JAVASCRIPT

*

Bạn đang xem: Javascript

*


Xem thêm: Tra Từ Payment Voucher Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*


*
Lúc viết hàm callbaông xã cho 1 sự kiện như thế nào kia như click vào một button nhằm ngnạp năng lượng trình ưng chuẩn ko xử lý sự khiếu nại cliông chồng theo nlỗi mặc định thì cả ba bí quyết viết đa số đem đến tác dụng gần tương đồng, cùng tìm hiểu sự khác biệt thân các cách tiến hành này nhé.

1. event.preventDefault()

Phương thơm thức preventDefault() của đối tượng người sử dụng sự kiện được thực hiện để ngăn ngừa xử lý khoác định của trình để mắt tới Khi xảy ra sự kiện.lấy một ví dụ đoạn mã sau:

Trang chủkhi người dùng nhấp vào links liên kết trình coi xét đã hiển thị vỏ hộp thoại chú ý cùng với nội dung:bạn đang nhấp vào linkbên cạnh đó ngăn cản trình chăm nom chuyến qua người tiêu dùng tới trang https://sydneyowenson.com

2. event.stopPropagation()

Phương thơm thức stopPropagation() của đối tượng event được sử dụng nhằm ngnạp năng lượng không cho sự khiếu nại lan toả lên những bộ phận phụ vương của phần tử diễn ra sự khiếu nại.ví dụ như với đoạn mã sau: Trang chủ

Thì Khi người tiêu dùng cliông xã vào phần tử a (bên cạnh đó cũng chính là click vào bộ phận p cất thành phần a) thì trình chu đáo vẫn hiển thị hộp thoại chú ý với nội dung:

chúng ta đã nhấp vào liên kết Tiếp theo sự kiện.stopPropagation() đang ngăn cản sự kiện này lan toả tới thành phần phụ thân là thẻ p. Do đó hàm parentEventHandler() sẽ không còn được điện thoại tư vấn cùng đã không có vỏ hộp thoại chú ý như thế nào được hiện ra. Cuối cùng, bởi vì vào hàm callbaông xã ko sử dụng sự kiện.preventDefault() đề nghị tiếp đến trình chăm sóc vẫn đã chuyển người tiêu dùng cho tới trang https://sydneyowenson.com

3. return false

Câu lệnh return false trong hàm callback của JavaScript nhằm xử lý một sự kiện thực hiện nhì nhiệm vụ:+ Ngăn uống ngăn giải pháp xử lý khoác định của trình coi ngó Lúc sự khiếu nại xảy ra hệt như preventDefault + Ngăn cản sự khiếu nại lan toả cho tới phần tử cha giống như stopPropagation Ví dụ cùng với đoạn mã sau: Trang chủ

Thì Lúc người dùng nhấp vào liên kết liên kết một vỏ hộp thoại cảnh báo được chỉ ra với văn bản nhỏng sau:

các bạn sẽ nhấp vào linkVà sau đó không tồn tại bất kể hành vi như thế nào khác diễn ra do return false ngăn uống cản trình chuyên chú sự chuyển tiếp giữa người tiêu dùng tới landingpage của liên kết đồng thời ngnạp năng lượng cản sự khiếu nại nhấn vào lan toả cho tới phần tử cha p. Xin cảm ơn cùng hứa gặp lại chúng ta trong các nội dung bài viết tiếp theo!