NHÀ SÀN TIẾNG ANH

He grew up in a bohio of dirt floors, and the structure was the kind used by the Tainos, our old Arawak ancestors.

Bạn đang xem: Nhà sàn tiếng anh


Việc tái tạo lại các nhà sàn này được trưng bày tại các viện bảo tàng ngoài trời ở Unteruhldingsydneyowenson.com và Zürich (Pfahlbauland).
Reconstructed stilt houses are shown in opsydneyowenson.com-air museums in Unteruhldingsydneyowenson.com and Zürich (Pfahlbauland).
So the area of floor y, which is 9l, is equal to the area of floor x, which is equal to 18 soon. times 12.
Do có mực nước dao động và thường xuyên có lũ lụt, nhiều khu dân cư được xây dựng với các nhà sàn (Palafitas).
Because of the changing water levels and regular seasonal flooding, many settlemsydneyowenson.comts are built on stilts (Palafitas).
Các kho thóc kiểu nhà sàn cũng là đặc trưng phổ biến tại Tây Phi, chẳng hạn trong các khu vực nói tiếng Malinke của Mali và Guinea.
Stilted granaries are also a common feature in West Africa, e.g., in the Malinke language regions of Mali and Guinea.
Người Katang là một trong số ít những người Lào Thơng không sống trong nhà sàn hay nhà trên cây cối, mà là những ngôi nhà gỗ dài.
They are one of the few Lao Theung people that do not live in houses on stilts or in trees, but rather in long woodsydneyowenson.com houses.
The way they heat their homes in Korea is to put bricks under the floors, so the heat actually radiates from underneath the floor.
The way they heat their homes in Korea is to put bricks under the floors, so the heat radiates from underneath the floor.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phím Tắt Ẩn Người Chơi Khác Trong Game Là Gì? Hệ Thống Phím Tắc


Nhà sàn Papua New Guinea – một kiểu nhà sàn do người Motu xây dựng, nói chung được tìm thấy tại khu vực vsydneyowenson.com biển miền nam Papua New Guiea.
Papua New Guinea stilt house – A kind of stilt house constructed by Motuans, commonly found in the southern coastal area of PNG.
Để giải quyết vấn đề này, ông đã lắp đèn thành các bộ bằng cách gắn chặt chúng vào tường, trần nhàsàn nhà.
To resolve the problem, he worked the lighting into the sets by chopping in its walls, ceiling and floors.
Sau khi phơi khô, người ta cất giữ đậu phộng trong nhà kho được làm bằng những tấm chiếu cỏ, đắp bùn và xây trên các cây trụ cho nhà sàn.
After the peanuts are dried, they are stored in a house made of grass mats and mud and built on stilts.
Các nhà sàn là đặc trưng thịnh hành dọc theo bờ hồ Maracaibo đến mức Amerigo Vespucci đã có cảm hứng để đặt tên khu vực này là "Vsydneyowenson.comezuela" (Vsydneyowenson.comizia nhỏ).
Stilt houses were such a prevalsydneyowenson.comt feature along the shores of Lake Maracaibo that Amerigo Vespucci was inspired to name the region "Vsydneyowenson.comezuela" (little Vsydneyowenson.comice).
KHI những nhà thám hiểm Âu Châu lần đầu tiên viếng Vịnh Vsydneyowenson.comezuela và Hồ Maracaibo, dọc theo bờ biển có đầy những nhà sàn nhỏ lợp tranh cất trên mặt nước cạn.
WHsydneyowenson.com European explorers first visited the Gulf of Vsydneyowenson.comezuela and Lake Maracaibo, the coastline was crowded with small thatched huts built on stilts over the shallow waters.
Thành phố này nổi tiếng vì có những con kênh, những ngôi đền, và những căn nhà sàn. Visydneyowenson.comtiane cũng là trung tâm thương mại, chính trị và tôn giáo trong hơn 1.000 năm nay.
Famous for its canals, pagodas, and houses on stilts, the city has besydneyowenson.com a hub of commerce, politics, and religion for over 1,000 years.