Nhà sàn tiếng anh

He grew up in a bohio of dirt floors, and the structure was the kind used by the Tainos, our old Arawak ancestors.

Bạn đang xem: Nhà sàn tiếng anh


Việc tái tạo ra lại những nhà sàn này được phân phối tại các viện kho lưu trữ bảo tàng bên cạnh ttách ở Unteruhldingsydneyowenson.com với Zürich (Pfahlbauland).
Reconstructed stilt houses are shown in opsydneyowenson.com-air museums in Unteruhldingsydneyowenson.com and Zürich (Pfahlbauland).
So the area of floor y, which is 9l, is equal to lớn the area of floor x, which is equal khổng lồ 18 soon. times 12.
Do có mực nước dao động cùng liên tục có người qusydneyowenson.com biết lụt, những quần thể dân cư được thiết kế với những đơn vị sàn (Palafitas).
Because of the changing water levels & regular seasonal flooding, many settlemsydneyowenson.comts are built on stilts (Palafitas).
Các kho thóc hình dạng bên sàn cũng chính là đặc thù phổ cập tại Tây Phi, ví dụ điển hình trong các Quanh Vùng nói tiếng Malinke của Mali cùng Guinea.
Stilted granaries are also a comtháng feature in West Africa, e.g., in the Malinke language regions of Mali and Guinea.
Người Katang là một trong những trong những không nhiều những người Lào Thơng không sống trong nhà sàn tốt nhà bên trên cây cối, mà là hầu như ngôi nhà mộc lâu năm.
They are one of the few Lao Theung people that vì not live sầu in houses on stilts or in trees, but rather in long woodsydneyowenson.com houses.
The way they heat their homes in Korea is to lớn put bricks under the floors, so the heat actually radiates from underneath the floor.
The way they heat their homes in Korea is khổng lồ put bricks under the floors, so the heat radiates from underneath the floor.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phím Tắt Ẩn Người Chơi Khác Trong Game Là Gì? Hệ Thống Phím Tắc


Nhà sàn Papua New Guinea – một hình dáng đơn vị sàn vị fan Motu xuất bản, nói chung được tra cứu thấy tại Quanh Vùng vsydneyowenson.com bờ biển khu vực miền nam Papua New Guiea.
Papua New Guinea stilt house – A kind of stilt house constructed by Motuans, commonly found in the southern coastal area of PNG.
Để giải quyết sự việc này, ông vẫn gắn đèn thành những bộ bằng cách thêm chặt nó vào tường, nai lưng nhà cùng sàn nhà.
To resolve the problem, he worked the lighting inkhổng lồ the sets by chopping in its walls, ceilingfloors.
Sau Lúc ptương đối thô, fan ta giữ lại hạt lạc vào nhà kho được làm bằng phần nhiều tnóng chiếu cỏ, đắp bùn đsydneyowenson.com với xây bên trên những cây trụ mang lại đơn vị sàn.
After the peanuts are dried, they are stored in a house made of grass mats và mud và built on stilts.
Các công ty sàn là đặc thù thông dụng dọc theo bờ hồ Maracaibo tới cả Amerigo Vespucci vẫn có cảm hứng để đặt tên Quanh Vùng này là "Vsydneyowenson.comezuela" (Vsydneyowenson.comizia nhỏ).
Stilt houses were such a prevalsydneyowenson.comt feature along the shores of Lake Maracaibo that Amerigo Vespucci was inspired lớn name the region "Vsydneyowenson.comezuela" (little Vsydneyowenson.comice).
KHI phần nhiều đơn vị thám hiểm Âu Châu lần trước tiên viếng Vịnh Vsydneyowenson.comezuela và Hồ Maracaibo, dọc theo bờ đại dương có đầy gần như công ty sàn nhỏ lợp tranh mãnh cất cùng bề mặt nước cạn.
WHsydneyowenson.com European explorers first visited the Gulf of Vsydneyowenson.comezuela và Lake Maracaibo, the coastline was crowded with small thatched huts built on stilts over the shallow waters.
Thành phố này danh tiếng vị gồm có con kênh, số đông ngôi đền rồng, với phần nhiều cnạp năng lượng công ty sàn. Visydneyowenson.comtiane cũng chính là trung tâm giao thương, chủ yếu trị với tôn giáo trong rộng 1.000 trong năm này.

Xem thêm: Oppa, Otoke Tiếng Hàn Là Gì ? Otoke Hay Ô Tô Kê Có Nghĩa Là Gì


Famous for its canals, pagodas, & houses on stilts, the city has besydneyowenson.com a hub of commerce, politics, and religion for over 1,000 years.

Chuyên mục: Công Nghệ