Không Thể Tải Trình Cắm

Tự nhiên từ bây giờ vào để mắt tới web thì bị lỗi này, ko nghe được nhạc tuyệt đoạn phim gì không còn...chỉ hiện tại "Không thể mua trình cắm"quý khách hàng làm sao biết phương pháp khắc phục lỗi này thì chỉ mình cùng với.
*

*

sagittarius1312bản thân tuân theo các bạn thấy bao gồm phần flash, bấm chuột cụ thể thì ra 2 mục...mình vô hiệu hóa 1 mục thì không còn lỗi