Một hình chữ nhật có chiều dài

Hãy nhập thắc mắc của công ty, sydneyowenson.com sẽ search đều câu hỏi bao gồm sẵn cho mình. Nếu không vừa lòng cùng với những câu trả lời bao gồm sẵn, bạn hãy chế tạo ra câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài


Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 16m,chiều rộng lớn 10m.ví như chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng thêm từng nào phần trăm?
De qua em a

dap so va cach giai ne

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng thêm số diện tích S là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ phần trăm nhưng diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật thời điểm sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tăng lên số diện tích là:200 - 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Phần Trăm nhưng diện tích S hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số xác suất của diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng lên chiều lâu năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật vẫn tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều dài là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Xác Suất của diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:16 x 10 = 160 (m2)Diện tích hình chữ nhật lúc sau là:(16 + 4) x 10 = 200 (m2)Vậy hình chữ nhật tạo thêm số diện tích S là:200 ­ 160 = 40 (m2)Tỉ lệ Tỷ Lệ cơ mà diện tích hình chữ nhật tăng:(40:160)x100% = 25%ĐS: 25%


diện tích hình chữ nhật thuở đầu là 16nhan 10 bảng 160m2 diện tích hình chữ nhật thời gian sau là <16cong4>nhan10 bởi 200m2vay diện tích S hình chữ nhật tăng thêm số diện tích S là 200tru60bang40m2 tỉ lệ thành phần xác suất mà lại diện tích S hình chữ nhật tăng là <40chia160>nhan100nhan100 bởi 25phan trầm đáp số 25 phần trăm


Xem thêm: Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ 2016 Có Hình Bắt Chữ 2016, Tổng Hợp Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ Mới Nhất

Dưới đấy là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể liên quan cho tới thắc mắc cơ mà chúng ta trình lên. Có thể trong các số đó có câu vấn đáp cơ mà bạn cần!

Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 16m,chiều rộng 10m.Nếu chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật sẽ tăng lên từng nào xác suất ?

Đọc tiếp...

Diện tích của hình chữ nhật trước khi tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số phần trăm của diện tích S hình chữ nhật sau khi tăng lên chiều nhiều năm là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


Chieu dẻo moi:

16+4=trăng tròn (m)

Dien tich hinch chu nhat moi:

20*10=200 (m2)

Dien tich hinc chu nhat moi so hinh chu nhat cu:

200/160*100=125%

Tang len so phan tram:

125-100=25%

Dap so: 25%


một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m chiều rộng 10m.Nếu chiều lâu năm tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật đã tăng lên từng nào phần trăm

Đọc tiếp...


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều lâu năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều dài là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S hình chữ nhật sau khi tạo thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%

Tichồng đúng nha


Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 10 = 160 ( m2)

Chiều lâu năm Lúc tăng thêm 4 m là:

16 + 4 = đôi mươi ( m )

Diện tích hình chữ nhật lúc tăng chiều lâu năm là:

trăng tròn x 10 = 200 ( m2)

200 gấp 160 số lần là :

200 : 160 = 1,25 ( lần )

Diện tích tăng thêm số phần trăm là:

( 1,25 x 100 ) - 100 = 25 %

Đáp số : 25%


Một hình chữ nhật gồm chiều dài 16m,chiều rộng lớn 10m.Nếu chiều nhiều năm tạo thêm 4m thì diện tích S của hình chữ nhật sẽ tạo thêm từng nào phần trăm?

Đọc tiếp...

không gian hình chữ nhật sau khi chiều dài tăng là:

16x10=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau thời điểm tăng chiều dài là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số phần trăm khoảng không hình chữ nhật sau khi tạo thêm chiều dài là:

260:(160:100)=125%

không gian hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm là;

125%-100%=25%

đáp số:25%


Diện tích của hình chữ nhật trước lúc tăng chiều nhiều năm là: 16 x 10 = 160 (m)Diện tích hình chữ nhật sau khi tăng chiều nhiều năm là: (16+4) x 10 = 200 (m)Tỉ số Xác Suất của diện tích S hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng thêm chiều dài là: 200 : (160:100) = 125%Diện tích của hình chữ nhật đang tạo thêm là: 125% - 100% = 25%Đ/S: 25%


diện tích hình chữ nhật sau khi chiều lâu năm tăng là:

=160(m)

diện tích hình chữ nhật sau khoản thời gian tăng chiều nhiều năm là;

(16+4)x10=200(m)

tỉ số Xác Suất diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm chiều lâu năm là:

260:(160:100)=125%

diện tích hình chữ nhật sau khi tăng thêm là; 1

25%-100%=25%

đáp số:25%


Kiểm tra Toán thù lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Nổ hũ club online uy tín