Vistalizator - thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho Windows Vista và Windows 7Giúp chuyển giao diện chương trình sang ngôn ngữ khácCách Sử DụngTrước tiên, hãy xem các thông tin về hệ thống của bạn (32-bit hay 64-bit, đã cài Service Pack 1/2 hay chưa):Mở Control Panel -> System and Maintenance -> SystemNhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trong menu Start và chọn PropertiesKhuyến khích cài gói Service Pack 1/2 cho Vista/Windows 7 trước k" /> Vistalizator - thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho Windows Vista và Windows 7Giúp chuyển giao diện chương trình sang ngôn ngữ khácCách Sử DụngTrước tiên, hãy xem các thông tin về hệ thống của bạn (32-bit hay 64-bit, đã cài Service Pack 1/2 hay chưa):Mở Control Panel -> System and Maintenance -> SystemNhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trong menu Start và chọn PropertiesKhuyến khích cài gói Service Pack 1/2 cho Vista/Windows 7 trước k" />

Đổi ngôn ngữ trong win 7

l version="1.0" encoding="utf-8" ?> Vistalizator - thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho Windows Vista và Windows 7

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Giúp chuyển giao diện chương trình sang ngôn ngữ khác


Cách Sử Dụng

Trước tiên, hãy xem các thông tin về hệ thống của bạn (32-bit hay 64-bit, đã cài Service Pack 1/2 hay chưa):
Mở Control Panel -> System and Maintenance -> SystemNhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trong menu Start và chọn PropertiesKhuyến khích cài gói Service Pack 1/2 cho Vista/Windows 7 trước khi cài thêm ngôn ngữ hiển thị mới trong chế độ Express vì nó sẽ không được cập nhật bởi trình cài đặt SP - vốn chỉ cập nhật cho các gói ngôn ngữ cài ở chế độ Internal. Xem sự khác nhau giữa chế độ cài đặt Internal và Express.Mở Control Panel -> System and Maintenance -> Windows UpdateLưu ý, nếu bạn đã cài đặt ngôn ngữ mới trên Windows RTM bằng chế độ Express và sau đó bạn cài SP1/SP2, bạn nên cập nhật lại tất cả các ngôn ngữ đó - bằng cách tải về và cài đặt gói ngôn ngữ SP1/SP2 trong chế độ cài Express.Tiếp theo, cài đặt ngôn ngữ mới:Đừng nhấp đúp chuột vào các tập tin cài đặt gói ngôn ngữ MUI - vì nó chỉ chạy được trên Windows Ultimate/EnterpriseChạy Vistalizator, load các gói ngôn ngữNhấp "Add languages"Chờ quá trình cài đặt hoàn tất và chấp nhận sự thay đổi ngôn ngữ giao diệnThoát chương trình và khởi động lại Windows đối với ngôn ngữ MUI hoặc đăng xuất nếu là ngôn ngữ LIP (chỉ khi ngôn ngữ MUI nền của nó trùng với ngôn ngữ đang hiển thị)Xong!
*
Bạn có thể cài đặt nhiều ngôn ngữ và chuyển đổi giữa chúng cách dễ dàng bằng VistalizatorSau cùng, bạn có thể làm thêm các bước tùy chọn sau:Đổi Keyboard layout, Location, Standards and Formatsmở Control Panel -> Clock, Language, and Region Đổi ngôn ngữ mặc định trong Internet Explorermở menu của chương trình -> Tools -> Internet Options -> General tab -> LanguagesĐổi font trong Notepadmở menu chương trình -> Format -> Font...

Hướng Dẫn Từng Bước

Xem hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ bằng hình ảnh

Lưu Ý về Service Pack cho Windows

Khi ngôn ngữ đang hiển thị được cài trong chế độ Express: trước khi cài Service Pack, hãy chuyển về ngôn ngữ gốc của Windows hoặc các ngôn ngữ được cài ở chế độ Internal và khởi động lại Windows
Trình cài đặt Service Pack sẽ chỉ cập nhật các ngôn ngữ được cài ở chế độ Internal; các ngôn ngữ cài ở chế độ Express sẽ không được cập nhậtCác ngôn ngữ đã được cài ở chế độ Express trên Windows RTM vẫn hoạt động sau khi cài SP1/SP2 - Tuy nhiên, những ngôn ngữ "RTM" có thể được cập nhật lên SP1/SP2 bằng cách cài Gói Ngôn Ngữ SP1/SP2 bằng Vistalizator trong chế độ Express