Scientific opinion on the toxicological evaluation of phenol

Phenol là gần như hòa hợp chất cơ học vào phân tử tất cả team OH links trực tiếp cùng với ngulặng tử C của vòng benzen
*

Lý thuyết Phenol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Phenol là hầu hết hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH link thẳng cùng với ngulặng tử C của vòng benzen. Chụ ý:Phân biệt giữa phenol và ancol thơm (tất cả vòng benzen tuy nhiên nhóm OH liên kết với C của nhánh). - Thường chỉ xét phenol dễ dàng tốt nhất là C6H5OH. Trong khi còn có crezol CH3–C6H4–OH, HO-C6H4-OH (o-catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol).

Bạn đang xem: Scientific opinion on the toxicological evaluation of phenol

*

Công thức cấu tạo cùng công thức phân tử của phenol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Phenol không nhiều tung nội địa rét mướt, tan các nội địa lạnh phải dùng làm bóc bằng phương pháp tách. - Là chất rắn, độc, lúc đặt thọ vào không gian bị chảy rữa vị hút ẩm và chuyển thành màu sắc hồng.

Xem thêm: 1981 Mệnh Gì, Tuổi 1981 Hợp Màu Gì, Nam Nữ Tân Dậu Sinh Năm 1981 Hợp Màu Gì

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Cấu chế tạo của phân tử phenol

- Gốc C6H5hút ít e làm cho links O-H trong phân tử phenol phân rất hơn liên kết O-H của ancol bởi vì vậy H vào team OH của phenol năng động rộng H vào đội OH của ancol và bộc lộ được tính axit yếu ớt (phenol mang tên điện thoại tư vấn không giống là axit phenic). - Do tất cả hiệu ứng liên hợp phải cặp e chưa sử dụng của nguim tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho tỷ lệ e của vòng benzen đặc biệt là những vị trío-, p-tăng thêm buộc phải làm phản ứng nỗ lực vào vòng benzen của phenol dễ hơn với ưu tiên vào vị trío-, p-. Vì vậy nhóm OH cùng gốc phenyl vào phân tử phenol tác động cho nhau.

*

2. Tính chất hóa học

a. Tính chất của group OH - Tác dụng cùng với kim loại kiềm:

C6H5OH + Na →C6H5ONa + 1/2H2

Phản ứng này dùng để làm sáng tỏ phenol với anilin. - Tác dụng cùng với hỗn hợp kiềm:

C6H5OH + NaOH→C6H5ONa + H2O

Ancol không tồn tại phản bội ứng này minh chứng H của phenol linh động rộng H của Ancol cùng chứng minh ảnh hưởng của nơi bắt đầu phenyl mang đến đội OH. →Phản ứng này dùng để tách phenol ngoài các thành phần hỗn hợp anilin cùng phenol tiếp đến tịch thu lại phenol dựa vào bội nghịch ứng cùng với các axit dạn dĩ hơn:

C6H5ONa + CO2+ H2O→C6H5OH + NaHCO3 C6H5ONa + HCl→ C6H5OH + NaCl

Phenol bị CO2đẩy ra ngoài muối→phenol gồm tính axit yếu hèn hơn axit cacbonic→phenol không có tác dụng chuyển màu quỳ tím. (sử dụng axit mạnh khỏe đẩy axit yếu ớt thoát ra khỏi muối hạt nhằm minh chứng cô đơn từ tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C6H5O-tất cả tính bazơ.

*

b. Phản ứng cầm cố vào vòng benzen - Thế Brom: phenol tính năng cùng với dung dịch brom tạo ra 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng:

*

→Phản ứng này dùng để làm nhận biết phenol lúc không xuất hiện của anilin với chứng tỏ tác động của group OH đến tài năng bội phản ứng của vòng benzen. - Thế Nitro: phenol tính năng với HNO3quánh tất cả xúc tác H2SO4quánh, đun cho nóng chế tạo 2,4,6 - trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý:Ngoài phenol, tất cả đầy đủ chất ở trong một số loại phenol Nhiều hơn nguyên ổn tử H tại đoạn o, p so với đội OH rất nhiều có thể tham gia vào 2 bội phản ứng thế brom cùng ráng nitro. c. Phản ứng tạo thành vật liệu nhựa phenolfomanđehit

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Từ benzen

C6H6→ C6H5Cl→C6H5ONa→C6H5OH C6H6→C6H5CH(CH3)2→C6H5OH

2. Chưng đựng vật liệu bằng nhựa than đá

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |