Gossip là gì, nghĩa của từ gossip

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Gossip là gì, nghĩa của từ gossip

*
*
*

gossip
*

gossip /"gɔsip/ danh từ, (cũng) gup (Anh-Ỡn) cthị xã ngồi lê đôi truyền tai nhau, chuyện tào lao, lời đồn nhảma piece of gossip: câu chuyện trung bình phào tín đồ tuyệt ngồi lê song truyền tai nhau, người tuyệt thủ thỉ trung bình phào cthị trấn nhặt nhạnh (bên trên báo chí)a gossip column: cột nhặt nhạnh nội đụng từ ngồi lê đôi méc, thì thầm tầm phào viết theo lối rỉ tai trung bình phào
tán gẫugossip columnistsệt trách nát cột phiếm
*Xem thêm: Hướng Dẫn Hack Thần Tiên Kiếp Mới Nhất 2017, Các Mốc Nâng Cấp Cánh Thần Tiên Kiếp

*

*

gossip

Từ điển Collocation

gossip noun

1 rumours about other people

ADJ. lademo | comtháng It"s common gossip in the office that she"s about to lớn leave her husbvà. | idle, malicious, salacious, silly

QUANT. bit, piece, titbit I heard an interesting bit of gossip yesterday.

VERB + GOSSIP spread Someone has been spreading malicious gossip about me. | exchange, swap | hear, listen lớn, pay attention to lớn You shouldn"t listen lớn idle gossip.

GOSSIP + VERB circulate, go around/round A piece of silly gossip was going round the school.

GOSSIP. + NOUN column, columnist I saw it in the gossip column of the local newspaper.

PREPhường. ~ about a magazine full of gossip about famous people

2 conversation about other people

ADJ. good

VERB + GOSSIP.. have sầu

PREP.. ~ about We had a good gossip about the boss. | ~ with She"s having a gossip with Maria.

Từ điển WordNet


n.

v.
Xem thêm: Tải Game Đá Banh Hack - Tải Game Dream League Soccer Mod Apk 6

English Synonym & Antonym Dictionary

gossips|gossiped|gossipingsyn.: chat prattle talk tattle

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Chuyên mục: Công Nghệ