắt:Cataract/ˈkatərakt/
* Bệnh hen (suyễn):Asthma/ˈasmə/
* Bệnh hoa liễu (phong tình):Venereal disease/vɪˈnɪərɪəl//dɪˈziːz/
* Bệnh lao:Tuberculosis/tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs/
Phthisis/ˈ(f)θʌɪsɪs/
* Bệnh liệt (nửa người):Paralysis (hemiplegia)/pəˈralɪsɪs/
* Bệnh ko kể da:Skin disease/skɪn//dɪˈziːz/
* Bệnh nhồi huyết (cơ tim):Infarct (cardiac infarctus)/ɪnˈfɑːkt/
* Bệnh scaclatin(tinh hồng nhiệt):Scarlet fever/ˈskɑːlɪt//ˈfiːvə/
* Bệnh sốt rét:Malaria/məˈlɛːrɪə/
Paludism/ˈpaljʊdɪz(ə)m/
* Bệnh sởi:Measles/ˈmiːz(ə)lz/
* Bệnh táo:Constipation/kɒnstɪˈpeɪʃ(ə)n/
* Bệnh thấp:Rheumatism/ˈruːmətɪz(ə)m/
* Bệnh thuỷ đậu:Chicken-pox/ˈtʃɪkɪnpɒks/
* Bệnh tim:Syphilis/ˈsɪfɪlɪs/
* Bệnh ung thư:Cancer/ˈkansə/
* Bệnh màng não:Meningitis/ˌmɛnɪnˈdʒʌɪtɪs/
* Bệnh viêm phế truất quản:Bronchitis/brɒŋˈkʌɪtɪs/
* Bệnh viêm ruột:Enteritis/ˌɛntəˈrʌɪtɪs/
* Bệnh học tâm thần:Psychiatry/sʌɪˈkʌɪətri/
* Bệnh SIDA (suy bớt miễn dịch):AIDS
* Bệnh nhân:Patient, sichồng (man, woman)/ˈpeɪʃ(ə)nt//sɪk/
* Băng:Bandage/ˈbandɪdʒ/
* Buồn nôn:A feeling of nausea
* Cấp cứu:First-aid
* Chẩn đoán:To diagnose, diagnosis/ˈdʌɪəɡnəʊz/
* Chóng mặt:Giddy/ˈɡɪdi/
* Đau âm ỉ:Dull ache/dʌl//eɪk/
* Đau họng:Sore throat/sɔː//θrəʊt/
* Đau tai:Ear ache/ɪə//eɪk/
* Đau tim:Heart complaint/hɑːt//kəmˈpleɪnt/
* Điều trị học:Therapeutics
* Giun đũa:Ascarid/ˈaskərɪd/
* Chứng:IstêriHysteria
* Kân hận u:Tumuor
* Mất ngủ:Insomnia/ɪnˈsɒmnɪə/
* Ngoại khoa (phẫu thuật):Surgery/ˈsəːdʒ(ə)ri/
* Nhi khoa:Paediatrics/ˌpiːdɪˈatrɪks/

Bạn đang xem: Điều dưỡng tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ anh chuyên ngành điều dưỡng


Xem thêm: Approximate Là Gì, Nghĩa Của Từ Approximation, Approximate

Từ vựng tiếng anh siêng ngành điều chăm sóc phần 2

Tiếng ViệtTiếng AnhPhát âm
* Bệnh bạch hầu:Diphteria
* Bệnh cùi (hủi, phong):Leprosy/ˈlɛprəsi/
* Người bệnh tật cùiLeper
* Bệnh dịch: Epidemic/ɛpɪˈdɛmɪk/
Plague/pleɪɡ/
* Bệnh đau dạ dày:Stomach ache/ˈstʌmək//eɪk/
* Bệnh đau đôi mắt (viêm kết mạc):Sore eyes (conjunctivitis)
* Bệnh nhức ruột thừa:Appendicitis/əˌpɛndɪˈsʌɪtɪs/
* Bệnh đau gan:Hepatitis/ˌhɛpəˈtʌɪtɪs/
Xơ gan:Cirrhosis/sɪˈrəʊsɪs/
* Bệnh hễ kinh:Epilepsy/ˈɛpɪlɛpsi/
* Bệnh hạ cam, săng:Chancre/ˈʃaŋkə/
* Bệnh ho, ho gà:Cough/kɒf/
* Bệnh ho gàWhooping cough
* Bệnh kiết lỵ:Dysntery
* Bệnh lậu:Blennorrhagia
* Bệnh mạn tính:Chronic disease
* (Da liễu)Khoa da:Dermatology
* Bệnh phù thũng: Beriberi/ˌbɛrɪˈbɛri/
* Bệnh Sida:AIDS
* Bệnh nóng xuất huyết:Dengue fever/ˈdɛŋɡi//ˈfiːvə/
* Bệnh xưng khớp xương:Arthritis/ɑːˈθrʌɪtɪs/
* Bệnh trung khu thần:Mental disease
* Bệnh thiếu thốn máu: Anaemia/əˈniːmɪə/
* Bệnh thương thơm hàn:Typhoid (fever)/ˈtʌɪfɔɪd/
* Bệnh trĩ:Hemorrhoid/ˈhɛmərɔɪd/
* Bệnh uốn nắn ván:Tetanus/ˈtɛt(ə)nəs/
* Bệnh viêm não:Encephalitis/ɛnˌsɛfəˈlʌɪtɪs/
* Bệnh viêm phổi:Pneumonia/njuːˈməʊnɪə/
* Bệnh viêm tim:Carditis/kɑːˈdʌɪtɪs/
* Bệnh lý:Pathology/pəˈθɒlədʒi/
* Bệnh viện:Hospital/ˈhɒspɪt(ə)l/
* Bà đỡ:Midwife/ˈmɪdwʌɪf/
* Bắt mạch:To feel the pulse
* Cảm:To have a cold, lớn catch cold
* Cấp tính (bệnh):Adễ thương disease
Chiếu điện:X-ray/ˈɛksreɪ/
* Dị ứng:Allergy/ˈalədʒi/
* Đau buốt, chói: Axinh tươi pain
* Đau răng:Toothache/ˈtuːθeɪk/
* Đau tay:To have pain in the hand
* Điều trị:To treat, treatment
* Đơn thuốc:Prescription/prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
* Huyết áp: Blood pressure/blʌd//ˈprɛʃə/
* Khám bệnh:To examine/ɪɡˈzamɪn/
* Loét, ung nhọt:Ulcer/ˈʌlsə/
* Ngất:To faint, to loose consciousness
* Ngộ độc:Poisoning/ˈpɔɪz(ə)nɪŋ/
* Nhổ răng:To take out (extract) a tooth.

Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng để giúp đỡ ích đến các bạn vào công việc hiện nay của bản thân mình không ít đấy. Và để rèn luyện cũng tương tự trao dồi thêm từ vựng chuyên ngành, chúng ta đề xuất search đọc tư liệu bằng tiếng anh. Trong quy trình học tập thì nên chủ động tra cứu trường đoản cú ví như bản thân không nuốm nghĩa. Mỗi ngày một ít, những các bạn sẽ sớm nắm rõ được những tự.

*

*


Quý Khách đã search một trung vai trung phong tiếng Anh đáng tin tưởng cùng bảo đảm unique giảng dạy? Jaxtimãng cầu English Center - gạn lọc đúng tốt nhất dành riêng cho bạn! Đăng ký kết thừa nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí tức thì hôm nay!
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN