GẠCH CHÂN TRONG LATEX

Vâng, để tiếp tục với phần 3 trong Serie học cách soạn thảo văn bản bằng LaText thì trong bài hướng dẫn này mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách định dạng văn bản trong LaTex đơn giản và chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Gạch chân trong latex

I. Chèn đối tượng vào văn bản LaTex

1. Chèn bảng biểu

Với trình soạn thảo TeXstudio bạn có thể chèn bảng một cách dễ dàng, cụ thể như sau:


Các bạn vào Wizards => Chọn Quick Tabular… => Một hộp thoại xuất hiện như hình, tùy chỉnh các thông số cần thiết => chọn  OK.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IV. Định dạng trang văn bản

+ Bạn có thể tùy chỉnh lại lề trang với gói lệnh geometry, xem ví dụ minh họa bên dưới để biết cách sử dụng:

\usepackage{geometry}

+ LaTeX hỗ trợ ba kiểu định dạng sẵn cho phần tiêu đề, phần chân của các trang văn bản.

Lệnh \pagestyle{kiểu} được dùng để định dạng cho văn bản, tham số kiểu xác định kiểu định dạng được sử dụng.

Xem thêm: Phi Nguyen - Life Is Strange Before The Storm Viet Hoa

Bạn cũng có thể đặt định dạng cho riêng từng trang với lệnh sau \thispagestyle{kiểu}

Các kiểu định dạng sẵn của trang văn bản trong LaTeX.

plain đánh và xuất số trang ở giữa phần chân ở cuối trang văn bản. Đây là kiểu định dạng mặc định.headings xuất tiêu đề của chương hiện tại và số thứ tự của trang văn bản ở vùng tiêu đề của trang; đồng thời, phần chân của trang được để trống.empty đặt cả phần tiêu đề và phân chân của trang là rỗng.

Lời kết

Qua bài viết soạn thảo văn bản với LaTeX và bài viết định dạng văn bản trong LaTex này thì bạn đã có thể soạn thảo một tài liệu bằng LaTeX khá chuẩn mực rồi đó, tuy chưa phải là chuyên nghiệp lắm đâu