Font chữ đẹp cho aegisub

Tổng hợp các bộ phông tiếng Việt với giờ Trung cơ mà mình đã sưu tầm và tinh lọc, thích hợp mang lại các bạn làm sub bởi Aegisub.Link downloadFont Việt: bit. ly/2JUadtX (bỏ khoảng trắng sau vệt chấm)Font Trung: bit. ly/2HdsOzr (vứt khoảng Trắng sau vệt chấm)
*

*

*