Once In A While Là Gì

Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm cùng Brandon phụ trách nát.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, hai thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee siêu thị is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the siêu thị. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to this place, but when they’re here, they often see their friends and relish the conversation with them.

Quán cafe từ bây giờ đông phi lý. Giới tphải chăng tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang khắp nơi; ai ai cũng vui đam mê form chình họa dễ chịu và thoải mái này. Chắc chắn Mai Lan cùng Mike cũng như vậy. Họ không nhiều khi tới đây tuy vậy khi ở đây thì bọn họ gặp chúng ta và chuyện trò cực kỳ vui.

MIKE: It’s good khổng lồ see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui khi thấy những người quanh bản thân nao nức, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed and seems khổng lồ be carefree. We deserve sầu moments like this once in a while.

Đúng thừa. Ai nấy thư thả và dường như không lo lắng gì. Chúng bản thân xứng đáng thừa hưởng gần như thời gian gắng này, rất lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô dùng trường đoản cú new, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được tự này Khi tôi đọc một chuyện về tối trong ngày hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came khổng lồ this coffee-cửa hàng. When was the last time we were here, bởi vì you remember?

Cô vừa nói đôi khi bọn họ cho tới tiệm cà phê này. Lần chót ta cho tới đây là hồi nào, cô bao gồm ghi nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I rethành viên we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, chính là Cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi sắm sửa, cài đặt không ít bởi gồm buôn bán giá chỉ xuất sắc. Mình ngủ tại đây để uống cà phê với nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi khôn cùng ham mê.

MIKE: I remember now. You have sầu such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi nhớ rồi. Cô gồm tâm trí tốt quá, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta new sắp tới đây, rất hiếm nhỏng ta hy vọng.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have sầu time lớn relax.

Mình tới đây nhiều hơn nhé. Ở đây đáng yêu vượt. Chúng mình bận, cơ mà sau kỳ thi, đã có tương đối nhiều ngày giờ sinh sống rộng.

MIKE: Don’t forget we have sầu jobs this summer. You’re to lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going lớn intern at the ngân hàng. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta có bài toán có tác dụng mùa hè này. Cô vẫn bán hàng đến tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự nghỉ ngơi bank. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have khổng lồ stvà up all the time. I’ll have sầu lớn sit down & relax at break time.

Đúng. Tôi khôn cùng mừng tất cả Việc sống hãng Macy’s. Công bài toán của người bán hàng không buộc phải những công sức, tuy nhiên tôi đang đề nghị đứng cả ngày. Tôi đã nên ngồi cùng sinh hoạt trong giờ đồng hồ nghỉ.

Xem thêm: Cuba Eyes The G - Making A Genetically Engineered Crop

MIKE: That’s right. I’ll have khổng lồ work hard at the bank, too. Both of us need to get experience in the workforce and we also need to build up our cash savings.

Đúng cụ. Tôi cũng trở nên đề xuất thao tác làm việc những sinh hoạt bank. Cả nhì họ buộc phải kinh nghiệm tay nghề thao tác, mình cũng cần phải nhằm dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school và then at work. What vị you hotline a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn luôn nghĩ mang lại thao tác. Anh lo vấn đề học tập sinh hoạt trường, rồi Việc có tác dụng. Một người thao tác làm việc nhiều thừa Call là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này hay rò rỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. & often gets drunk. He’s addicted khổng lồ alcoholic drinks.

Một alcoholic là bạn uống rượu vang, bia, rượu dạn dĩ, v.v... những thừa cùng tuyệt bị say sưa. Hắn là một trong fan nghiện tại rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích khổng lồ see you hanging around with a drink in your hvà, doing nothing.

May thừa, anh chưa phải là bạn nghiện nay rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà vậy ly rượu trong tay, không thao tác làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t bởi that, you know me!

Tôi không khi nào làm cho rứa. Cô biết tôi mà lại.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to rest.

Vậy anh chưa phải là một anh nghiện nay rượu, nhưng lại anh là anh nghiện tại làm việc. Anh thao tác làm việc cả ngày, không ngừng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khổng lồ work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là bạn nghiện tại rượu, nhưng cũng không là tín đồ nghiện có tác dụng. Tôi còn mong mỏi có tác dụng nhiều hơn. Tôi nghĩ về tôi hơi chây lười.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh tốt lắm. Anh chuyên học chuyên có tác dụng. Tôi thấy cực nhọc tị nạnh kịp với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói nhỏng tôi là người hùng của cô! Tôi ước nào đó là sự thực! Chính thực chất tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi sẽ hỏi thêm anh về từ bỏ “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ mình trải nghiệm cafe ngon và nơi mừng quýnh này nhé.

Hôm ni chúng ta vừa học tập nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức thị ĐÔI KHI và A WORKAHOLIC tức là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.

Nổ hũ club online uy tín