DS1307 LÀ GÌ

Module thời hạn thực DS1307 là module lưu trữ cùng auto đếm thời gian theo thời gian thực.

Bạn đang xem: Ds1307 là gì

Sử dụng IC DS1307 tiếp xúc qua I2C, những mẫu vi tinh chỉnh và điều khiển cùng Arduino có thể truy tìm xuất thời hạn của module được thuận thiện nay và dễ dàng hơn khi nào hết. Module còn được nuôi vì chưng pin CR2032 hỗ trợ cho module gồm thời hạn vận động lên tới hơn 1 năm nếu bị mất năng lượng điện mối cung cấp. Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể an tâm rằng thời gian vào đồng hồ đeo tay DS1307 vẫn chạy khi bị mất điện nhé.quý khách đang xem: Ds1307 là gì

RTC là gì?

RTC là viết tắt của từ bỏ “Real Time Clock” – đồng hồ thời gian thực. Chức năng của nó là gì? Nó giúp họ theo dõi và quan sát thời gian bây giờ (thời gian thực) với độ chính xác cao trong cả lúc sản phẩm đã biết thành tắt (ngắt điện ngoài).

Xem thêm: So Sánh 5D Mark Iii Và 6D - Canon 6D Mark Ii Vs Canon 5D Mark Iii

RTC được ứng dụng những trong số thứ năng lượng điện tử, bao gồm máy tính, Smartphone thông minh, v.v. RTC theo dõi thời gian bởi cỗ xấp xỉ tinh thể – thạch anh, thông thường sẽ có tần số 32.768 kHz.Dễ dàng tải đặtTiêu trúc năng lượng điện năng tốt (sử dụng pin CR2032 lên đến 1 năm)Thời gian chính xác

Linh kiện bắt buộc thiết

JDây cắm

Nối dây


*

*

Tlỗi viện

quý khách hàng phải add 3 tlỗi viện trên vào arduino trước khi nạp code mẫu. LiquidCrtystal_I2C dùng để làm giao tiếp cùng với LCD qua I2C, RTCLib nhằm tiếp xúc cùng với DS1307, Time-master để cách xử lý dữ liệu ngày-tháng-năm và giờ-phút-giây.

Code mẫu

#include #include "RTClib.h"#include RTC_DS1307 RTC;LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);void cài đặt () Serial.begin(9600); lcd.init(); lcd.begin(16,2); Wire.begin(); RTC.begin(); if (! RTC.isrunning()) Serial.println("RTC is NOT running!"); RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); void loop () DateTime now = RTC.now(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("TIME: "); lcd.print(now.hour(), DEC); lcd.print(":"); lcd.print(now.minute(), DEC); lcd.print(":"); lcd.print(now.second(), DEC); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("DATE: "); lcd.print(now.year(), DEC); lcd.print("/"); lcd.print(now.month(), DEC); lcd.print("/"); lcd.print(now.day(), DEC); delay(100); Serial.print(now.year(), DEC); Serial.print("/"); Serial.print(now.month(), DEC); Serial.print("/"); Serial.print(now.day(), DEC); Serial.print(" "); Serial.print(now.hour(), DEC); Serial.print(":"); Serial.print(now.minute(), DEC); Serial.print(":"); Serial.print(now.second(), DEC); Serial.println(); delay(1000);Bạn có thể lập trình Arduino dựa vào visual studio code bởi vì nó hoàn toàn có thể đề cập bạn hồ hết dòng lệnh một giải pháp chính xác rộng. Quý Khách không cần thiết phải lưu giữ tất cả các câu lệnh. Tmê say khảo thêm bài viết trên trên đây.