EMPTY LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Empty là gì

*
*
*

empty
*

empty /"empti/ tính từ trống, trống rỗng, trống không, khôngthe car is empty of petrol: xe cộ không hề xăng, xe cộ đã mất xăng trống rỗng, không có thiết bị đạc; không tồn tại người sinh sống (nhà) rỗng tuếch (người); không có văn bản, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa) (thông tục) đói bụng; rỗngempty stomach: bụng rỗnglớn feel empty: thấy đói bụngthe empty vessel makes the greathử nghiệm sound (tục ngữ) thùng rỗng kêu to danh từ (thương thơm nghiệp) vỏ ko (thùng ko cnhị ko, túi không...) nước ngoài rượu cồn từ đổ, dốc (cnhị...); có tác dụng cạn, uống cạn (cốc...) loại trừ, chuyên tung vào (đổ ra (sông)the Red River empties itself into lớn the sea: sông Hồng đổ ra biển
tan ra hếtrỗngempty barrel: thùng rỗngempty directory: thỏng mục rỗngempty file: tệp rỗngempty function: hàm rỗngempty level: mức rỗngempty links set: tập liên kết rỗngempty medium: môi trường xung quanh rỗngempty set: tập vừa lòng rỗngempty set: tập (hợp) rỗngempty slot: khe rỗngempty slot: bó rỗngempty statement: câu lệnh rỗngempty string: xâu rỗngempty string (null string): chuỗi rỗngempty weight: cài đặt trọng rỗngempty word: từ rỗngoptically empty: trống rỗng quang họcoptimization of empty wagon stream: buổi tối ưu hóa luồng toa xe sản phẩm rỗngtrốngempty class: lớp trốngempty directory: tlỗi mục trốngempty font: phông trốngempty function: hàm trốngempty list: danh sách trốngempty map: ánh xạ trốngempty medium: vật dụng trữ tin trốngempty medium: phương tiện đi lại mua tin trốngempty medium: phương tiện trốngempty medium: mọt ngôi trường trốngempty set: tập trốngempty set: tập hòa hợp trốngempty signal unit-ESU: bộ thông tin trốngempty slot: khe trốngempty space: khoảng chừng trốngempty string: chuỗi trốngempty string (null string): chuỗi trốngempty time slot: khe thời hạn trốngvoid set, empty set: tập trốngLĩnh vực: xây dựngđổ hếtbuông bỏ hếtLĩnh vực: cơ khí và công trìnhxả hếtempty and load valvevan ko tải-bao gồm tảiempty casecấu trúc trằn hỏa tiễnempty settập trắngbên trong trống khôngdốc cạn đổ cạnkhông có chsinh hoạt hàngcó tác dụng trống rỗngtrống khôngvỏ khôngweight empty: trọng lượng vỏ khôngweight when empty: trọng lượng vỏ khôngweight when empty: trọng lượng vỏ ko (thùng, chai, túi ..)contents emptykhông có mặt hàng bên trongempty can conveyorbăng download bầu rỗngempty herringcá trích chưa có trứngreturned emptytoa trống trả lạiweight emptytrọng lượng bì
*

Xem thêm: Crush Them All 1 - Crush Them All Mod Apk (Unlimited Flooz) V1

*

*

empty

Từ điển Collocation

empty adj.

VERBS appear, be, feel, lie, look, seem The box lay empty on the bed. | become, end up The reservoirs could over up empty if this dry weather continues. | remain, st&, stay The council is letting useful housing stvà empty. | leave sth The house had been left empty for several weeks.

ADV. completely, quite, totally, utterly There was a vast expanse of utterly empty sky khổng lồ look at. | almost, nearly, practically, virtually | largely, mostly | half a half-empty box of chocolates | fairly, relatively Some parts of the thành phố are desperately overcrowded while others are relatively empty. | apparently | curiously, horribly The house felt curiously empty without the children.

PREP. of The streets were empty of people.

Từ điển WordNet


n.

a container that has been emptied

return all empties to lớn the store

v.

make void or empty of contents

Empty the box

The alarm emptied the building

remove

Empty the water

adj.

holding or containing nothing

an empty glass

an empty room

full of empty seats

empty hours

having nothing inside

an empty sphere

emptied of emotion

after the violent argument he felt empty


English Synonym & Antonym Dictionary

empties|emptied|emptying|emptier|emptiestsyn.: barren blank discharge drain eliminate evacuate hollow let out run out vacant voidant.: fill full