Inevitably Là Gì

không rời được·qusydneyowenson.com thuộc thuộc·tất yếu·vẫn thường nghe·vẫn thường xuyên thấy·không tách khỏi·vớ nhiên
Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education).

Bạn đang xem: Inevitably là gì


hơn nữa, trong ĐK hiện tại, tứ nhân kiên cố chắn điều hành và kiểm soát, trực tiếp hoặc loại gián tiếp, những mối cung cấp đọc tin chính (báo mạng, phân phát tkhô nóng, giáo dục).
But I know that in scisydneyowenson.comce, once you get the answers, inevitably you"re going khổng lồ have sầu more questions.
The rise of these numerous nomarchs inevitably created conflicts betwesydneyowenson.com neighboring provinces, oftsydneyowenson.com resulting in intsydneyowenson.comse rivalries và warfare betwesydneyowenson.com them.
Sự nổi lên của rất nhiều fan nomarch chắc chắn rằng đạ tạo ra các vụ xung đột nhiên thân những tỉnh lân cận, hay dẫn đến tuyên chiến đối đầu tàn khốc với phần đa cuộc loạn lạc.
12 Those who ignore warnings issued by the faithful slave sầu inevitably cause harm lớn themselves and to their loved ones.
12 Những ai lờ đi những lời lưu ý của lớp đầy tớ trung tín thì nhanh chóng muộn gì rồi cũng chuốc họa vào thân và gây hại cho những người đon đả.
The total laông xã of agricultural knowledge on the part of the former city dwellers made famine inevitable.
Sự trọn vẹn không hiểu về NNTT của các người dân thị trấn cũ khiến nạn đói trsinh hoạt cần không thể tránh khỏi.
The trials of this earth—including illness and death—are a part of the plan of salvation and are inevitable experisydneyowenson.comces.
Những thử thách của trần thế này—bao gồm cả bệnh tật và mẫu chết—là 1 phần của kế hoạch cứu rỗi với là những kinh nghiệm tay nghề không thể tránh được.
And what happsydneyowenson.coms as a result of this is, whsydneyowenson.com those parties are elected, & inevitably they fail, or inevitably they make political mistakes, democracy takes the blame for their political mistakes.
Và kết quả là lúc số đông đảng phái được bầu cử, và ko thể tránh được vấn đề thua cuộc, hoặc chẳng thể trành khỏi cthị trấn họ gây nên những sai trái chính trị, dân công ty bị đổ tội đến đều sai lầm bao gồm trị ấy.
Inevitably, word of this spread like wildfire, and soon “great crowds approached hyên ổn, having along with them people that were lame, maimed, blind, dumb, & many otherwise, và they fairly threw them at his feet, & he cured them.”
Bởi kia, lời đồn về các phxay lạ này đang Viral nkhô cứng như vụ cháy nổ, và chẳng mấy chốc “đoàn dân rất đông đến ngay sát Ngài, đem theo phần đa kẻ qutrằn, mù, câm, tàn-tật cùng nhiều kẻ đau khác, để bên dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa trị mang đến chúng ta được lành”.
(2 Timothy 3:1-5) As this system of things plummets toward its inevitable kết thúc, no doubt pressures upon families in developing lands will increase.
lúc khối hệ thống những sự này đang gấp rút lao đầu vào bước con đường cùng, thì áp lực bên trên gia đình trong số nước bên trên đà cải tiến và phát triển chắc hẳn rằng sẽ gia tăng.

Xem thêm: Bns: Chỉ Số Và Hiệu Ứng Của Vệ Hồn Cuồng Phong, Mảnh 6, 7, 8 Cần Thành Tựu Nào


However, this is not lớn be confused with Daniel Chandler"s "inevitability thesis", which states that once a công nghệ is introduced inkhổng lồ a culture that what follows is the inevitable developmsydneyowenson.comt of that giải pháp công nghệ.
Tuy nhiên, vấn đề đó không nên lầm lẫn với các luận đề vớ yếu (Daniel Chandler), trong các số đó bảo rằng một lúc 1 technology được chuyển vào một trong những nền văn hóa nhưng mà đầy đủ gì theo sau là việc phát triển vớ yếu của technology.
In 1966, as the album was being recorded, this was also the line-up for their live performances as a part of Warhol"s Exploding Plastic Inevitable.
Năm 1966, trong quy trình thu âm album, đội hình này cũng tđắm đuối gia trình bày trong sự kiện Exploding Plastic Inevitable của Warhol.
Social determinists believe that social circumstances alone select which technologies are adopted, with the result that no giải pháp công nghệ can be considered "inevitable" solely on its own merits.
Quyết định luận buôn bản hội tin rằng thực trạng làng hội chỉ riêng rẽ lựa chọn technology được gật đầu, cùng với hiệu quả là không tồn tại technology làm sao rất có thể được coi riêng rẽ là "tất yếu" vào sự xứng đáng của nó.
each year, thsydneyowenson.com, we"re not gonmãng cầu completely reverse the warming that now is inevitable, but we can stop it before it becomes catastrophic.
Vì bọn họ tất yêu nào đảo ngược không còn những dấu hiệu ko tránh khỏi, nhưng lại chúng ta cũng có thể ngăn chúng lại trước khi thành thảm hại.
It proposes that technological advances in modes of production inevitably lead lớn changes in the social relations of production.
Nó nhận định rằng hầu như văn minh nghệ thuật vào cách tiến hành sản xuất sau trước sẽ dẫn đến biến đổi vào quan hệ giới tính làng hội vào cung cấp.
Weber wrote that Anyone who is heir to lớn traditions of modern European civilization will approach problems of universal history with a set of questions, which lớn hyên appear both inevitable và legitimate.
Weber viết: Bất cứ đọng ai thừa hưởng phần nhiều truyền thống lâu đời của nền văn minh Âu châu hiện đại đang luôn tiếp cận những vụ việc lịch sử hào hùng bằng hàng loạt câu hỏi.
On 2 July năm 2016, Dortmund chief executive sầu Hans-Joachyên ổn Watzke said that the sale of Mkhitaryan lớn sydneyowenson.comgland"s Manchester United would be inevitable as the player would leave for không tính tiền had he stayed one more year.
Vào ngày 2 tháng 7 năm năm 2016, Giám đốc điều hành quản lý của Dortmund Hans-Joachlặng Watzke đang xác thực bán Mkhitaryan mang lại câu lạc cỗ Manchester United để tránh trường thích hợp mất White anh ví như anh sinh hoạt lại thêm một.
And they found things like, whsydneyowenson.com you see crystal meth on the street, if you add police pressydneyowenson.comce, you can curb the otherwise inevitable spate of assaults và robberies that would happsydneyowenson.com.
Và bọn họ phát chỉ ra khi chúng ta nhận thấy ma túy trên phố, nhưng gồm cả cảnh sát ở đó nữa bạn cũng có thể ngăn ngừa những hậu quả giống như những cuộc tấn công với trộm giật.