PULL THROUGH LÀ GÌ

Tiếp theo phía trên mời khách hàng quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style số 296 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang prúc trách rưới.quý khách đã xem: Pull through là gì

Huyền Trang xin kính chào quý khách thính trả. Trong bài học English American Style kỳ trước Shop chúng tôi bao gồm đưa về quý khách số đông thành ngữ tất cả tự Push tức thị đẩy. Hôm nay chúng tôi xin ra mắt hầu như thành ngữ không giống bao gồm từ ngược laị là Pull, tiến công vần là P-U-L-L tức thị kéo hay rút ra. Chị Pauline xin đọc nhị thành ngữ đầu.

Bạn đang xem: Pull through là gì

VOICE: (PAULINE): The first two idioms are “Pull For”, “Pull For”, & “Pull Through”, “Pull Through”.

TEXT: (TRANG): Pull For có nghĩa là hỗ trợ giỏi cổ võ một bạn nào, cùng “Pull Through” tức thị thừa qua được trở ngại nhằm thành công giỏi ngoài dịch. Ta thấy nhì thành ngữ này trong tỉ dụ dưới đây Khi chị Pauline đi thăm một nguời bạn thương hiệu Jyên ổn đang nằm trong bịnh viện.

VOICE: (PAULINE): Hi Jim! You look pretty good today. Everybody at the office says hello. We’re all pulling for you lớn pull through this operation and get bachồng lớn work as soon as you can.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Này anh Jyên, trông anh có vẻ như tương đối từ bây giờ. Mọi bạn làm việc sở gửi lời hỏi thăm anh. Chúng tôi vô cùng mong mỏi anh lành bệnh dịch sau vụ giải phẫu này với trở về làm việc càng sớm càng giỏi.

Ta thấy từ Operation, đánh vần là O-P-E-R-A-T-I-O-N , Operation nghĩa là 1 trong cuộc giải phẫu. Và hiện giờ xin mời quý vị nghe lại ví dụ này.

VOICE: (PAULINE): Hi Jim! You look preety good today. Everybody toàn thân at the office says hello. We’re all pulling for you khổng lồ pull through this operation & get baông chồng to work as soon as you can.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đấy là thành ngữ thiết bị ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Pull Date”, “Pull Date”.

TEXT: (TRANG): Pull Date bao gồm một từ new là Date , D-A-T-E, tức là tháng ngày. Người Mỹ sử dụng Pull Date nhằm chỉ tháng ngày ghi bên trên thực phẩm cung cấp trên những cửa tiệm. Quá thời hạn kia thì nhà tiệm đề nghị rút không còn rất nhiều sản phẩm đó khỏi quầy mặt hàng vì thực phđộ ẩm vượt cũ. Luật về tháng ngày ghi trên thực phẩm được phát hành tại Mỹ vào lúc năm 1970 nhằm bảo đảm an toàn tín đồ tiêu thụ. Mời quý khách nghe một bà chủ tiệm nói với người giúp câu hỏi nhỏng sau:

VOICE: (PAULINE): John, the first thing I want you to do this morning is go through the meat counters and take out everything that has yesterday as the pull date stamped on it.

TEXT: (TRANG): Bà công ty tiệm nói: Này anh John, bài toán trước tiên tôi mong mỏi anh có tác dụng sáng hôm nay là chú ý quầy đựng thịt với bỏ đi toàn bộ phần lớn gì tất cả đóng dấu thời hạn chót là ngày qua.

Một vài ba từ bắt đầu là Meat tiến công vần là M-E-A-T nghĩa là giết thịt , counter, C-O-U-N-T-E-R nghĩa là quầy hàng, với Stamped đánh vần là S-T-A-M-P-E-D tức là đóng dấu. Và hiện nay xin mời quý khách nghe lại ví dụ này.

Xem thêm: 23 6 Là Cung Gì ? Cự Giải Sinh Ngày 23 Tháng 6

TEXT: (TRANG): Bây giờ đồng hồ chị Pauline xin đọc thành ngữ máy tứ.

VOICE: (PAULINE): The fourth idiom is “Pull Your Leg”, “ Pull Your Leg”.

TEXT: (TRANG): Pull Your Leg nghĩa đen là kéo chân một bạn như thế nào cho ngưòi kia bửa xuống. Thành ngữ này sau này được sử dụng Khi ý muốn xí gạt một nguời nào để cho vui . Chị Pauline kể lại một trò đùa mà lại những người trong slàm việc chị dùng để làm trêu chọc chị nhỏng sau:

VOICE: (PAULINE): This memo informed me I was being transferred lớn Buffalo, where winter is worse than in almost any other city. Then I saw people laughing, and I remembered it was April Fool’s day and my friends were just pulling my leg.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Bức thư này báo đến tôi biết là tôi chuẩn bị bị gửi đi làm Việc trên Buffalo, nơi nhưng mà mùa ướp đông rộng tại phần nhiều bất cứ thị trấn làm sao không giống. Rồi tôi thấy gần như bạn cười tôi, với tôi đột ghi nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tứ , cùng chúng ta tôi đánh lừa tôi mang lại vui vậy thôi.

Những tự bắt đầu mà ta cần phải biết là: Inform đánh vần là I-N-F-O-R-M tức thị đưa tin, và April’s Fool tấn công vần là A-P-R-I-L cùng F-O-O-L tức là cá tháng tư, mùng 1 mon bốn ,tức là ngày nguời ta đánh lừa nhau đến vui. Và bây chừ xin mời khách hàng nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): This memo informed me I was being transferred khổng lồ Bufflo, where winter is worse than in almost any other city. Then I saw people laughing, and I remembered it was April Fool’s day và my friends were just pulling my leg.

TEXT: (TRANG): Và sau đây chị Pauline xin đọc thành ngữ ở đầu cuối.

VOICE: (PAULINE): The last idiom is “Pull the Plug” , “Pull the Plug”.

TEXT: (TRANG): Pull The Plug nghĩa đen là rút đầu giây điện thoát khỏi dòng mù năng lượng điện, với nghĩa bóng là cắt đứt hay hoàn thành một điều gì. Mời khách hàng nghe ví dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE) Business has been terrible for six months và is getting worse everyday. I hate lớn say this but maybe the best thing to lớn bởi is pull the plug & just cthảm bại up cửa hàng for good.

TEXT: (TRANG): Câu này còn có nghĩa nhỏng sau: Công cuộc bán buôn vào sáu mon qua vượt tệ với ngày càng tệ hơn nữa. Tôi không muốn nói điều này nhưng có lẽ rằng bí quyết cực tốt là ngưng sắm sửa với dẹp tiệm luôn luôn.

Ta thấy trường đoản cú Business đánh vần là B-U-S-I-N-E-S-S tức thị quá trình bán buôn, và For Good nghĩa là lâu dài, lâu dài. Và hiện thời xin mời quý khách nghe lại ví dụ này.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đang chấm dứt bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style từ bây giờ . do vậy là chúng ta vừa học tập được năm thành ngữ bao gồm tự Pull. Một là Pull For nghĩa là hỗ trợ, cổ võ; hai là Pull Through tức là thoát ra khỏi cảnh cực nhọc khăn; tía là Pull Date tức thị thời hạn đóng vệt trên thực phẩm, tư là Pull Your Leg nghĩa là nói điều không tồn tại thiệt để trêu chọc người không giống, và năm là Pull The Plug tức là dừng làm một điều gì. Huyền Trang xin kính chào quý khách thính giả cùng xin hứa chạm mặt lại quý khách vào bài học kinh nghiệm kế tiếp.

Nổ hũ club online uy tín