Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì

Chúng tôi cũng phái một anh không giống đi cùng với chúng ta, bạn cơ mà chúng tôi đã làm các lần và thấy anh ham học hỏi trong không ít việc, cùng nay anh càng ham mê học hỏi hơn thế nữa vị vô cùng tin tưởng anh em.

Bạn đang xem: Học hỏi tiếng anh là gì

Moreover, we are sending with them our brother whom we have sầu often tested & found to be studious in many matters, but now much more studious on trương mục of his great confidence in you.

 

Tôi xin sử dụng nhiều các bạn bè vẫn hết sức yêu thích học hỏi nỗ lực đạt được một học vấn và trsinh sống phải thuần thục vào lãnh vực của chính mình.

I commend you for striving studious khổng lồ gain an education and become an expert in your field.

 

Những lời ấy cũng sẽ khiến cho bạn sáng sủa hơn và tác động chúng ta làm việc cần mẫn cùng đê mê giao lưu và học hỏi rộng.

Such reassurance builds your confidence và motivates you to work even more diligently & inquisitive in the future.

 

Chúng ta có thể bước đầu trsinh sống nên đê mê giao lưu và học hỏi rộng cùng biết lo ngại rộng trong gia đình bằng cách nói cho tất cả những người thân tình biết rằng bọn họ yêu thương thương thơm chúng ta.

We can begin khổng lồ become more studious và concerned at trang chính by telling the people we love sầu that we love them.

 

Người nước ta đê mê học hỏi, cùng tôi rất thích họ.

The Vietnamese are an studious people, and I like them very much.

 

Những kiến thức say đắm giao lưu và học hỏi và thao tác chăm chỉ cơ mà ông đã giữ lại mang đến con cháu bà bù đắp cho các nỗ lực cố gắng của họ trong suốt những năm tháng.

The habits of studious và hard work which he instilled in her children rewarded their efforts through the years.

 

Và các anh người mẹ cũng hoàn toàn có thể gồm thời cơ để giúp đỡ đỡ người khác về phương diện tài chủ yếu phụ thuộc tác dụng của đức tính đê mê giao lưu và học hỏi của chính mình.

And you may also have opportunities khổng lồ assist others financially as a result of your inquisitive sầu.

 

Cha tôi tên là Nguyễn Chí Dũng, ông vốn là bạn siêng năng cùng say đắm giao lưu và học hỏi.

My father, Nguyen Chi Dung, was by nature studious & inquisitive sầu.

 

Các học viên được dạy dỗ hầu hết điều như: danh dự, cần mẫn, mê mẩn học hỏi, trung thành, phục tùng, ý thức trách nhiệm với tôn sùng di tích Đức.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Windows 10 Bằng Usb Với File Iso Gốc Từ Microsoft

Students were taught such things as honor, diligence, studious, loyalty, obedience, a sense of duty, và a hallowed respect for our German heritage.

 

Mục tiêu tuyệt đỉnh là góp họ phục sinh tính năng để có một cuộc sống thường ngày cần mẫn, đam mê học hỏi và chia sẻ với từ lực cánh sinc.

The ultimate aim is their rehabilitation khổng lồ an industrious, inquisitive và self-reliant life.

 

Sự thao tác, sự cần cù, yêu thích học hỏi, tính tiết kiệm ngân sách phần nhiều là một trong những phần của sự sắp đặt trọng thể của cuộc sống đời thường.

Work, industry, studious, frugality are part of the royal order of life.

 

Chúng ta là tín đồ thừa kế trung bình nhìn xa cùng đức tính mê mệt giao lưu và học hỏi của họ.

We are the beneficiaries of their collective sầu vision & studious.

 

Người đất nước hình chữ S siêng năng, đam mê học hỏi và giao lưu và hoàn hảo.

The Vietnamese are industrious, inquisitive sầu, intelligent people.

 

Giá trị của công việc làm cho, tính chăm chỉ, mê mệt giao lưu và học hỏi, thao tác làm việc cùng với sức mạnh của bọn họ, nâng cấp kĩ năng của chúng ta.

The value of work, industriousness, inquisitive sầu, laboring with our might, improving our talents.

 

Ông ta thành công xuất sắc nhờ việc khéo hoa tay cùng cả tính đắm đuối học hỏi và chia sẻ.

He owed his success lớn both ability và studious.

 

Cha tôi là 1 trong những người khôn ngoan, si mê học hỏi và giao lưu, siêng năng.

My father was a wise, inquisitive sầu, industrious man.

 

Tôi đang luôn tin rằng nước Mỹ đưa về thời cơ cho toàn bộ phần đa ai chuyên cần cần mẫn ham mê học hỏi và chia sẻ cùng có ý chí để thâu tóm nó.

I 've sầu always believed that America offers opportunities khổng lồ all who have sầu the industry, studious and will lớn seize it.