NGUYÊN TẮC BỔ SUNG

Cnạp năng lượng cđọng phương pháp cấu trúc của ADoanh Nghiệp, những đối kháng phân của nhì mạch link cùng nhau theo lý lẽ ngã sung:

A links với T; G links cùng với X .

Bạn đang xem: Nguyên tắc bổ sung

+ Xác định trình từ nucleotit trên ARN

Căn uống cđọng nguyên lý quy trình phiên mã, phân tử ARN chỉ được tổng phù hợp từ bỏ mạch cội của gen. Các solo phân của mạch nơi bắt đầu links với các nuclêôtit môi trường nội bào theo cơ chế ngã sung

A mạch cội link với U môi trường

T mạch nơi bắt đầu liên kết cùng với A môi trường

G mạch nơi bắt đầu liên kết với X môi trường

X mạch cội link cùng với G môi trường

lấy ví dụ 1: Một gen đựng đoạn mạch bao gồm trình từ bỏ nuclêôtit là . . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung cập nhật.

Hướng dẫn giải bài xích tập

Theo NTBS các nuclêôtit trên gen link cùng nhau theo chính sách A link cùng với T, G links cùng với X

Vậy: Mạch bao gồm trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Mạch bổ sung là: . . . T – A – G – A – A – T – X – G – A . . .

ví dụ như 2: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung cùng với đoạn mạch với mã nơi bắt đầu bao gồm trình từ bỏ nuclêôtit là:

. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Xác định trình trường đoản cú những ribô nuclêôtit được tổng đúng theo trường đoản cú đoạn ren này.

Hướng dẫn giải bài bác tập

Khi biết mạch bổ sung => Xác định mạch nơi bắt đầu => xác minh ARN (theo chế độ vấp ngã sung)

Giải

– Theo NTBS: Các nuclêôtit trên gene liên kết cùng nhau theo lý lẽ A links với T, G link cùng với X

Trong quá trình phiên mã những nuclêôtit trên gene links với những nuclêôtit môt trường theo nguyên tắc:

A mạch nơi bắt đầu links cùng với U môi trường

T mạch nơi bắt đầu links với A môi trường

G mạch cội link với X môi trường

X mạch cội link với G môi trường

Theo bài bác ra: mạch bổ sung của gen: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

=> Mạch gốc của gen: . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

=> ARN . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

Lưu ý: Trình trường đoản cú nuclêôtit mARN kiểu như trình từ nuclêôtit của mạch bổ sung cập nhật (Tgiỏi T bằng U)

Dạng 2. Xác định trình tự nuclêôtit của ren (ADN) lúc biết trình từ nuclêôtit của ARN.

– Cách giải: Căn cứ đọng hiệ tượng bổ sung cập nhật bên trên ren cùng quá trình phiên mã

+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch sở hữu mã gốc của ADN (gen)

+ Xác định trình từ nuclêôtit trên mạch bổ sung.

————————————————

Ví dụ: Phân tử mARN cất đoạn mạch bao gồm trình từ nuclêôtit là . . . A- G – X – U – A – G – X – A . . . .

Xem thêm: Download Ghost Win Xp Đa Cấu Hình, Full Driver, Ghost Windows Xp Sp3 Full Soft

Xác định trình trường đoản cú nuclêôtit khớp ứng bên trên gene.

Hướng dẫn giải bài xích tập

mARN . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

Mạch gốc: . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

Mạch ngã sung: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Dạng 3. Xác định số nuclêôtit, số link hyđrô, chiều lâu năm gene, số link peptit . . .

Một số lưu ý:

Virut, ADoanh Nghiệp chỉ có 1 mạch.

Ở tinch trùng và trứng, lượng chất ADN bớt 1/2 hàm vị ADoanh Nghiệp trong tế bào sinh chăm sóc.

Tại kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau: lượng chất ADN cấp 2 lượng chất ADN sống những tiến độ khác.

Giới thiệu một trong những phương pháp nhằm giải bài tập

Tính chiều dài gen: lgene = 3.4.N/2N = 2l/3,4= A+T+G+X = 2A + 2G

 

A=T; G=X. => A+G = T+X%A=%T; %G=%X. => %A+%G = %T+%X=1/2.Số chu kì xoắn: (C) = N/20Số bộ tía mã hóa =N/6

6.Tính số axit amin:

6.1. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng thích hợp (ren phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm trượtt qua không lặp lại:) : N/6 – 1

6.2. Số axitamin môi trường thiên nhiên hỗ trợ vào dịch mã Khi ren phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm tđuổi qua không lặp lại:

N/6-2

6.3. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tsi gia dịch mã bao gồm n Ribôxômcùng tđuổi qua m lần. Số axit amin môi trường cung ứng là: k. n. (m+1)(N- 1)

6.4. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tsay đắm gia dịch mã gồm n Ribôxômthuộc tđuổi qua, tái diễn m lần. Số axit amin môi trường hỗ trợ là: 

Số Liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)Khối lượng phân tử ADoanh Nghiệp (gen): MAD N = N . 300 ( đvC).Số liên kết phôtphođieste

9.1. Số links phôtphođieste bên trên một mạch = số liên kết phôtphođieste trên ARN = N -1.

9.2. Số links phôtphođieste bên trên cả phân tử ADN = 2N – 2.

Số ren bé được tạo ra sau k lần tái bản: 2k.Số ren bé có 2 mạch hoàn toàn bắt đầu được tạo ra sau k lần tái bản: 2k– 2.Số nuclêôtit trong những ren nhỏ Khi ren tái bạn dạng k lần: N. 2kSố nuclêôtit môi trường hỗ trợ Lúc gene tái phiên bản k lần: N. (2k-1)Số nuclêôtit bên trên các phân tử mARN khi gen phiên mã k lần: k.N/2Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit = số axitamin trong phân tử prôtêin -1Số nu từng một số loại từng mạch với cả gen:

A1 = T2 %A1 = % T2

T1 = A2 % T1 = % A2

G1 = X2 % G1 = % X2

X1 = G2 % X1 = % G2

=> A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2

G=X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

Phiên mã: (Đơn phân của ARN là rNu)

– call số nu từng nhiều loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

– Theo NTBS:

rA = Tmạch cội. % rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch gốc. % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

=> rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

Kân hận lượng ARN: Ngen/2. 300ĐVCSố Lk hiđrô bị phá hủy: Hphá hủy= Hgene. (2k– 1).Số LK hiđrô hình thành: Hht= H. 2kSố ribô nuclêôtit (rNu) môi trường thiên nhiên cung ứng mang đến gen phiên mã K lần:

rAmt = rA. K = Tgốc . K

rUmt = rU. K = Agốc . K

rXmt = rX. K = Ggốc . K

rGmt = rG. K = Xgốc . K

Số links peptit được ra đời khi các axit amin liên kết nhau = số phân tử H2O = số aa -1.