MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH BÌNH HÀNH CÓ ĐỘ DÀI ĐÁY

Hình bình hành là một hình cơ bản trong chương trình toán lớp 4. Hình bình hành có nhiều tính chất hay, có thể triển khai nhiều dạng toán trong đó có dạng tính diện tích hình bình hành.Tính diện tích hình bình hành là dạng bài tập quen thuộc đối với các em học sinh lớp 4, giúp các em quen thuộc hơn với dạng toán tìm diện tích cũng như khả năng tính toán để phụ vụ việc giải những bài tập khó hơn trong những dạng bài tìm diện tích khác mà các em sẽ được học ở những lớp trên.Trong bài viết này, sydneyowenson.com gửi đến bạn đọc một số dạng bài tập tính diện tích hình bình hành điển hình của toán lớp 4.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy

Dạng toán tìm diện tích hình bình hành

1. Hình bình hành là gì?2. Công thức tính diện tích hình bình hành3. Toán lớp 4 tính diện tích hình bình hành điển hình3.1 Một miếng đất hình bình hành, có cạnh đáy là 24m, người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng3.2 Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 42cm, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tích3.3 Một miếng đất hình bình hành có độ dài đáy 180m, chiều cao bằng 5/12 cạnh đáy

1. Hình bình hành là gì?

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.=> Trước hết hình bình hành là tứ giác. Tứ giác có các cặp cạnh đối song song là hình bình hànhTứ giác ABCD là hình bình hành khi có: AB // CD và AD // BC.

2. Công thức tính diện tích hình bình hành


Xem thêm: Bản Ghost Win 7 Full Version, Bản Ghost Win 7 64Bit Full Soft Full Driver 2018

h: chiều cao của hình bình hànha: độ dài cạnh đáy tương ứng

3. Toán lớp 4 tính diện tích hình bình hành điển hình

3.1 Một miếng đất hình bình hành, có cạnh đáy là 24m, người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m2. Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng

Bài giải:Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thêm số m là:28 - 24 = 4 (m)Khi mở rộng mỗi cạnh đáy thêm 4m, ta có phần tăng thêm là hình bình hành diện tích là 60m2 và có cạnh đáy là 4m với chiều cao bằng chiều cao hình bình hành ban đầu.Áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành: S = a × h.Chiều cao của hình bình hành ban đầu là:60 : 4 = 15 (m)Diện tích miếng đất khi chưa mở rộng là:24 × 15 = 360 (m2)Đáp số: 360m2

3.2 Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 42cm, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tích

Bài giải:Chiều cao của hình bình hành là:
*
Diện tích của hình bình hành là:42 × 28 = 1176 (m2)Đáp số: 1176 m2

3.3 Một miếng đất hình bình hành có độ dài đáy 180m, chiều cao bằng 5/12 cạnh đáy


a) Tính diện tích miếng đất đób) Biết rằng cứ 10m2 thu hoạch được 6kg thóc. Hỏi cả miếng đất thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?Bài giải:Chiều cao của miếng đất đó là:
*
Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ mấy ngày? Quyền của hiệu trưởng trong việc quản lý giáo viên Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không? Khi nào giáo viên được từ chối phân công của hiệu trưởng? Trẻ bao nhiêu tuổi được quản lý tiền lì xì? Trẻ em có được tự quản lý tiền mừng tuổi? Mẫu chữ viết bảng đẹp cho giáo viên Các mẫu chữ viết bảng đẹp