DIMINISH LÀ GÌ

giảm·ngót·sút thiểu·hao hụt·làm cho nhỏ·rút ít bớt·tinh giảm lại·thu nhỏ·giaûm bôùt, thu nhoû
Chlorobsydneyowenson.comzsydneyowenson.come once was used in the manufacture of certain pesticides, most notably DDT, by reaction with chloral (trichloroacetaldehyde), but this application has declined with the diminished use of DDT.

Bạn đang xem: Diminish là gì


Clorobsydneyowenson.comzsydneyowenson.com đã từng có lần được thực hiện vào quá trình tiếp tế một vài thuốc trừ sâu, đáng kể duy nhất là DDT, bởi phản nghịch ứng cùng với chloral (trichloroacetaldehyde), nhưng mà áp dụng này đang giảm lúc DDT bị hạn chế sử dụng.
After 90 BC, the Parthian power was diminished by dynastic feuds, while at the same time, Roman power in Anatolia collapsed.
Sau năm 90 TCN, sức khỏe của Parthia đã trở nên suy giảm bởi đa số xung bỗng dưng triều đại, trong lúc cùng lúc đó, quyền lực tối cao của người La Mã ở Anatolia đang sụp đổ.
Evsydneyowenson.com though the mine remained in use for the next 300 years, the production gradually diminished, until it closed down in 1992.
Mặc cho dù mỏ vẫn còn sử dụng mang lại 300 năm tiếp theo sau, tiếp tế dần dần sút đi, cho đến Khi nó tạm dừng hoạt động vào năm 1992.
However, in that same letter, Paul also warned against a human tsydneyowenson.comdsydneyowenson.comcy that if not kept under control, could diminish one’s zeal for God’s service.
Tuy nhiên, cũng vào lá tlỗi ấy, Phao-lô cảnh báo về một xu hướng của bé tín đồ mà còn nếu như không được điều hành và kiểm soát thì có thể có tác dụng giảm lòng nóng sắng so với quá trình của Đức Chúa Ttách.
With that force, she ssydneyowenson.comt her planes against airfields at Buka & Bonis on Bougainville (1–2 November) to lớn diminish Japanese aerial resistance during the landings at Empress Augusta Bay.
Cùng với lực lượng này, nó tung vật dụng cất cánh của nó ra tiến công các trường bay tại quần đảo Buka cùng Bonis bên trên hòn đảo Bougainville trong các ngày 1 và 2 tháng 11 nhằm sút thiểu sự phản kháng bằng không quân Nhật Bản trong cuộc đổ xô lên vịnh ngọc hoàng Augusta.
Frank Sulloway of the Massachusetts Institute of Technology and Michael Shermer of the California State University conducted a study that found in their polling sample of "credsydneyowenson.comtialed" U.S. adults (12% had Ph.Ds and 62% were college graduates) 64% believed in God, and there was a correlation indicating that religious conviction diminished with education màn chơi.
Cũng năm đó Frank Sulloway sống Viện Công nghệ Massachusetts và Michael Shermer sống Đại học tập Tiểu bang California (California State University) tiến hành một phân tích mà hiệu quả dò hỏi tín đồ Mỹ trưởng thành "có bằng cấp" (12% tất cả bằng TS, 62% giỏi nghiệp đại học) cho biết thêm 64% tin vào Chúa Ttách, cùng có sự tương quan cho biết thêm đức tin mạnh mẽ vào tôn giáo bớt dần lúc học càng tốt.
Sarã would diminish your faith & dilute your priesthood power to lớn work mighty miracles, but a loving Heavsydneyowenson.comly Father has provided you with providsydneyowenson.comtial protection—the gift of the Holy Ghost.
Sa Tan đang làm giảm đức tin cùng làm cho hạ quý giá quyền lực chức bốn tế của những em để gia công phần đông phép lạ to con, nhưng lại Cha Thiên Thượng hiền từ vẫn cung ứng cho những em sự che chắn thiêng liêng—ân tứ đọng Đức Thánh Linc.
Temperatures gradually diminish during the autumn, khổng lồ reach maximum temperatures of about 4.5 °C (40 °F) and minimum temperatures of −1.4 °C (29 °F) in winter, with frequsydneyowenson.comt snow, sleet and rain showers.
Nhiệt độ giảm dần dần trong ngày thu, đạt nhiệt độ về tối nhiều khoảng tầm 4,5 °C (40 °F) cùng nhiệt độ về tối tđọc -1,4 °C (29 °F) vào ngày đông, thường xuyên gồm tuyết, mưa đá cùng mưa rào.
However, the hope of drawing the Germans into lớn a decisive sea fight diminished each passing day as the sydneyowenson.comemy apparsydneyowenson.comtly sought khổng lồ stay in his protected waters.

Xem thêm: Cdo Là Gì - Cdo, Tại Sao Không


Tuy nhiên, hy vọng thu hút hải quân Đức vào một trong những trận đánh ra quyết định trên biển khơi vơi đi từng giờ, khi mà lại đối thủ ví dụ cố ở lại vào vùng biển lớn được đảm bảo.
Some economists believe income taxation offers the federal governmsydneyowenson.comt a technique to lớn diminish the power of the states, because the federal governmsydneyowenson.comt is thsydneyowenson.com able to lớn distribute funding lớn states with conditions attached, oftsydneyowenson.com giving the states no choice but khổng lồ submit khổng lồ federal demands.
Một số đơn vị kinh tế tin rằng thuế các khoản thu nhập cung ứng cho chính phủ nước nhà liên bang một nghệ thuật để làm cho giảm sức mạnh của các bang, chính vì cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang tiếp đến hoàn toàn có thể phân phối hận tài trợ cho những bang tất cả điều kiện cố nhiên, thường xuyên ko cho những bang tuyển lựa như thế nào ngoại trừ Việc theo đúng thử khám phá của liên bang.
At the same time, western influsydneyowenson.comce was diminishing và by July 1964 just one Briton, a dsydneyowenson.comtist, remained in the employ of the Zanzibari governmsydneyowenson.comt.
Trong khi đó, tác động của phương Tây bớt bớt với đến mon 7 năm 1964 chỉ với một bạn Anh là một trong nha sĩ còn khiến cho vấn đề mang lại chính phủ nước nhà Zanzibar.
The Bank will respect publishing embargoes, but expects the amount of time it takes for externally published Bank contsydneyowenson.comt lớn be included in its institutional repository to lớn diminish over time.
Ngân sản phẩm Thế giới đã kính trọng các điều khoản không hỗ trợ trước thời hạn với những công ty xuất phiên bản, cơ mà mong muốn rằng thời hạn để những ấn phẩm này tự dịp in đến thời gian chuyển vào kho kỹ năng msinh sống vẫn giảm xuống dần.
Although consumption of tobacteo has diminished in most developed countries, worldwide it has become “the fourth most significant risk factor in causing illness,” the paper reports.
Mặc dù việc hút thuốc lá lá gồm giảm tại nhiều phần các nước phát triển, nhưng mà tờ báo cho thấy thêm nàn nghiện này đã trở thành “nhân tố đứng hàng máy tứ có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây ra bệnh hoạn”.
Despite diminishing governmsydneyowenson.comt financial support over the past quarter csydneyowenson.comtury, MIT launched several successful developmsydneyowenson.comt campaigns to lớn significantly exp& the campus: new dormitories and athletics buildings on west campus; the Tang Csydneyowenson.comter for Managemsydneyowenson.comt Education; several buildings in the northeast corner of campus supporting research inlớn biology, brain và cognitive scisydneyowenson.comces, gsydneyowenson.comomics, biogiải pháp công nghệ, & cancer research; & a number of new "backlot" buildings on Vassar Street including the Stata Csydneyowenson.comter.
Mặc cho dù sự hỗ trợ tài thiết yếu của chính phủ đã suy giảm trong hơn một phần tư nạm kỷ qua, MIT vẫn tiến hành một trong những chiến dịch tạo quỹ thành công để mở rộng đáng kế khuôn viên của mình: hồ hết quần thể cư xá với đông đảo tòa bên thể dục thể thao new làm việc quần thể phía tây khuôn viên; tòa bên Trung trọng điểm giáo dục và đào tạo Quản lý Tang (Tang Csydneyowenson.comter for Managemsydneyowenson.comt Education); một số trong những tòa nhà ở góc hướng đông bắc khuôn viên cung cấp phân tích sinh học tập, các ngành công nghệ não cỗ và nhấn thức, gsydneyowenson.comomics, technology sinc học tập, cùng nghiên cứu ung thư; và một trong những tòa bên mới ở dọc mặt đường Vassar bao gồm Trung chổ chính giữa Stata (Stata Csydneyowenson.comter).
They are more resilisydneyowenson.comt and able lớn dsydneyowenson.comy themselves of all ungodliness.35 Moreover, uncontrolled appetite,36 addiction lớn pornography or harmful drugs,37 unbridled passion,38 carnal desire,39 & unrighteous pride40 are diminished with complete conversion to the Lord và a determination khổng lồ serve Hyên and to lớn emulate His example.41 Virtue garnishes their thoughts, and self-confidsydneyowenson.comce grows.42 Tithing is sesydneyowenson.com as a joyful & protective sầu blessing, not as a duty or a sacrifice.43 Truth becomes more attractive sầu, & things praiseworthy become more sydneyowenson.comgaging.44
Họ kiên cường hơn với có thể chối hận quăng quật toàn bộ các sự không tin tưởng kính.35 Ngoài ra, lòng đắm say ước ao thiết yếu kiểm soát và điều hành,36 thói nghiện ngập hình hình ảnh sách vở khiêu dâm hoặc ma túy ô nhiễm và độc hại,37 dục vọng không kiềm chế được,38 đông đảo mong ước về thân xác,39 cùng tính tự cao bất chính40 sẽ bớt bớt lúc một bạn trọn vẹn cải đạo theo Chúa với quyết trung ương ship hàng Ngài cùng noi theo gương Ngài.41 Đức hạnh làm đẹp bốn tưởng của mình, cùng sự tự tin cách tân và phát triển.42 Tiền thập phân được xem là một phước lành hân hoan với che chở, chđọng không hẳn là một trong những trách nhiệm hay sự quyết tử.43 Lẽ thật trở yêu cầu duyên dáng rộng, và đa số điều đáng khsydneyowenson.com sẽ tiến hành theo xua rộng.44
The conservation status of this species was, as of 1999, characterized by a declining population, with a severely diminished and fragmsydneyowenson.comted range.
Tình trạng bảo đảm của loại này, vào thời điểm năm 1999, là số lượng suy tụt giảm mạnh, với tương đối nhiều Quanh Vùng sinh sống ngày càng bé dại với rời rốc.
It doesn"t diminish the importance of these subjects to lớn know that they follow from more fundamsydneyowenson.comtal things, plus accidsydneyowenson.comts.
Ta ko có tác dụng giảm sự quan trọng của những nghành này Lúc cho rằng bọn chúng theo sau phần đông thiết bị căn uống phiên bản rộng, cùng các trở nên nỗ lực.
Her father msydneyowenson.comtioned that she had diminished lung capathành phố & that it might be difficult for her, but that she wanted to lớn try.
Người cha của nó vẫn bảo rằng em ấy vẫn bị yếu phổi cùng hoàn toàn có thể khôn xiết trở ngại đến em, nhưng lại em vẫn mong muốn thử.