Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu


*

Câu 1: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram)

B. Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)

C. Bộ xử lý trung tâm

D. Kết quả khác

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình luôn được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài như (Đĩa cứng,CD...)

Câu 2: Hệ điều hành nào các chương trình phải được thực hiện lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 người dùng

-là hệ điều hành mà chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

B. Đơn nhiệm 1 người dùng

Đúng

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

-là hệ điều hành có nhiều người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

D. Kết quả khác

Câu 3: Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 người dùng

B. Đơn nhiệm 1 người dùng

C. Đa nhiệm nhiều người dùng

là hệ điều hành có nhiều người đăng nhập vào hệ thống.

Xem thêm: Thời Gian Đánh Boss Cuối Chiến Hạm Câm Lặng Là Bao Lâu? Đáp Án Trắc Nghiệm Bns

Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

D. Kết quả khác

Câu 4: Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành

A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử

B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

C. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính

D. Một phương án khác

Câu 5: Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:

A. Chỉ bằng dòng lệnh (Command)

(Thông thường người dùng không giao tiếp bằng dòng lệnh (Command) với máy tính

B. Đưa vào các lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)

Đúng

C. Chỉ bằng hệ thống bảng chọn (Menu)

Chỉ bằng hệ thống bảng chọn thì chưa đủ để giao tiếp với máy tính

D. Chỉ bằng "giọng nói"

Hoàn toàn không thể giao tiếp với máy tính bằng cách nói trực tiếp mà không qua các xử lý

Câu 6: Tìm câu sai trong các câu dưới đây khi nói về hệ điều hành:

A. Hệ điều hành đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính

B. Chức năng chính của hệ điều hành là thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet

Chức năng của hệ điều hành là.

+Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

+Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đã cung cấp tài nguyên

- Tổ chức lưu trữ thông tin

+ Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác một cách thuận tiện và hiệu quả

+Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

C. Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của máy tính một cách tối ưu

D. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành dùng cho máy tính cá nhân của hãng Microsoft