đơn vị tính set là gì

Thanh khô bình htc bây giờ đã share cho các bạn Bảng viết tắt các đơn vị chức năng đo thế giới chuẩn

TÊN TIẾNG ANHTÊN TIẾNG VIỆT
SETSETSBộ
DZNDOZEN
GROGROSSTổng (trọng lượng)
THIN THOUSANDSNghìn
PCEPIECESCái, chiếc
PRPAIRĐôi, cặp
MTRMETRESMét
FOTFEETPhút
YRDYARDSI-at
MTKSQUARE METRESMét vuông
FTKSQUARE FEETPhút vuông
YDKSQUARE YARDSI-at vuông
GRMGRAMMESGam
GDWGRAMMES BY DRY WEIGHTGam (theo trọng lượng khô)
GICGRAMMES INCLUDING CONTAINERSGam (bao hàm công-ten-nơ)
GIIGRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSGam (bao hàm bao bì gói gọn bên trong)
GMCGRAMMES BY METAL CONTENTGam (theo các chất kyên loại)
KGMKILO-GRAMMESKi-lô-gam
KDWKILO-GRAMMES BY DRY WEIGHTKi-lô-gam (theo trọng lượng khô)
KICKILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERSKi-lô-gam (bao hàm công-ten-nơ)
KIIKILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGSKi-lô-gam (bao hàm bao bì đóng gói bên trong)
KMCKILO-GRAMMES BY METAL CONTENTKi-lô-gam (theo hàm lượng kyên loại)
TNEMETRIC-TONSTấn
MDWMETRIC-TONS BY DRY WEIGHTTấn (theo trọng lượng khô)
MICMETRIC-TONS INCLUDING CONTAINERSTấn (bao hàm công-ten-nơ)
MIIMETRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGSTấn (bao gồm vỏ hộp gói gọn mặt trong)
MMCMETRIC-TONS BY METAL CONTENTTấn (theo lượng chất kyên loại)
ONZOUNCEAo-xơ
ODWOUNCE BY DRY WEIGHTAo-xơ (theo trọng lượng khô)
OICOUNCE INCLUDING CONTAINERSAo-xơ (bao hàm công-ten-nơ)
OIIOUNCE INCLUDING INNER PACKINGSAo-xơ (bao gồm vỏ hộp gói gọn bên trong)
OMCOUNCE BY METAL CONTENTAo-xơ (theo các chất kyên loại)
LBRPOUNDSPao
LDWPOUNDS BY DRY WEIGHTPao (theo trọng lượng khô)
LICPOUNDS INCLUDING CONTAINERSPao (bao gồm công-ten-nơ)
LIIPOUNDS INCLUDING INNER PACKINGSPao (bao gồm vỏ hộp đóng gói bên trong)
LMCPOUNDS BY METAL CONTENTPao (theo hàm vị kyên ổn loại)
STNSHORT TONTấn ngắn
LTNLONG TONTấn dài
DPTDISPLA CEMENT TONNAGETrọng tải
GTGROSS TONNAGE FOR VESSELSTổng trọng cài tàu
MLTMILLI-LITRESMi-li-lít
LTRLITRESLít
KLKILO-LITRESKi-lô-lít
MTQCUBIC METRESMét khối
FTQCUBIC FEETPhút khối
YDQCUBIC YARDSI-at khối
OZIFLUID OUNCEAo-xơ đong (đơn vị đo lường và thống kê thể tích)
TROTROY OUNCETroi ao-xơ
PTIPINTSPanh
QTQUARTSLkhông nhiều Anh
GLLWINE GALLONSGa-lông rượu
CTCARATSCara
LCLACTOSE CONTAINEDHàm lượng Lactoza
KWHKILOWATT HOURKi-lô-oát giờ
ROLROLLCuộn
UNCCONCon
UNUCUCủ
UNYCAYCây
UNHCANHCành
UNQQUAQuả
UNNCUONCuốn
UNVViên/Hạt
UNKKiện/Hộp/Bao
UNTThanh/Mảnh
UNLLon/Can
UNBQuyển/Tập
UNAChai/ Lọ/ Tuýp
UNDTút

Bảng viết tắt các đơn vị chức năng đo dẫn xuất

TTĐại lượngĐơn vịThể hiện nay theo đơn vị cơ bạn dạng nằm trong hệđơn vị SI
TênKý hiệu
1. Đơn vị không gian, thời gian với hiện tượng tuần hoàn
1.1góc phẳng (góc)radianradm/m
1.2góc khốisteradiansrm2/m2
1.3diện tíchmét vuôngm2m.m
1.4thể tích (dung tích)mét khốim3m.m.m
1.5tần sốhécHzs-1
1.6vận tốc gócradian

trên giây

rad/ss-1
1.7tốc độ gócradian bên trên giây bình phươngrad/s2s-2
1.8vận tốcmét bên trên giâym/sm.s-1
1.9gia tốcmét bên trên giây bình phươngm/s2m.s-2
2. Đơn vị cơ
2.1cân nặng theo chiều dài (tỷ lệ dài)kilôgam

trên mét

kg/mkilogam.m-1
2.2khối lượng theo mặt phẳng (mật độ mặt)kilôgam

trên mét vuông

kg/m2kg.m-2
2.3trọng lượng riêng (mật độ)kilôgam

bên trên mét khối

kg/m3kilogam.m-3
2.4lựcniutơnNm.kilogam.s-2
2.5mômen lựcniutơn métN.mm2.kilogam.s-2
2.6áp suất, ứng suấtpascanPam-1.kg.s-2
2.7độ nhớt động lựcpascan giâyPa.sm-1.kilogam.s-1
2.8độ nhớt hễ họcmét vuông

trên giây

m2/smét vuông.s-1
2.9công, năng lượngjunJm2.kilogam.s-2
2.10công suấtoátWmét vuông.kilogam.s-3
2.11lưu lại lượng thể tíchmét khối

bên trên giây

m3/sm3.s-1
2.12lưu lại lượng khối hận lượngkilôgam

bên trên giây

kg/skg.s-1
3. Đơn vị nhiệt
3.1ánh sáng Celsiusđộ CelsiusoCt = T – T0; trong các số ấy t là nhiệt độ Celcius, T là ánh sáng nhiệt độ động học tập cùng T0 =273,15.

Bạn đang xem: đơn vị tính set là gì

3.2nhiệt lượngjunJmét vuông.kg.s-2
3.3sức nóng lượng riêngjun trên kilôgamJ/kgmét vuông.s-2
3.4nhiệt dungjun trên kenvinJ/Km2.kilogam.s-2.K-1
3.5nhiệt dung kân hận (sức nóng dung riêng)jun bên trên kilôgam kenvinJ/(kilogam.K)mét vuông.s-2.K-1
3.6thông lượng nhiệtoátWm2.kilogam.s-3
3.7thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng nhiệt)oát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
3.8thông số truyền nhiệtoát trên m2 kenvinW/(mét vuông.K)kilogam.s-3.K-1
3.9độ dẫn nhiệt (thông số dẫn nhiệt)oát trên

mét kenvin

W/(m.K)m.kg.s-3.K-1
3.10độ phát tán nhiệtmét vuông

trên giây

m2/sm2.s-1
4. Đơn vị năng lượng điện cùng từ
4.1năng lượng điện lượng (điện tích)culôngCs.A
4.2điện cố kỉnh, hiệu điện cầm (năng lượng điện áp), sức điện độngvônVmét vuông.kilogam.s-3.A-1
4.3cường độ điện trườngvôn bên trên métV/mm.kg.s-3.A-1
4.4điện trởômWm2.kilogam.s-3.A-2
4.5điện dẫn (độ dẫn điện)simenSm-2.kg-1.s3.A2
4.6thông lượng năng lượng điện (thông lượng điện dịch)culôngCs.A
4.7mật độ thông lượng năng lượng điện (năng lượng điện dịch)culông trên

mét vuông

C/m2m-2.s.A
4.8công, năng lượngjunJmét vuông.kg.s-2
4.9cường độ trường đoản cú trườngampe bên trên métA/mm-1.A
4.10điện dungfaraFm-2.kg-1.s4.A2
4.11độ tự cảmhenryHm2.kg.s-2.A-2
4.12trường đoản cú thôngvebeWbm2.kg.s-2.A-1
4.13mật độ tự thông, chạm màn hình từteslaTkilogam.s-2.A-1
4.14suất trường đoản cú độngampeAA
4.15năng suất tính năng (công suất)oátWmét vuông.kilogam.s-3
4.16công suất biểu kiếnvôn ampeV.Amét vuông.kilogam.s-3
4.17công suất khángvarvarm2.kg.s-3
5. Đơn vị ánh nắng cùng sự phản xạ điện từ gồm liên quan
5.1năng lượng bức xạjunJm2.kilogam.s-2
5.2năng suất sự phản xạ (thông lượng bức xạ)oátWmét vuông.kilogam.s-3
5.3độ mạnh bức xạoát trên steradianW/srmét vuông.kilogam.s-3
5.4độ chói năng lượngoát trên steradian mét vuôngW/(sr.m2)kilogam.s-3
5.5năng suất bức xạoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
5.6độ rọi năng lượngoát trên

mét vuông

W/m2kilogam.s-3
5.7độ chóicandela trên

mét vuông

cd/m2m-2.cd
5.8quang đãng thônglumenlmcd
5.9lượng sánglumen giâylm.scd.s
5.10năng suất phát sáng (độ trưng)lumen trên

mét khối

J/m3m-1.kg.s-2
6.5công suất âmoátWm2.kg.s-3
6.6cường độ âmoát trên

mét vuông

W/m2kg.s-3
6.7trsinh sống phòng âm (mức độ cản âm học)pascan giây

trên mét khối

Pa.s/m3m-4.kg.s-1
6.8trlàm việc kháng cơ (mức độ cản cơ học)niutơn giây

trên mét

N.s/mkg.s-1
7. Đơn vị hoá lý với đồ dùng lý phân tử
7.1nguyên tử khốikilôgamkgkg
7.2phân tử khốikilôgamkgkg
7.3độ đậm đặc molmol trên

mét khối

mol/m3m-3.mol
7.4hoá thếjun bên trên molJ/molmét vuông.kilogam.s-2.mol-1
7.5hoạt độ xúc táckatalkats-1.mol
8. Đơn vị bức xạ ion hoá
8.1độ pngóng xạ (hoạt độ)becơrenBqs-1
8.2liều dung nạp, kermagrayGymét vuông.s-2
8.3liều tương đươngsivơSvm2.s-2
8.4liều chiếuculông bên trên kilôgamC/kgkg-1.s.A

Bảng các đơn vị đo lường chăm ngành đặc biệt 

TTĐại lượngĐơn vị giám sát và đo lường chuyên ngành đặc biệtGiá trịMục đích

sử dụng

TênKý hiệuMột (01) đơn vị giám sát siêng ngành đặc biệtChuyển đổi theo đơn vị chức năng đo lường và tính toán trực thuộc hệ đơn vị SI
1diện tíchhéctaha1 ha10 000 m2Chỉ cần sử dụng trong đo diện tích ruộng khu đất.
barnb1 b10-28 m2Chỉ sử dụng trong đồ vật lý phân tử nhân và nguyên tử
2tần sốvòng

trên giây

r/s1 r/s

1 Hz

Chỉ dùng vào đo tần số những hoạt động tảo.
vòng

trên phút

r/min1 r/min

1/60 Hz

Chỉ dùng trong đo tần số những vận động tảo.
3tiết ápmilimét thuỷ ngânmmHg

1 mmHg

133,322 Pa

Chỉ cần sử dụng vào đo máu áp
4sức nóng lượngcalocal1 cal4,186 8 JChỉ sử dụng vào lĩnh vực thực phẩm
5kân hận lượngcaratct1 ct

0,2 g

Các giải pháp về bài toán trình diễn, bộc lộ các đơn vị chức năng đo lường chấp thuận theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 mon 8 năm 2007 của Chính phủ – PHỤ LỤC II 

1. Tên Hotline, ký kết hiệu trong một đơn vị chức năng buộc phải được trình diễn và một hình trạng như thể nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là ký kết hiệu của đối chọi vị).

Ví dụ: kilômét /giờ đồng hồ hoặc km /h (không được viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị đề nghị viết bằng văn bản hay, hình dáng trực tiếp đứng, ko viết hoa ký từ bỏ trước tiên của cả tên đơn vị chức năng xuất xứ xuất phát từ một thương hiệu riêng, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị chức năng yêu cầu viết bằng văn bản hay, loại trực tiếp đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s…

Trường vừa lòng thương hiệu đơn vị xuất xứ từ một tên riêng thì cam kết tự đầu tiên trong ký kết hiệu đơn vị cần viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không được cấp dưỡng ký kết hiệu đơn vị chức năng đo lường xác nhận nguyên tố prúc hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: không được thực hiện We là ký kết hiệu đơn vị công suất năng lượng điện năng thế đến ký hiệu phương pháp là W.

5. lúc trình bày đơn vị chức năng bên dưới dạng phnghiền nhân của nhì xuất xắc nhiều ký hiệu đơn vị phải sử dụng dấu chnóng (.).

Xem thêm: Cách Treo Tiền Xu Cổ Đại Được Dùng Để Nâng Cấp Vật Phẩm Nào?

Ví dụ: đơn vị chức năng hiệu suất điện trsinh sống là mét kenvin ở oát cần viết: m.K/W (với m là cam kết hiệu của mét) nhằm minh bạch cùng với milikenvin ở oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của chi phí tố SI)

6. khi trình bày đơn vị bên dưới dạng phnghiền phân chia được sử dụng gạch ngang (-),gạch chéo g (/)hoặc lũy thừa âm. h

Ví dụ: mét bên trên giây, cam kết hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng trường phù hợp sau vệt gạch chéo có nhì giỏi nhiều cam kết hiệu đơn vị chức năng thì phải để các đơn vị chức năng này vào vệt ngoặc 1-1 hoặc biến hóa qua tích của lũy thừa âm.

Ví dụ: J/(kilogam.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kilogam -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. lúc biểu lộ cực hiếm đại lượng theo đơn vị chức năng đo yêu cầu ghi rất đầy đủ cả phần trị số cùng phần đơn vị đo. Giữa hai yếu tố này đề nghị biện pháp nhau một cam kết từ trống.

Ví dụ: 22 m (ko được viết: 22m hoặc 22 m).

Crúc ý 1: khi trình diễn cam kết hiệu đơn vị chức năng ánh sáng bằng độ Celsius, không được có khoảng trống giữa cam kết hiệu độ (o) và cam kết hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không được viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chụ ý 2: Khi trình bày cam kết hiệu đơn vị chức năng góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), ko được có khoảng trống thân những quý giá đại lượng cùng ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (không được viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o đôi mươi ¢ 30 ¢¢).

Chú ý 3: Khi thể hiện quý giá đại lượng bằng những phnghiền tính đề xuất ghi ký kết hiệu đơn vị chức năng kèm theo theo từng trị số hoặc sau lốt ngoặc solo ghi tầm thường bỏ phần trị số của phnghiền tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (ko được viết: 12 m – 10 = 2 m giỏi 12 – 10 m = 2 m).

Xem thêm: Giá Niêm Yết Tiếng Anh Là Gì? Giá Niêm Yết In English With Contextual Examples

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (ko được viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Chú ý 4: Lúc biểu lộ dấu thập phân của cực hiếm đại lượng đề xuất sử dụng vệt phẩy (,)không được viết lốt chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 milimet (không được viết: 245.12 mm)./.

đơn vị chức năng tính chiến đấu là gìđơn vị chức năng tính nr là gìdoz là gìđơn vị tính ctn là gìkgm là gìđơn vị chức năng tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị chức năng tính giờ đồng hồ anh là gìltr là gìkgm là đơn vị chức năng gìhrc là gì

*


Chuyên mục: Công Nghệ