Q W" /> Q W" />

The ultimate ekko mid guide for s11

Language

Bạn đang xem: The ultimate ekko mid guide for s11

*

*
Korea
*
Japan
*
North America
*
Eursydneyowenson.come West
*
Eursydneyowenson.come Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*
Ekko

Xem thêm: Chọn Màn Hình Máy Tính Chơi Game, Top 5 Màn Hình Máy Tính Chơi Game Tốt Nhất 2019

Z-Drive sầu ResonanceEvery third attaông chồng or damaging spell on the same target đơn hàng bonus magic damage, and grants Ekko a burst of speed if the target is a champion.">
*

*
Q
*
W