Keep it up là gì

Keep là động từ thường dùng sở hữu nghĩa “giữ” một cái nào đó. Vậy Keep it up, Keep traông chồng of, Keep in touch, Keep up with là gì trong Tiếng Anh? Các các từ bỏ bên trên không chỉ là mang nghĩa “giữ” thông thường. Khi phối hợp với các tự khác chúng áp dụng trong các trường thích hợp, ngữ cảnh khác nhau. Để biết công bố chi tiết hãy xem ngay lập tức nội dung giải nghĩa bên dưới nhé!


*

Phrasal verb with keep: Keep it up, Keep traông chồng of, Keep in touch, Keep up with


Những kỹ năng về Keep

Keep là gì?

Keep là một trong cồn tự thường xuyên gặp gỡ. Động tự này có không ít ý nghĩa sâu sắc khác biệt. Cụ thể nlỗi sau:

+ Giữ, duy trì lại

Ex: Hoa kept my key yesterday.

Bạn đang xem: Keep it up là gì

(Hoa đã giữ lại khóa xe của tớ ngày hôm nay)

+ Quản lý, trông nom

Ex: My brother has kept a small company for 2 years.

(Anh trai tôi đã làm chủ một chủ thể nhỏ tuổi được khoảng 2 năm)

+ Bảo quản

Ex: A: I can’t eat chicken anymore.

(Tôi tất yêu ăn gà được nữa)

B: You should keep in the refrigerator.

(Quý khách hàng yêu cầu bảo quan liêu trong gầm tủ lạnh)

+ Nuôi, chuyên sóc

Ex: My family kept a lot of hens.

(hộ gia đình tôi nuôi tương đối nhiều gà mái)

+ Ghi chép

Ex: His sister has kept a diary for 5 years.

(Chị gái anh ấy sẽ ghi nhật ký khoảng tầm 5 năm)

+ Tuân theo, giữ lại đúng lời hứa

Ex: My uncle kept an appointment with me.

(Chụ tôi đã giữ lại đúng hứa với tôi)

Cấu trúc

S + (keep) + Ving + something…

➔ Cấu trúc keep này diễn đạt bài toán tín đồ làm sao thường xuyên, gia hạn làm việc gì.

Ex: We kept hoping that our trùm would phone us.

(Chúng tôi sẽ tiếp tục hi vọng rằng sếp sẽ hotline năng lượng điện cho việc đó tôi)

Cụm tự phổ biến của Keep

Keep it up là gì?

Keep it up: duy trì nó lên, kéo dài các kết quả ở tại mức cao

➔ Cấu trúc này được áp dụng nhằm khuyến khích bạn như thế nào kia liên tiếp thao tác làm việc gì.

Ex: You are doing a good job! Keep it up!

(quý khách sẽ làm khôn xiết tốt! Giữ nó lên)

Keep track of là gì?

Keep track of: theo dõi

Cấu trúc

S + (keep) traông chồng of + someone/something

➔ Cấu trúc này biểu đạt bài toán tiếp tục nhận được sự đọc biết xuất xắc kiến thức về tín đồ hoặc đồ vật gì

Ex: I can’t keep track of something beacause I had so many jobs.

(Tôi cần thiết tiếp tục mừng đón một trang bị gì vì chưng tôi đã có nhiều việc)

Keep in touch là gì?

Keep in touch: giữ lại liên lạc

➔ Cụm từ bỏ này nói về việc tiếp tục thủ thỉ tốt viết về người nào

Ex: I would like to lớn keep in touch with her.

(Tôi mong mỏi giữ liên hệ cùng với cô ấy)

Phân biệt Keep in touch và Get in touch

– Keep in touch: ban đầu mối quan hệ cùng với ai và yêu cầu duy trì liên hệ cùng với họ

– Get in touch: nhận ra danh tính của tín đồ làm sao với mong ước giữ liên hệ lại

Keep up with là gì?

Keep up with: theo kịp cùng với, bắt kịp với

Cấu trúc

S + (keep) up with + sometoàn thân something

Ex: She can’t keep up with all the changers in computer giải pháp công nghệ.

Xem thêm: Chrome Dino Game Chea T - Hacking The Dino Game From Google Chrome

(Cô ấy cần thiết theo kịp sự chuyển đổi vào technology lắp thêm tính)

S + (keep) up with + something

➔ Cấu trúc này miêu tả nghĩa là tăng kịp tốt theo kịp một thiết bị gì đó

Ex: Their company aren’t keeping up with inflation.

(công ty chúng tôi chúng ta đang không tuân theo kịp lấn phát)

Phrasal Verbs with Keep

Keep away/keep your distance = stay far away from somethingđể xa ra, chứa đi
Keep sometoàn thân backcản trở quán triệt ai kia tiến lên
Keep downtrấn an, kiểm soát
Keep offngnạp năng lượng cản, không cho lại vượt gần
Keep on = Keep + Vingtiếp tục, duy trì
Keep outngăn uống cản không cho vào
Keep out ofnói không, ngăn uống cản
Keep upbảo trì, giữ lại vững
Keep togethergắn thêm bó thuộc nhau
Keep underách thống trị, kiềm chế
Keep in mindghi nhớ, ghi nhớ, nhớ rằng
Keep timechạy đúng giờ (đồng hồ)
Keep afternhắc nhở, nhiếc mắng ai đó

Thành ngữ phổ biến Keep

Mời các bạn cùng khám phá về những thành ngữ đi cùng với keep liên tục sử dụng trong giao tiếp. Chắc chắn sẽ cần thiết mang đến các bạn.

– Keep body và soul together: Cố thế nhằm sống sót.

– Keep up appearances: Cố nhằm bịt giấu rất nhiều khó khăn đã chạm chán cần.

– Keep up with the Joneses: mong mỏi bản thân theo kịp tín đồ khác, thành công tương tự như như bạn khác.

– Keep the wolf from the door: bao gồm đủ chi phí mang lại cuộc sống thường ngày.

– Keep a secret: duy trì bí mật một điều bí mật.

– Keep back one’s tears: nạm nước đôi mắt.

– Keep company: đi thuộc, thai các bạn thuộc ai kia.

– Keep your shirt on: không nên võ thuật.

– Keep your eyes peeled: chống mắt lên mà nhìn.

– Keep you feed on the ground: thực tiễn, hành xử địa thế căn cứ vào điều kiện thực tiễn.

Bạn vừa tìm hiểu về cồn từ bỏ keep với những các từ bỏ keep tương quan như Keep it up, Keep traông chồng of, Keep in touch, Keep up with. khi kết hợp keep cùng với các từ khác sẽ khởi tạo thành những nghĩa khác biệt, áp dụng trong ngữ chình ảnh khác. Thật thú vị đúng không nào nào? Ghi ghi nhớ những cụm tự bên trên với sử dụng trong giao tiếp đúng đắn.