Fancafe là gì

Nếu chưa phải dân chăm đu idol thì thật khó nhằm hoàn toàn có thể rành mạch được không còn hầu hết thuật ngữ sau đây. Trước tiếng tôi chỉ nhận ra chứ không thật sự hiểu rõ, hôm nay tìm hiểu thì hóa ra một khung trời “con kiến thức” dưới đây nè. Chia sẻ với tất cả bạn luôn.